Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Use of infrared thermography and hyperspectral data to detect effects of water stress on pepper

QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY, vol.1, pp.1-14, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded)

E-nose identification of Salmonella enterica in poultry manure

BRITISH POULTRY SCIENCE, vol.56, no.2, pp.149-156, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

PREDICTION OF LEAF WATER STATUS USING SPECTRAL INDICES FOR YOUNG OLIVE TREES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, pp.2713-2720, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

DETERMINATION OF WATER STRESS USING THERMAL AND SPECTRAL INDICES FROM GREEN BEAN CANOPY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.22, pp.3078-3088, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of Land Cover using Landsat TM Imagery

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.16, no.3, pp.213-224, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Using satellite imagery and LIDAR data to corroborate an adjudicated ordinary high water line

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, vol.26, no.17, pp.3683-3693, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Sensible and latent heat productions from broilers in laboratory conditions

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.29, no.3, pp.635-643, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Determination of the Sensitivity of Some Economical Soil Moisture Sensors

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), vol.7, no.2, pp.247-254, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effect of Water Deficit on Flowering and Growth Characteristics of Zinnia elegans

Journal of Ornamental Plants, no.11, pp.77-88, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Use of subsurface drip irrigation and water retention barrier to effective use of water in rice

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.25, pp.108-121, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Termal Kamera ve NDVI Sensörü kullanılarak Domatesin Fizyolojik Özelliklerinin tahminlenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.78-89, 2019 (International Refereed University Journal)

Damla Sulama Sistemlerinin CAD Tabanlı Bir Program ile Değerlendirilmesi: Kumkale, Çanakkale Örneği

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.6, pp.61-70, 2018 (International Refereed University Journal)

Çanakkale İli Peyzaj Alanlarındaki Sulama Sistemlerinin İncelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi

Uludağ Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, no.32, pp.127-139, 2018 (National Refreed University Journal)

Su Stresinin Sofralık Domatesin Verimi ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.1, pp.15-30, 2018 (International Refereed University Journal)

Farklı Su Stresi Düzeylerinde Yer Tabanlı Spektral Ölçümler ile Tatlı Mısırın Verim Tahmini

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.186-199, 2018 (National Refreed University Journal)

Web and android applications for district level nutrient management planning

Agronomy Research, vol.15, no.3, pp.622-628, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Air quality mapping using an e-nose system in Northwestern Turkey

Agronomy Research, vol.15, no.1, pp.205-218, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Relocation of Livestocks in Rural of Canakkale Province Using Remote Sensing and GIS

Int. J. SBEEBI, vol.10, no.7, pp.2329-2336, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Land Use Land Cover Changes in Response to Urban Sprawl within North-West Anatolia, Turkey

International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, vol.10, no.7, pp.732-740, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

E-Nose Identification of Milk Somatic Cell Count

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.22-35, 2016 (National Refreed University Journal)

Bir Elektronik Burun Sisteminin Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Koku Probleminin Değerlendirilmesinde Kullanım Olanakları

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.53, no.4, pp.435-440, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SütSomatikHücreSayısınınE-BurunileBelirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.22-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Rice Area Determination Using Landsat Based Indices and Land Surface Temperature Values

International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, pp.462-470, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Comparison of a Low Cost Air Quality Sensor with a Commercial Electronic Nose

International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering, no.9, pp.595-598, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Agricultural LULC, Land Surface Temperature, and Population Changes Using Remote Sensing and GIS: Southwest Part of Marmara Sea, Turkey

Int. J. of Environ., Chem., Ecol., Geolog. and Geophy. Eng., vol.9, no.8, pp.892-897, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Potential Agricultural Lands UsingLandsat 8 OLI Images and GIS Case Study ofGokceada Imroz Turkey

International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, vol.9, no.8, pp.864-867, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Agricultural Land Use Land Cover Land Surface Temperature and Population ChangesUsing Remote Sensing and GIS Southwest Part ofMarmara Sea Turkey

International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, vol.9, no.8, pp.888-893, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Mısırın Yaprak Su Durumu ile Bazı Agronomik ve Yansıma Özelliklerine Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-9, 2014 (National Refreed University Journal)

Simulating Hydrological Patterns and Potential Irrigable Lands Using Remote Sensing and GIS

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, no.2, pp.150-155, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.15-27, 2013 (National Refreed University Journal)

