Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yansıtıcı Denetim Modeli

XI. Uluslararsı Eğitim Denetimi Kongresi, 5 - 07 December 2019

Öz Liderlik ve Eğitim Örgütleri

XI UEDK (Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi), Antalya, Turkey, 5 - 07 December 2019, pp.399-406

Sınıf Öğretmenlerinin Örtük Bilgi Hakkında Görüşleri

XI UEDK (Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi), 5 - 07 December 2019, pp.277-283

Örtük Bilgiye İlişkin Akademisyen Görüşleri

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 June 2019

OKULLARDA ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI VE PSİKOLOJİK SERMAYE İLİŞKİSİ

EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.1158-1160

The Metaphors to Determine that Adults Have Developed About Lifelong Learning

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, BÜKREŞ, Romania, 5 - 07 September 2018

Migrant Children, Inclusive Education and Elementary Education Skills

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, Italy, 25 July 2018 Sustainable Development

Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İZMİR, Turkey, 2 - 04 May 2018

Validity and Reliability Of The Scale Of Managerial Effectiveness

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaria, 19 - 22 May 2017, pp.97

Social Security a Social Burden or aUniversal Human Right? Case of Turkish Education Sector

24TH INTERNATIONAL RESEARCH SEMINAR ON ISSUES IN SOCIAL SECURITY, Sigtuna, Sweden, 5 - 07 June 2017, pp.14-15

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Görsel Materyallere Yönelik Görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.182

Hayat Bilgisi Öğretiminde “Metafor” Tekniğinin Kullanımı

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.181-182

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerde Sosyal Medya Gruplarının Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.179-180

Equality of Opportunities in Education and Schooling Rates in Turkey

IX. European Conference on Social andBehavioral Sciences, 3 - 06 February 2016

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVEEDUCATION THE SAMPLE OF KOCAELİ UNİVERSİTY

1st International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 2015, 29 - 31 October 2015

Üniversite Sınavına Yönelik LYS Öğretmen Algıları

EYFOR 4. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2013

A Study on the Validity and Reliability of the UniversityPlacement Exam Success Scale

2 international conference on interdisciplinary research in education, Girne, Cyprus (Kktc), 30 January - 01 February 2013

Varoluşçu Okul Yöneticisi Değerlendirme Ölçeği

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Turkey, 24 May - 26 April 2012

Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri İzmir İl Örneği

19. Ulusal Eğitim Bilimleri kurultayı, Turkey, 16 - 18 September 2010

İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarının Sorunları

2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Dumlupınar Üniversitesi., 23 - 25 June 2010

Yüksek Öğretimde Etkili Sınıf Yönetimi

I. Aktif Öğrenme Kurultayı. Dokuz Eylül Üniversitesi., Turkey, 4 - 05 June 2005

Ulusal Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Politikaları

6.Ulusal eğitim kurultayı. İzmir., Turkey, 9 - 11 September 2004

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları

. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi., Turkey, 9 - 11 September 2004

Örgütsel kültür Dokuz eylül üniversitesi örneği

13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi., Turkey, 6 - 09 July 2004

Örgüt Kültürü Bağlamında Sosyal Sermaye VeEtik

1. Türkiye Uluslararası İş Ve Meslek Ahlakı Kongresi, 17 - 19 September 2003

Güçlü Bir Örgüt Kültürünün Oluşmasında Sosyal Sermeyenin Rolü

2. Kalite Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi., Turkey, 1 - 03 May 2003

Bir Aktif Öğrenme Modeli Olarak Probleme Dayalı Ve Yüksek Öğretimde Uygulanması

Üniversitelerde Öğretimden Eğitime Yeni Açılımlar. Bahçeşehir Üniversitesi., Turkey, 1 - 03 May 2003

Üniversiteler nasıl yönetiliyor Nasıl yönetilmeli

1. Eğitim Yönetimi Toplantısı. Osmangazi üniversitesi., Turkey, 31 August - 02 September 2001

Books & Book Chapters

Eğitim Fakültelerinde Örgütsel Kültür ve Yönetsel Etkililik

in: Eğitim Bilimleri:Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler / 2021, Eraslan,M. & Döngel,A., Editor, IVPE, Cetinje, pp.68-88, 2021

Öz Liderlik

in: LİDERLİKKuram - Araştırma - Uygulama, Kürşad Yılmaz, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.571-582, 2020

İstenmeyen Davranışlar ve Önleme Teknikleri

in: Sınıf Yönetimi, İkram Çınar , Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.159-169, 2016

Sınıfta Güdülenme

in: Sınıf Yönetimi, İkram Çınar, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.185-195, 2016

Sınf İçi Disiplin, Disiplin Modelleri ve Kural Oluşturma

in: Sınıf Yönetimi, ARSLAN HASAN , Editor, PARADİGMA, İstanbul, pp.90, 2014

Metrics

Publication

98

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

2
UN Sustainable Development Goals