Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lipoma arborescens; successfully treated by yttrium-90 radiosynovectomy

ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.17, sa.7, ss.593-596, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lean body mass-based standardized uptake value, derived from a predictive equation, might be misleading in PET studies

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.29, sa.12, ss.1630-1638, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is the Increased Septal Perfusion the Signal of Asymmetrical Septal Hypertrophy?

World journal of nuclear medicine, cilt.15, ss.184-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Comparison of Ankle Brachial Index and Lower Limb Perfusion Reserve in Patients with Behçet s Diseas

Austin Journal of Nuclear Medicine and Radiotherapy, cilt.3, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periferik Arter Hastalıklarının Değerlendirilmesinde Faydalı Bir Teknik Organ Kan Akımı Sintigrafisi

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.74-78, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hidronefrotik Böbrekli Olgularda Oransal Fonksiyon İkilemi Supranormal Böbrek Fonksiyonu

MOLECULAR IMAGING AND RADIONUCLIDE THERAPY, cilt.17, ss.56-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipotiroidi ile seyreden bir konjenital guatr olgusu Tiroid sintigrafisi ve Tc 99m tutulumunun önemi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.31-34, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cardiac amyloidosis in young female under follow up with mitral regurgitation.

Euro CMR Congress European Society of Cardiology, İtalya, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.20

CONFARMATION OF BRAIN DEATH WITH POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY

3. WORLD CONGRESS ON PEDIATRIC NEUROLOGY AND PEDIATRIC SURGERY, 1 - 02 Ekim 2018

A FALSE POSITIVE FINDING IN 18F-FDG PET/CT EXAMINATION OF PATIENT WITH COLON CARCINOMA

International Congrees on Oncological Sciences, Antalya, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2017

Correlation of SUV max and anemia status on 18F-FDG PET-CT scan in oncological patients.

International of Oncological Sciences, Antalya, Türkiye, 27 Eylül - 01 Ekim 2017

LENFÖDEM AYIRICI TANISINDA RADYONÜKLİD LENFOSİNTİGRAFİ

29.ULUSAL NÜKLEER TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017

Is the increased septal perfusion the signal of asymmetrical septal hypertrophy

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Hamburg, Almanya, 10 Ekim 2015 - 14 Ekim 2014, cilt.42, ss.1-924

The RFLP profiles at BRAF V600E mutations in thyroid FNAB nodules

European Biotechnology Congress, Bucharest, Romanya, 7 - 09 Mayıs 2015, cilt.208 identifier

P 531 Bilateral dirsek heterotopik ossifikasyonu Hemiplejik bir olgu sunumu

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon Kongresi 22-26 Nisan 2015., Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, cilt.1, ss.126

P 185 Vitamin D eksikliği ve sakral yetmezlik kırığı olgu sunumu

11.Türk Romatoloji Sempozyumu 23-29 mart 2015, Antalya, Türkiye, 23 - 29 Mart 2015, ss.126

Evaluation of liver perfusion in diabetic patients using Tc 99m sestamibi

European and Swiss Congress of Internal Medicine (ESCIM) 2014, Geneva, İsviçre, 14 - 16 Mayıs 2014

P 819 Evaluation of liver perfusion in diabetic patients using Tc 99m sestamibi

European and Swiss Congress of Internal Medicine 14 -16 May 2014, GENEVA, İsviçre, 14 - 16 Mayıs 2014, ss.107

Primer ve metastatik kemik tümörlerinde görüntüleme

Nükleer tıp trakya bölge toplantıları II., Edirne, Türkiye, 13 Aralık 2013

ID 459 Aggressive Papillary Thyroid Carcinoma Without BRAF mutation

12th European Congress of Internal Medicine, Prague, Czech Republic, October 2013, PRAGUE, Çek Cumhuriyeti, 2 - 05 Ekim 2013, cilt.24, ss.107

P06 205 Evaluation of CYP2C9 and CYP2D6 gene polymorphisms in thyroid cancer

European Human Genetics Conference. Nürnberg-GERMANY 23-26 June 2012, 23 - 26 Haziran 2012, cilt.20, ss.198