Çanakkale İli Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değişiminin Uzaktan Algılama Yardımıyla Belirlenmesi

NKÜ Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, pp.64-73, 2013 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değiminin Uzaktan Algılama, Markov İşlemi ve Alan Görünüm Analizleri Yardımıyla Belirlenmesi: Çanakkale Örneği

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.28, no.1, pp.10-18, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Determination of Plant Water Stress Using Spectral Reflectance Measurements in Watermelon (Citrullus vulgaris)

American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., vol.11, no.2, pp.296-304, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tatlı Mısırda Zea mays saccharata Sturt Su Stresinin Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Üzerine Etkisİ

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., vol.48, no.2, pp.141-149, 2011 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Burun Sistemlerinin Tasarım İlkeleri

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.109-118, 2011 (Other Refereed National Journals)

Mısır Bitkisinin Su Stresine Karşı Spektral Tepkileri

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.37-43, 2010 (Other Refereed National Journals)

Karpuz Bitkisinde Yaprak Su İçeriği ve Klorofil Okumalarından Yararlanarak Su Stresinin Belirlenmesi.

Tekirdağ Uni. Ziraat Fak. Derg, vol.7, no.3, pp.155-162, 2010 (National Refreed University Journal)

Plastik Örtülü Boru Çerçeveli Seraların Projelenmesinde Kullanılabilecek Bir Yazılımın Geliştirilmesi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.0, pp.147-153, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Design Software for Plastic-Covered, Pipe-Framed Greenhouses

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.7, no.3, pp.147-153, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bitki Örtme Oranının Spektral Filtreler Yardımıyla Belirlenmesi

Ege Uni. Ziraat Fak. Derg, vol.45, no.1, pp.57-63, 2008 (National Refreed University Journal)

Principal Components Analysis for Moderate and High Resolution Remote Sensing Data

Trakya Journal of Science, vol.6, no.2, pp.29-48, 2005 (International Refereed University Journal)

Comparison of Landsat Thematic Mapper and Indian Remote Sensing Data for Land Use Land Cover Assessment

Trakya Journal of Science, vol.6, no.2, pp.17-28, 2005 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Bitkisel Üretim ve Uzaktan Algılama

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.4, pp.1-9, 2005 (National Refreed University Journal)

Assessment of The Use of Remote Sensing Techiques for Mapping Ordinary High Water Lines for Lakes Kissimmee and Hatchineha in Florida

Journal of Surveying and Land Information Science, The American Congress on Surveying and Mapping, vol.64, no.2, pp.113-129, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing a Spatiotemporal Cadastral Database Using Country Appairsal Data From Northern Florida

Journal of Surveying and Land Information Science, The American Congress on Surveying and Mapping, vol.63, no.4, pp.245-251, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determination of Wetland Vegetation Heights with Lidar

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.28, pp.63-71, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Forest Cover Changes Assessment for North Florida Using Landsat Thematic Mapper Data

Journal of Surveying and Land Information Science, The American Congress on Surveying and Mapping, vol.63, no.3, pp.149-154, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Simulating Future Status of Agricultural Lands in South Part of Marmara Basin Depending On Historical Trends

III. Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), Edirne, Turkey, 29 August - 01 September 2021, pp.939-947

Village-Level Change Detection and Future Prediction of Olive Groves in Ezine, Canakkale Using Landsat Imageries

III. Balkan Agricultural Congress (AGRIBALKAN), Edirne, Turkey, 29 August - 01 September 2021, pp.965-972

Seasonal Changes in an Ecologically Important Wetland, Imbros Lagoon between 2016 and 2020: Evidence from High Resolution Satellite Imageries

III. International Conference on Agricultural, Biological and Life Science (AGBIOL), Edirne, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.389-393 Sustainable Development

Investigating Spectral Characteristics Of Mucilage through Hyperspectral Remote Sensing Methods

III. International Conference on Agricultural, Biological and Life Science (AGBIOL), Edirne, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.394-399

Pirinadan Kompost Yapılarak Toprak Islahı ve Tarımda Kullanılması

Çanakkale Tarımı Sempozyumu Dünü, Bugünü, Geleceği., Çanakkale, Turkey, pp.315

Spectral Chracteristic of Aphids Damage on Maize

Third International Conference Earth From Space The most effective solution, Moskova, Aralık,, Russia, pp.206

