Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Stratejik Kent Yönetimi Sürecinde Yerel Dinamiklerin Marka Kent Yaratılmasındaki Rolü: Çanakkale İli Üzerinde Bir Değerlendirme

Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı,., Malatya, Turkey, 7 - 09 May 2015

Managing Diversity in Higher Education: USAFA Case

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.72-81 Sustainable Development identifier

Yerel Yönetimler ve Kalkınma: KÖYDES Projesi Çanakkale Örneği

AFRO-AVRASYA Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları(KAYFOR XI, Samsun, Turkey, 31 October - 02 November 2013

Kamu Yönetiminde Farklılıkların Yönetimi

KAYFOR XII. Kamu Yönetimi Forumu Kamu Yönetiminde Değişim Bildiriler Kitabı, Aydın, Turkey, 12 - 14 September 2011

Üniversite Öğrencilerinin Küreselleşme ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi (ÇOMÜ, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği)

II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Sosyal Girişimcilik, Demokratik Katılım ve Eğitim Araştırmaları Bildiriler Kitabı, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010

Kentsel Yoksulluk: Sivil Toplum ve Yerel Yönetim İşbirliği

IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, 19 - 21 October 2007, pp.147-156 Sustainable Development

Demokratik Siyasal Kültürün Gelişiminde Sivil Toplumun Rolü

III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, STK- Özel Sektör-Devlet Etkileşimi Bildiriler Kitabı (III. International NGO’s Conference, The Interaction Between NGO’s Prıvate Sector and State), Çanakkale, Turkey, 9 - 10 December 2006

Belediye Meclislerinde Temsil ve Katılım: Çanakkale Belediye Meclisi Örneği

Yerel Yönetimler Kongresi Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Bildiriler Kitabı, Biga, Turkey, 03 December 2004 - 04 April 2010

Books & Book Chapters

Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltımı Çerçeve Eylem Planlarının Nitel Analizi ve Karşılaştırılması

in: Dİsiplinlerarası AFet Yönetimi Araştırmaları, Prof. Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN, Prof. Dr. Oğuz SANCAKTAR, Doç. Dr. S. İlkim KAYA, Editor, Birleşik Matbacılık, İzmir, pp.151-164, 2017

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi

in: Küreselleşme Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları – Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Ökmen Mustafa, Şeker Güven, Yaman Fatih, Editor, ORİON Yayıncılık, Ankara, pp.75-106, 2013

Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi

in: Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları Yapılar Sorunlar ve Çözüm Arayışlar, Mustafa Ökmen, Güven Şeker ve Fatih Yaman, Editor, Orion Yayınları, Ankara, pp.75-105, 2013

Üniversite Öğrencilerinin Küreselleşme ile ilgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

in: Prof Dr Sabahattin Zaim e Armağan, Salih Şimşek, Adem Uğur, Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.171-184, 2012

Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Örneği

in: Kamu Yönetimi Yazıları Teoride Değişim Yeniden Yapılanma Sorunlar ve Tartışmalar, Eryılmaz, Bilal; Eken, Musa;Şen, Mustafa Lütfi, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.279-308, 2007

Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Örneği

in: Kamu Yönetimi Yazıları, Bilal Eryılmaz, Musa EKEN, Mustafa Lütfi Şen, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.297-308, 2007

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

in: Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmalarında Avrupa Konseyi, Toprak Zerrin, Yavaş Hikmet, Görün Mustafa, Editor, Birleşik Yayınları, İzmir, pp.14-31, 2004

Belediyelerde Personel

in: Yerel Yönetimler, ZERRİN TOPRAK KARAMAN, Editor, Anadolu Matbacılık, İzmir, 2001