Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı

    Oturum Başkanı

    Ankara, Türkiye

  • 2018 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı

    Oturum Başkanı

    Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 49

h-indeksi (WOS): 4