Prediction of Nitrogen Status in Early Growth Stage of Wheat

Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture (in memory of Prof. Dr. Osman Tekinel), April 4-8, Çukurova University, Adana, Adana, Turkey, pp.292

Performance Testing of Sentinel-2 for Olive Habitat Discrimination in Pilot Area

International Symposium on Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.11-21

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, 11 - 12 October 2018 Sustainable Development

Forest Cover Change in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

II. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.91-98 Sustainable Development

25 Years - LULC Change Around Dardanelles Strait.

2nd International Congress on Architecture and Design, 11 - 12 October 2018

LULC Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.1

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.91-98 Sustainable Development

Assessment of LULC Changes Prompted by Osmangazi Bridge

2nd International Congress on Architecture and Design, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 October 2018, pp.1

Change of Pepper’xxs Turgor Pressure According to Irrigation Levels

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

Determination of Water Stress with Thermal Camera and Ndvi Sensor in TomatoPlant

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

Use of Open Source Microprocessors in Agricultural Structures and Irrigation

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

Techniques for Monitoring Plant Water Stress

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION LEVELS ON PLANT PROPERTIES OF ZINNIA

1.Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.691

DETERMINATION OF WATER STRESS WITH THERMAL CAMERA AND NDVI SENSOR IN TOMATO

1.Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.646

Change of Pepper's Turgor Pressure According to Irrigation Levels

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.647

The Use of Leaf Pressure Sensors to Determine Water Stress in Different Ornamental Plants

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.651

Evaluation of Irrigation Systems of Landscape Areas in Çanakkale

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.26

Real-Time Monitoring of Water Stress by Turgor Pressure Sensors

INTERNATIONAL CONGRESS on LANDSCAPE ARCHITECTURE RESEARCH, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.42

Rainwater Harvest Potential in the Main Campus of Canakkale Onsekiz Mart University

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.1

Design of a Web-Based Interactive Bird Biodiversity Atlas: Case Study of Çanakkale Province, Turkey

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.3

LULC Changes against Increasing Residential Area Needs around Altinoluk, Turkey

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.1

Greenhouse Mapping Using Landsat Imageries: Case Study of Kumluca and Finike Districts of Antalya Province

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 6 - 10 September 2017, pp.1

Performance Comparison of a Low Cost Air Quality Sensor with a Commercial Electronic Nose

17th International ConferenceonAgricultural Science, Technology and Engineering, 13 - 14 August 2015, vol.9, pp.722-725

Assessment of Agricultural Land Use Land Cover, Land Surface Temperature and Population Changes Using Remote Sensing and GIS: Southwest Part of Marmara Sea, Turkey

17th International Conference on Agricultural Science, Technology and Engineering, Venedik, Italy, 13 - 14 August 2015, vol.9, no.8, pp.859-864 Sustainable Development

Linking Land Use Land Cover Change and Population Around Mount Ida Using Historical and Present Landsat Data

SCERIN-3 Meeting : Capacity Building Workshop, Brasov, Romania, 13 - 17 July 2015 Sustainable Development

Determination of Agricultural Land Abandonment in Southern Marmara Sea Region Turkey

SCERIN-II Meeting: Current LCLUC challenges in SCERIN: Assessing Ecosystem Function and Processes, Krakow, Poland, 5 - 10 June 2014

Processing E nose Data for Salmonella Enterica Detection in Poultry Manure

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering, 17 - 18 March 2014, pp.106-109

cessing E Nose Data for Salmonella Enterica Detection in Poultry Manure

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering, Dubai, United Arab Emirates, 17 - 18 March 2014

Land Use land Cover Change aroundCanakkale Strait 1986 2011

SCERIN-I Meeting, Trip and Trans-Atlantic Training, PRAG, Czech Republic, 17 - 19 June 2013 Sustainable Development

Using Chlorophyll Meter to Predict Sunflower Nitrogen Content after Olive Solid Waste Applications

International Symposium on Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, United States Of America, 01 April 2009, vol.824, pp.163-170 Sustainable Development identifier identifier

Using Chlorophyll Meter Reading to Predict Sunflower Nitrogen Content

International Symposium: Application of Precision Agriculture for Fruits and Vegetables, Florida, United States Of America, 6 - 09 January 2008, pp.31

Tuz stresinin ayçiçeği (Helianthus annuus) üzerine etkilerinin yansıma teknikleri yardımıyla belirlenmesi

1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli–2006 (UZAL-CBS–2006), İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2006