Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Turfgrass: To Be or Not To Be

3rd International Mountain and Ecology Congress Within the Framework of Sustainable Development (MEDESU 2022), 20 October 2022, pp.552-558

The influence of deficit irrigation treatments on flowering physiology of gladiolus

INTERNATIONAL GLOBAL CLIMATE CHANGE CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 03 June 2021, pp.253

Dahlia Bitkisinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Su Stresinin Etkileri

VII. Ulusal, I.Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.132-144

Effective Use of Water in Turfgrass

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

The Effect of Different Salt Concentrations on The Growth Traits of The Geranium

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

Peyzaj ve Sulama Projelerinin Görselleştirilmesi

I. Uluslararası Süs Bitkileri Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.377-378

Determination of Water Stress of Geranium Plant Using Leaf Pressure Sensors

I. International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, 11 - 12 October 2018 Sustainable Development

Çanakkale İli Esenler Barış Kedi Parkının Sulama Sisteminin Tasarımı

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.356-365

LANDCADD Programı ile Peyzaj Projelerinde Tasarım

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.366-371

Techniques for Monitoring Plant Water Stress

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

The Effects of Drip Irrigation and Water Retention Barrier on Water Use and Yield in Rice

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.689

Change of Pepper's Turgor Pressure According to Irrigation Levels

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.647

Thermal Response to Water Stress of Gladiolus Varieties

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.29

Evaluation of Irrigation Systems of Landscape Areas in Çanakkale

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.26

Real-Time Monitoring of Water Stress by Turgor Pressure Sensors

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.42

The usage possibilities of drought tolerant Cyclamen sp. in Landscape Designs

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.41 Sustainable Development

Deficit Irrigation Practices on Different Varieties of Gladiolus

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.43

USE of SOIL WATER RETENTION TECHNOLOGY (SWRT) in CANAKKALE, TURKEY

Eurosoil, İstanbul, Turkey, 16 - 21 October 2016, vol.1, no.1, pp.169

Termografi tekniğini kullanarak çimin su stresinin belirlenmesi

13. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2016, pp.346-354

Termal Kamera Yardımıyla Biberin Bitki Su Stresi İndeksinin Belirlenmesi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, pp.948-951

Biber Bitkisinin Verim Tahmininde Meyve Özellikleri ve Klorofil Okumalarının Kullanımı

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.831-835

Su Tutma Bariyerlerinin Çim Gelişimi Üzerine Etkileri

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 24 - 25 May 2012, pp.165-172

A New Soil Water Retention Technology: Retaining Soil Water and Nutrients in the Plant Root Zone

8th International Soil Science Congress on "Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management"., İzmir, Turkey, 15 - 17 May 2012, pp.222-224

Bilgisayar Destekli Sulama Programlamasının Tarla Denemesi ile Karşılaştırılması

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 29 May 2010, pp.1

İki Farklı Sulama Seviyesinde Spektral İndeksler İle Klorofil Okumaları Arasındaki İlişki

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 27 - 28 May 2010, pp.104-110

Estimation of Yield and Some Quality Parameters By Chlorophyll Readings for Watermelon.

RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, Lozenec, Bulgaria, 10 - 12 July 2009, vol.2, pp.243-247

Using High Resolution Remeto Sensing Data for Precision Farming In Turkey

9th International Conferance on Precision Agricultural, Colarada, United States Of America, 20 - 23 July 2008, pp.129

Sulama ve Tuzlanma Konferansı

Basınçlı Sulama Sistemlerinde Performansın Değerlendirilmesi., Şanlıurfa, Turkey, 12 - 13 June 2008, pp.149-158

Küresel Isınma ve Tarımda Suyun Etkili Kullanımı.

III. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 10 - 14 September 2007, pp.645-654

Peyzaj Alanlarındaki Sulamaya Rüzgarın Etkisi

III Ulusal Süs Bitkileri Kongresi., İzmir, Turkey, 8 - 10 October 2006, pp.58-67

Results of Transferring of Irrigation Systems’ Management in Turkey

International Symposium on Water and Land Management For Sustainable Irrigated Agriculture, Adana, Turkey, 4 - 08 April 2006, pp.279

Books & Book Chapters

Peyzaj Alanlarında Suyun Akılcı Kullanımı Kapsamında Sürdürülebilir Yaklaşımlar

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Güncel Araştırmalar Cilt 1, Doç. Dr. Gülden Sandal Erzurumlu, Editor, Gece Kitaplığı, pp.171-178, 2022

Kent İçi Peyzaj Alan Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Güncel Araştırmalar Cilt 2, Doç. Dr. Gülden Sandal Erzurumlu., Editor, Gece Kitaplığı, pp.1-14, 2022

. Effects of Clımate Change on Landscape Areas

in: Climate Challenge on Agriculture, , Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.67-80, 2022

Determination of Water Stress Effects on Miniature Rose

in: Impact of Climate Change on Agriculture, Arda Akçal,Gökhan Çamoğlu,Sibel Tan, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.127-148, 2021 Sustainable Development

The Influence of Deficit Irrigation Treatments on Flowering Physiology of Gladiolus

in: Impact of Climate Change on Agriculture; Technical, Economic and Political Approaches, Arda AKÇAL,Gökhan ÇAMOĞLU,Sibel TAN, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.149-162, 2021 Sustainable Development

Refüj Alanlarında Peyzaj ve Sulama Sistemi Tasarımı

in: Peyzaj Araştırmaları-1, Prof. Dr. Öner Demirel,Doç. Dr. Ertan Düzgüneş, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.157-172, 2021

Methods Used in Monitoring Water Stress in Ornamental Plants

in: Landscape Research-1, Prof. Dr. Öner Demirel,Doç. Dr. Ertan Düzgüneş, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.147-162, 2021

PEYZAJ ALANLARINDA SULAMA SİSTEMİ TASARIMI VE İŞLETİMİ

in: Peyzaj Tasarım Proje-Uygulama, Sağlık A., Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.79-88, 2019

SULAMA SİSTEMLERİNİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

in: DEĞİŞEN VE GELİŞEN LAPSEKİ KENTSEL ALTYAPISI, Sağlık A., Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.45-55, 2018