Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

  • Yapısal Jeoloji

  • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)

  • Mühendislik ve Teknoloji