Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya

 • 2016 - 2019 Araştırma Görevlisi Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

 • 2005 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Kıyı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi

 • Lisans Yer Altı Kaynakları ve Enerji Coğrafyası

 • Lisans Morfotektonik

 • Lisans Temel Jeoloji

 • Lisans Tektonik Jeomorfoloji

 • Lisans Kartografya II

 • Doktora Yerkürenin Oluşumu ve Jeolojik Zaman

 • Lisans Yeraltı Jeolojisi

 • Lisans Kartografya

 • Lisans Kütle Hareketleri

 • Lisans Kayaçlar ve Petrografiye Giriş

 • Doktora Aktif Tektonik ve Depremler

 • Yüksek Lisans Türkiye’de Akarsu Havzaları ve Yönetimi

 • Lisans Bilgisayar Destekli Çizim

 • Lisans Jeoloji

 • Lisans Kartografya I

 • Yüksek Lisans Morfotektonik Unsurlar

 • Yüksek Lisans Kıyı Jeomorfolojisi ve Jeodinamiği

 • Lisans Genel Jeoloji