Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOURCES OF POLLUTION FLUXES

CIESM Symposium, Kiel, Germany, 12 - 16 September 2016

Gerence ve Sıgacık Körfezlerinde Su ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Fitoplankton değişimleri Üzerine Olan Etkileri

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 25 - 26 May 2010, vol.1, pp.16-18

Çanakkale Boğazı nda Bazı Balıkların Zamana Bağlı Yumurta ve Larval Değişimlerİ

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları (ÇIDS), Ecebat Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 31 August 2008, pp.303-304

Investigation of discharge of fresh water in the Canakkale strait (Dardanelles Turkey)

NATO Advanced Research Workshop on Management Tools for Port Security, Critical Infrastructure, and Sustainability, Thessaloniki, Greece, 01 March 2005, pp.421-423 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Investigation of discharge of fresh water in the Çanakkale Strait Dardanelles Turkey

Environmental Security in Harbour and Coastal Areas: Managent Using Comparative Risk Assesment and Multi-criteria Decision Analysis, NATO Advance Research Workshop, Thessaloniki, Greece, 20 - 24 April 2005, vol.1, pp.2

Türkoğlu M T Koray Güney Karadeniz Sinop Körfezi Kıyılarında Gözlemlenen Algal Patlamalar

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 4 - 07 September 2002, pp.123