Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS AND SCHOOL DROPOUT

Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counseling, cilt.8, sa.2, ss.61-70, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE SOCIAL SECURITY SYSTEM IN THE GRIP OF UNIVERSAL HUMAN RIGHTS AND COST: AN ASSESSMENT ON TURKISH EDUCATION SECTOR

International Online Journal of Primary Education, cilt.8, sa.2, ss.69-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.13, sa.30, ss.270-287, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SCHOOL GOVERNANCE AND SELF LEADERSHIP

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.8, sa.4, ss.141-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detecting the opinions of the secondary school administrators regarding the use of mobile technologies for educational purposes

Educational And Psychological Measurement, cilt.14, sa.3, ss.290-311, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarına Yönelik Sınıf Yönetimi Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.104-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counselling (TIJSEG), cilt.7, sa.2, ss.29-36, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF CLOSING OF TECHNICAL EDUCATION FACULTY ON VOCATIONAL TRAINING PROCESS

Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counselling, cilt.7, sa.2, ss.1-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORGANIZATIONAL POWER RESOURCES AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL RELATIONS IN SCHOOLS

International Online Journal of Primary Education (IOJPE), cilt.7, sa.2, ss.17-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.58-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki

e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.58-74, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama Yorumlama Stratejilerinin Belirlenmesi

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.6, sa.3, ss.16-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KADIN ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.1, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Physical education and sports students attitudes towards inclusive education The sample of Kocaeli University

Journal Of Human Evolution, cilt.13, sa.2, ss.2840-2845, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.31, ss.145-160, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The attitudes of the final students of Technical Education Faculty at Kocaeli University towards their faculty s closing down

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.1121-1129, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri Ölçeği nin Türkçeye Uyarlanması

Buca Eğitimi Fakültesi Dergisi, sa.38, ss.134-147, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VAROLUŞÇU OKUL YÖNETİCİSİ DEĞERLENDİRME ENVANTER

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.87-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri İzmir İl Örneği

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.59-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetsel Etkililik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.28, ss.16-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öz Liderlik ve Eğitim Örgütleri

XI UEDK (Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi), Antalya, Türkiye, 5 - 07 Aralık 2019, ss.399-406

Sınıf Öğretmenlerinin Örtük Bilgi Hakkında Görüşleri

XI UEDK (Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi), 5 - 07 Aralık 2019, ss.277-283

Örtük Bilgiye İlişkin Akademisyen Görüşleri

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019

OKULLARDA ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI VE PSİKOLOJİK SERMAYE İLİŞKİSİ

EYFOR-9ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.1158-1160

The Metaphors to Determine that Adults Have Developed About Lifelong Learning

XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, BÜKREŞ, Romanya, 5 - 07 Eylül 2018

Migrant Children, Inclusive Education and Elementary Education Skills

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, İtalya, 25 Temmuz 2018

Mobil Teknolojilerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi

ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İZMİR, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Determination of for the Use of Mobile Technologies for Educational Use According to Secondary School Principals Views

XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Kuşadası, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2018

Validity and Reliability Of The Scale Of Managerial Effectiveness

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofija, Bulgaristan, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.97

Social Security a Social Burden or aUniversal Human Right? Case of Turkish Education Sector

24TH INTERNATIONAL RESEARCH SEMINAR ON ISSUES IN SOCIAL SECURITY, Sigtuna, İsveç, 5 - 07 Haziran 2017, ss.14-15

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Görsel Materyallere Yönelik Görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.182

Hayat Bilgisi Öğretiminde “Metafor” Tekniğinin Kullanımı

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.181-182

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Etkinliklerde Sosyal Medya Gruplarının Etkisi Üzerine Öğretmen Görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017, ss.179-180

Equality of Opportunities in Education and Schooling Rates in Turkey

IX. European Conference on Social andBehavioral Sciences, 3 - 06 Şubat 2016

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVEEDUCATION THE SAMPLE OF KOCAELİ UNİVERSİTY

1st International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 2015, 29 - 31 Ekim 2015

The perceptions of students towards the success rate in LPT Licence Placement Test

VI. EUROPEAN CONFERENCE ONSOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, 5 - 07 Şubat 2015

Üniversite Sınavına Yönelik LYS Öğretmen Algıları

EYFOR 4. EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Balıkesir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

A Study on the Validity and Reliability of the UniversityPlacement Exam Success Scale

2 international conference on interdisciplinary research in education, Girne, Kıbrıs (Kktc), 30 Ocak - 01 Şubat 2013

Varoluşçu Okul Yöneticisi Değerlendirme Ölçeği

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 24 Mayıs - 26 Nisan 2012

Stratejik Liderliğe İlişkin Denetmen Görüşleri İzmir İl Örneği

19. Ulusal Eğitim Bilimleri kurultayı, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010

İlköğretim Müfettişlerinin Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarının Sorunları

2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. Dumlupınar Üniversitesi., 23 - 25 Haziran 2010

Yüksek Öğretimde Etkili Sınıf Yönetimi

I. Aktif Öğrenme Kurultayı. Dokuz Eylül Üniversitesi., Türkiye, 4 - 05 Haziran 2005

Ulusal Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Politikaları

6.Ulusal eğitim kurultayı. İzmir., Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumları

. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Marmara Üniversitesi., Türkiye, 9 - 11 Eylül 2004

Örgütsel kültür Dokuz eylül üniversitesi örneği

13. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi., Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2004

Örgüt Kültürü Bağlamında Sosyal Sermaye VeEtik

1. Türkiye Uluslararası İş Ve Meslek Ahlakı Kongresi, 17 - 19 Eylül 2003

Güçlü Bir Örgüt Kültürünün Oluşmasında Sosyal Sermeyenin Rolü

2. Kalite Sempozyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi., Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2003

Bir Aktif Öğrenme Modeli Olarak Probleme Dayalı Ve Yüksek Öğretimde Uygulanması

Üniversitelerde Öğretimden Eğitime Yeni Açılımlar. Bahçeşehir Üniversitesi., Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2003

Üniversiteler nasıl yönetiliyor Nasıl yönetilmeli

1. Eğitim Yönetimi Toplantısı. Osmangazi üniversitesi., Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

İstenmeyen Davranışlar ve Önleme Teknikleri

Sınıf Yönetimi, İkram Çınar , Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.159-169, 2016

Sınıfta Güdülenme

Sınıf Yönetimi, İkram Çınar, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.185-195, 2016

Sınf İçi Disiplin, Disiplin Modelleri ve Kural Oluşturma

Sınıf Yönetimi, ARSLAN HASAN , Editör, PARADİGMA, İstanbul, ss.90, 2014