PP 40 Association between ACB1 gene MDR1 3425 C T polymorphism and differentiated thyroid carcinoma

1.Balkan Congress of Nuclear Medicine. 4-8 Nisan 2012, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2012, ss.62

6 P76 Increased T allele frequency in MTHFR C677T gene in thyroid carcinoma

8th European Cytogenetic Conference, 02-05 July 2011, Porto, Portekiz, 2 - 05 Temmuz 2011, cilt.19, ss.175

P 644 Localization of parathyroid adenomas with Tc 99M MIBI imaging realtionship with P Glycoprotein expression Oxyphilic C cell content and tumoral tissue volume

19thAnnual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM’06, 30 September -4 October 2006, Athens, Yunanistan, 30 Eylül - 04 Kasım 2006, cilt.33, ss.354

S 36 Vascular peak pattern discriminates normal and severely decreased glomerular filtration function

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2005, cilt.15, ss.12

P 099 Prediction of GFR by COCKCROFT GAULT Formula show difference according to degree of renal function

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2006, cilt.15, ss.46

P 104 Assesment of iodinated contrast media impact on renal function by means of GFR follow ups

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 13-17 May 2006, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Mayıs 2006, cilt.15, ss.47

O 99 Comprasion of normalization parameters of glomerular filtration rate measurement

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 23-27 August 2003, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 Ağustos 2003, cilt.30, ss.171

O 140 Differential renal function dilemna in cases with hydronephrotic kidney

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 23-27 August 2003, Amsterdam, Hollanda, 23 - 27 Ağustos 2003, cilt.30, ss.140

P 087 Hidronefrotik böbrekli olgularda rölatif renal fonksiyon ikilemi

Türkiye Nükleer Tıp Derneği XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003, Samsun, Türkiye, 10 - 14 Mart 2003, cilt.12, ss.68

P 142 Egzojen Parathormon Uygulama Etkinliğinin Hayvan Modelinde Değerlendirilmesi

Türkiye Nükleer Tıp Derneği XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003, Samsun, Türkiye, 10 - 14 Mart 2003, cilt.12, ss.82

P 145 Y 90 ile Radyosinovektomide Yeni Bir Endikasyon Lipoma Arborescens

Türkiye Nükleer Tıp Derneği XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003, Samsun, Türkiye, 10 - 14 Mart 2003, cilt.12, ss.83

O 34 Glomeruler Filtrasyon Hızı Ölçümünde Normalizasyon parametrelerinin Karşılaştırılması

Türkiye Nükleer Tıp Derneği XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003, Samsun, Türkiye, 10 - 14 Mart 2003, cilt.12, ss.41

PS 351 Sensitivity and specificity of DEXA method in osteoporotic vertebral fractures

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 25-29 Aug 2001, NAPOLİ, İtalya, 25 - 29 Ağustos 2001, cilt.28, ss.1165

PS 68 Acut effect of I 131 treatment on chromosomes

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 25-29 Aug 2001, NAPOLİ, İtalya, 25 - 29 Ağustos 2001, cilt.28, ss.1092

P 044 I 131 Tedavisinin Kromozomlar Üzerindeki Etkisi

XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2001, 10-13 Mayıs, Gaziantep, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2001, cilt.10, ss.42

P 043 Osteoporotik vertebral kırıklarda DEXA metodunun duyarlılık ve özgüllüğü

XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 2001, 10-13 Mayıs, Gaziantep, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2001, cilt.10, ss.42

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm2.8. B12 Vitamin Emiliminin Araştırılması.Schilling Testi

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Soru Çözümlü Ders Kitabı, Prof.Dr.Gülay DURMUŞ ALTUN, DoçDr.Funda ÜSTÜN, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.71-79, 2017

Bölüm4.19. Ektopik Tiroid Dokusu Görüntüleme

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri Soru Çözümlü Ders Kitabı, Prof.Dr.Gülay ALTUN DURMUŞ, Doç.Dr. Funda ÜSTÜN, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.185-193, 2017