Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Using Leaf Based Hyperspectral Models for Monitoring Biochemical Constituents and Plant Phenotyping in Maize

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.18, sa.6, ss.1705-1718, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

YIELD ESTIMATE USING SPECTRAL INDICES IN EGGPLANT AND BELL PEPPER GROWN UNDER DEFICIT IRRIGATION

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.23, sa.5, ss.1232-1237, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial Neural Network Model as a statical analysis tool in pipe-framed greenhouse design

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.8, sa.2, ss.843-846, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Land Cover using Landsat TM Imagery

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.16, sa.3, ss.213-224, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relocation of Livestocks in Rural of Canakkale Province Using Remote Sensing and GIS

Int. J. SBEEBI, cilt.10, sa.7, ss.2329-2336, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Land Use Land Cover Changes in Response to Urban Sprawl within North-West Anatolia, Turkey

International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, cilt.10, sa.7, ss.732-740, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Nose Identification of Milk Somatic Cell Count

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.22-35, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Assessment of Agricultural LULC, Land Surface Temperature, and Population Changes Using Remote Sensing and GIS: Southwest Part of Marmara Sea, Turkey

Int. J. of Environ., Chem., Ecol., Geolog. and Geophy. Eng., cilt.9, sa.8, ss.892-897, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuz ve Potasyum Uygulamalarının Mısırın Yaprak Su Durumu ile Bazı Agronomik ve Yansıma Özelliklerine Etkileri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-9, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Simulating Hydrological Patterns and Potential Irrigable Agricultural Lands Using Remote Sensing and GIS

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.1, sa.2, ss.150-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Değiminin Uzaktan Algılama, Markov İşlemi ve Alan Görünüm Analizleri Yardımıyla Belirlenmesi: Çanakkale Örneği

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.28, sa.1, ss.10-18, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Estimation of Growth Curve Parameters for Pepper (Capsicum annuum cv. kapija) under Deficit Irrigation Conditions

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.49, sa.1, ss.37-43, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Elektronik Burun Sistemlerinin Tasarım İlkeleri

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.109-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plastik Örtülü Boru Çerçeveli Seraların Projelemesinde Kullanılabilecek Bir Yazılımın Geliştirilmesi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.147-153, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bitki Örtme Oranının Spektral Filtreler Yardımıyla Belirlenmesi

Ege Uni. Ziraat Fak. Derg, cilt.45, sa.1, ss.57-63, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Performance Testing of Sentinel-2 for Olive Habitat Discrimination in Pilot Area

International Symposium on Biodiversity Research, 2 - 04 Mayıs 2019

Forest Cover Changes in Aegean-Mediterranean Coast of Turkey

2nd International Congress on Architecture and Design, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.91-98

Assessment of LULC Changes Prompted by Osmangazi Bridge

2nd International Congress on Architecture and Design, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.99-106

Rainwater Harvest Potential in the Main Campus of Canakkale Onsekiz Mart University

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.1

LULC Changes against Increasing Residential Area Needs around Altinoluk, Turkey

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 10 Eylül 2017, ss.1

Greenhouse Mapping Using Landsat Imageries: Case Study of Kumluca and Finike Districts of Antalya Province

International Congress on Landscape Architecture Research, Sarajevo, Bosna-Hersek, 6 - 10 Eylül 2017, ss.1

Assessment of Agricultural Land Use Land Cover, Land Surface Temperature and Population Changes Using Remote Sensing and GIS: Southwest Part of Marmara Sea, Turkey

17th International Conference on Agricultural Science, Technology and Engineering, Venedik, İtalya, 13 - 14 Ağustos 2015, cilt.9, sa.8, ss.859-864

Responses of Eggplant to Pruning Under Irrigation Deficiency

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering (BCEE-2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 18 Mart 2014, ss.189-194

Determination of Paddy Rice Field Using Landsat 8 Images

International Conference on Biological, Civil and Environmental Engineering (BCEE-2014), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 17 - 18 Mart 2014, ss.195-198

Bağ Alanlarının Çeşit Düzeyinde NDVI Yardımıyla Belirlenmesi

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.1195-1199

Uzaktan Algılama ve CBS Teknikleri Yardımıyla Zeytin Alan Bilgi Sisteminin Topografik Özelliklerinin Belirlenmesi

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.661-667

Biber Bitkisinin Verim Tahmininde Meyve Özellikleri ve Klorofil Okumalarının Kullanımı

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, ss.831-835

Çiftçi kayıt sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemlerine (Cbs) entegrasyonu ve uzaktan algılama teknikleriyle kontrolü

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, cilt.1, ss.353-361

Elektronik burun (E-burun) sensör sistemlerinin Biyosistem Mühendisliğinde kullanımı

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, cilt.2, ss.753-759

Sulanabilir tarım alanlarının uydu görüntüleri ve sayısal yükseklik modelleri yardımıyla belirlenmesi: Çanakkale örneği

1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2010, cilt.1, ss.336-341

İki Farklı Sulama Seviyesinde Spektral İndeksler İle Klorofil Okumaları Arasındaki İlişki

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.104-110

ZEYTİN ATIK SUYUNUN (KARASU) ETKİ ALANLARININ SAYISAL MODEL YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2010, cilt.2, ss.874-882

LANDSAT UYDU GÖRÜNTÜSÜ YARDIMIYLA ÇANAKKALE İLİ ARAZİ KULLANIM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ HARİTASININ BELİRLENMESİ

1. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempoyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2010, cilt.2, ss.994-998

Su Stresi Koşullarındaki Patates Bitkisinin Yansıma Karakteristiklerinin Hiper-Spektral Yöntemlerle Belirlenmesi

I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2010, ss.883-888

Estimation of Yield and Some Quality Parameters By Chlorophyll Readings for Watermelon.

RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, Lozenec, Bulgaristan, 10 - 12 Temmuz 2009, cilt.2, ss.243-247

Determination of Land Cover and Irrigatable Land Area Using Aster Images in Gokceada (Imroz) Island

RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES, Bulgaristan, 1 - 04 Temmuz 2009, cilt.2, ss.238-242