Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EFFECT OF WATER STRESS ON FOUR VARIETIES OF GLADIOLUS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.9300-9307, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Use of infrared thermography and hyperspectral data to detect effects of water stress on pepper

QUANTITATIVE INFRARED THERMOGRAPHY JOURNAL, vol.15, no.1, pp.81-94, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Radiation Use Efficiency and Yield of Pepper (Capsicum annuum L. cv. California Wonder) under Different Irrigation Treatments

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.19, no.3, pp.693-705, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Using Leaf Based Hyperspectral Models for Monitoring Biochemical Constituents and Plant Phenotyping in Maize

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.6, pp.1705-1718, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Using Hydrus-2D Simulations to Predict Soil Water Contents on Soil Water Retention Barriers in Turfgrass

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.24, pp.4322-4332, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded)

EFFECT OF IRRIGATION AND NITROGEN LEVELS ON PLANT CHARACTERISTICS IN PERENNIAL RYEGRASS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.23, pp.1971-1978, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effect of soil water retention barriers on turfgrass growth and soil water content

IRRIGATION SCIENCE, vol.31, no.4, pp.689-700, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Emitter clogging and effects on drip irrigation systems performances

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.7, pp.532-538, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Water Deficit on Flowering and Growth Characteristics of Zinnia elegans

Journal of Ornamental Plants, no.11, pp.77-88, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of the Sensitivity of Some Economical Soil Moisture Sensors

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), vol.7, no.2, pp.247-254, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Farklı Sulama Seviyelerinin Ceylangözü’nün Bitkisel Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-15, 2020 (National Refreed University Journal)

Çuha Çiçeğinin Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Su Stresinin Etkilerinin Araştırılması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.347-358, 2020 (National Refreed University Journal)

Farklı Su Stresi Düzeylerinde Siklamenin Fizyolojik ve Morfolojik Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Online), vol.34, pp.55-69, 2020 (National Refreed University Journal)

Use of subsurface drip irrigation and water retention barrier to effective use of water in rice

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.108-121, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Termografi Tekniği ile Biber Bitkisinde Su Stresinin ve Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi

Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, vol.30, pp.486-497, 2020 (National Refreed University Journal)

Peyzaj Alanlarındaki Sulama Projelerinin 3 Boyutlu Tasarımı: Bursa İli Maltepe Su Deposu Peyzaj Alanı Örneği.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.145-154, 2020 (National Refreed University Journal)

BÜYÜK ÖLÇEKLİ PEYZAJ ALANLARINDAKİ SULAMASİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.61-80, 2019 (Other Refereed National Journals)

Su Stresinin Sofralık Domatesin Verimi ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.15-30, 2019 (International Refereed University Journal)

Termal Kamera ve NDVI Sensörü kullanılarak Domatesin Fizyolojik Özelliklerinin tahminlenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.78-89, 2019 (International Refereed University Journal)

Çeltikte Damla Sulama İle Su Tutma Bariyerinin Kullanımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.6, pp.73-82, 2018 (International Refereed University Journal)

Damla Sulama Sistemlerinin CAD Tabanlı Bir Program ile Değerlendirilmesi: Kumkale, Çanakkale Örneği

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.6, pp.61-70, 2018 (International Refereed University Journal)

Çanakkale İli Peyzaj Alanlarındaki Sulama Sistemlerinin İncelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi

Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, no.32, pp.127-139, 2018 (National Refreed University Journal)

Kentsel Yeşil Alanlarda Su Tasarrufu Sağlamaya Yönelik Çözüm Arayışları

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, no.22, pp.84-88, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Marulda Farklı Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Verim ve Bazı Fizyo-Morfolojik Özelliklere Etkileri

Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, no.3, pp.89-97, 2015 (National Refreed University Journal)

Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Mısırın Yaprak Su Durumu ile Bazı Agronomik ve Yansıma Özelliklerine Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-9, 2014 (National Refreed University Journal)

Toprak Nem Değişiminin HYDRUS Programı Yardımıyla Modellenmesi

Ç.O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-8, 2014 (National Refreed University Journal)

Estimation of Growth Curve Parameters for Pepper (Capsicum annuum cv. kapija) under Deficit Irrigation Conditions

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.49, no.1, pp.37-43, 2012 (National Refreed University Journal)

Toprak Altına Serilen Su Tutma Bariyer Uygulamaları Toprak Profilindeki Tuz İçeriğini Arttırır mı?

Tekirdağ Uni. Ziraat Fak. Derg, vol.9, no.3, pp.11-21, 2012 (National Refreed University Journal)

Determination of Plant Water Stress Using Spectral Reflectance Measurements in Watermelon (Citrullus vulgaris)

American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., vol.11, no.2, pp.296-304, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karpuz Bitkisinde Yaprak Su İçeriği ve Klorofil Okumalarından Yararlanarak Su Stresinin Belirlenmesi.

