Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Example of Campus Information Systems: Çanakkale Onsekiz Mart UniversityTerzioğlu Campus

International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG-2017), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.47

Gökçeada Ve Bozcaada (Kuzey Ege) Kıyılarındaki Yalıtaşları Ve Oluşum Koşulları

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.23-24 Creative Commons License

Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarının Gelişim Yaşı ve Jeolojik Anlamı The Age and the Geological Significance of the Marine Terraces of the Çanakkale Strait

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.33-34

Çanakkale Boğazı Denizel Taraçalarının Gelişim Yaşı ve Jeolojik Anlamı

Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri - Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.33-34 Creative Commons License

Gökçeada Beachrock Formations and Their Geological Implications

5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2015, ss.340-341 Creative Commons License

Trace Fossils on the Shelly Terrace Units. An Example from along the Southwestern of Lapseki Palaeoshoreline, Çanakkale, Turkey

8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG), Muğla, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2014, ss.95 Creative Commons License

Holocene Sea Level Change Indıcators of Northeast Aegean: Gökçeada And Bozcaada Beachrocks

Implications of Late Quaternary Sea Level Changes on the Mediterranean and Black Sea Coasts, MEDBLACKS 2014, International Workshop, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.49 Creative Commons License

Marine Terraces of the Çanakkale Strait in the Light of Corrected OSL Ages

Implications of Late Quaternary Sea Level Changes onthe Mediterranean and Black Sea Coasts, MEDBLACKS2014, International Workshop, İstanbul, Türkiye, 31 Ağustos - 06 Eylül 2014, ss.19 Creative Commons License

Cement Fabrics, Osl Age And Subsurface Nature Of Beachrock, Lake İznik, Nw Turkey

The Third International Geography Symposium, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2013, ss.242 Creative Commons License

İçmecedere Yalıtaşı’nın (Bozcaada-Çanakkale) Analitik Yöntemlerle İncelenmesi

3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.122-123 Creative Commons License

Bozcaada Batı Kesiminde Kıyı Kumullarının Gelişimi

3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJES 2012), Hatay, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, ss.752-758 Creative Commons License

Bozcaada Batı Kesiminde Kumul Gelişimi

III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.8-10

İçmecedere Beachrock (Bozcaada-Çanakkale-Türkiye): Results and Significance of Analytical Studies

International Earth Science Colloquium on the Aegean Region 2012 (IESCA-2012), İzmir, Türkiye, 1 - 05 Ekim 2012, ss.275 Creative Commons License

Level of lake Iznik from Late Neolithic to The Last Two Millennia inferred from Beachrock Ages.

Mediterranean Archaeology and Archaeometry Congress, Tripoli, Yunanistan, 21 - 23 Ekim 2010, ss.1

İznik Gölü kıyılarında yalıtaşı oluşumu: ortam ve tarihleme sonuçlarının ön değerlendirmesi.

Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu-2010 (Prof. Dr. Oğuz Erol Onuruna), Afyonkarahisar, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010, ss.9-12

Çanakkale Boğazı’ndaki Denizel Taraçaların Çökelme Nitelikleri ve Mutlak Yaşları

Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, ss.8 Creative Commons License

Absolute ages and depositional characteristics of coastal terraces on the Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey

IGCP 521 - INQUA 0501 Fifth Plenary Meeting and Field Trip, İzmir, Türkiye, 22 - 31 Ağustos 2009, ss.26-27

Gökçeada'nın Jeolojik Özellikleri

Gökçeada Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ağustos 2008, ss.47-58 Creative Commons License

Karabiga (Çanakkale) ve Çevresinin Jeoloji Haritasının Uzaktan Algılama Kullanılarak Hazırlanması

Çukurova Üniversitesi 30. Yıl Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.203

GIS-Based Kinematics Slope Analysis: A Case Study of Coastal Zone in Egirdir (Isparta-Turkey) Settlement Area

International Earth Sciences Colloquim on the Aegean regions, IESCA 2005, İzmir, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2005, ss.207

Uydu Görüntüleri ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) kullanılarak Davras Dağı (GD Isparta) ve Çevresinin Jeolojik, Çizgisellik ve Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2003, ss.275-276

Kitap & Kitap Bölümleri