Tekirdağ Uni. Ziraat Fak. Derg, vol.7, no.3, pp.155-162, 2010 (National Refreed University Journal)

Bitki Örtme Oranının Spektral Filtreler Yardımıyla Belirlenmesi

Ege Uni. Ziraat Fak. Derg, vol.45, no.1, pp.57-63, 2008 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Different Salt Concentrations on The Growth Traits of The Geranium

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

The Effects of Water Stress on The Physiological Characteristics of Dahlia

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

Effective Use of Water in Turfgrass

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

Determination of Water Stress of Geranium Plant Using Leaf Pressure Sensors

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

Peyzaj ve Sulama Projelerinin Görselleştirilmesi

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.377-378

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, 11 - 12 October 2018 Sustainable Development

Çanakkale İli Esenler Barış Kedi Parkının Sulama Sisteminin Tasarımı

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.356-365

LANDCADD Programı ile Peyzaj Projelerinde Tasarım

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.366-371

Determination of Water Stress with Thermal Camera and Ndvi Sensor in TomatoPlant

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

Techniques for Monitoring Plant Water Stress

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

Change of Pepper's Turgor Pressure According to Irrigation Levels

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.647

The Effects of Drip Irrigation and Water Retention Barrier on Water Use and Yield in Rice

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.689

Evaluation of Irrigation Systems of Landscape Areas in Çanakkale

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.26

Thermal Response to Water Stress of Gladiolus Varieties

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.29

Real-Time Monitoring of Water Stress by Turgor Pressure Sensors

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.42

The usage possibilities of drought tolerant Cyclamen sp. in Landscape Designs

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.41 Sustainable Development

Deficit Irrigation Practices on Different Varieties of Gladiolus

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.43

USE of SOIL WATER RETENTION TECHNOLOGY (SWRT) in CANAKKALE, TURKEY

Eurosoil, İstanbul, Turkey, 16 - 21 October 2016, vol.1, no.1, pp.169

Termografi tekniğini kullanarak çimin su stresinin belirlenmesi

13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2016, pp.346-354

Çim Bitkisinde Farklı Sulama ve Gübre Düzeylerinin Görsel Kaliteye ve Toprak Su İçeriğine Etkisi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.538-542 Sustainable Development

Kocabaş Çayı ve Sarıçay’ın Sediment Yükü ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.881-886

Termal Kamera Yardımıyla Biberin Bitki Su Stresi İndeksinin Belirlenmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.948-951

Su Tutma Bariyerlerinin Çim Gelişimi Üzerine Etkileri

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.165-172

Biber Bitkisinin Verim Tahmininde Meyve Özellikleri ve Klorofil Okumalarının Kullanımı

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.831-835

A New Soil Water Retention Technology: Retaining Soil Water and Nutrients in the Plant Root Zone

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"., İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2012, pp.222-224

Gökçeada’da Organik Olarak Yetiştirilen Soya Bitkisinde Farklı Sulama Düzeylerinin Verime Etkisi

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.942-951

Bilgisayar Destekli Sulama Programlamasının Tarla Denemesi ile Karşılaştırılması

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.1

İki Farklı Sulama Seviyesinde Spektral İndeksler İle Klorofil Okumaları Arasındaki İlişki

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 28 May 2010, pp.104-110

Estimation of Yield and Some Quality Parameters By Chlorophyll Readings for Watermelon.

RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, Lozenec, Bulgaria, 10 - 12 July 2009, vol.2, pp.243-247

Using High Resolution Remeto Sensing Data for Precision Farming In Turkey

9th International Conferance on Precision Agricultural, Colarada, United States Of America, 20 - 23 July 2008, pp.129

Sulama ve Tuzlanma Konferansı

Basınçlı Sulama Sistemlerinde Performansın Değerlendirilmesi., Şanlıurfa, Turkey, 12 - 13 June 2008, pp.149-158

Küresel Isınma ve Tarımda Suyun Etkili Kullanımı.

III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 10 - 14 September 2007, pp.645-654

Peyzaj Alanlarındaki Sulamaya Rüzgarın Etkisi

III Ulusal Süs Bitkileri Kongresi., İzmir, Turkey, 8 - 10 October 2006, pp.58-67

Results of Transferring of Irrigation Systems’ Management in Turkey

International Symposium on Water and Land Management For Sustainable Irrigated Agriculture, Adana, Turkey, 4 - 08 April 2006, pp.279

Books & Book Chapters

The Influence of Deficit Irrigation Treatments on Flowering Physiology of Gladiolus

in: Impact of Climate Change on Agriculture; Technical, Economic and Political Approaches, Arda AKÇAL,Gökhan ÇAMOĞLU,Sibel TAN, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.149-162, 2021 Sustainable Development

Determination of Water Stress Effects on Miniature Rose

in: Impact of Climate Change on Agriculture, Arda Akçal,Gökhan Çamoğlu,Sibel Tan, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.127-148, 2021 Sustainable Development

Refüj Alanlarında Peyzaj ve Sulama Sistemi Tasarımı

in: Peyzaj Araştırmaları-1, Prof. Dr. Öner Demirel,Doç. Dr. Ertan Düzgüneş, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.157-172, 2021

Methods Used in Monitoring Water Stress in Ornamental Plants

in: Landscape Research-1, Prof. Dr. Öner Demirel,Doç. Dr. Ertan Düzgüneş, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.147-162, 2021

PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA SİSTEMİ TASARIMI VE İŞLETİMİ

in: Peyzaj Tasarım Proje-Uygulama, Sağlık A., Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.79-88, 2019

SULAMA SİSTEMLERİNİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

in: DEĞİŞEN VE GELİŞEN LAPSEKİ KENTSEL ALTYAPISI, Sağlık A., Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.45-55, 2018