Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE DEVELOPMENT OF DOCTOR FISH, GARRA RUFA (HECKEL, 1843), LARVAE AND THE EFFECT OF TEMPE A TU ON THEIR GROWTH

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, no.1, pp.241-249, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

LARVAL ORGANOGENESIS IN GOLD GOURAMI (TRICHOPODUS TRICHOPTERUS PALLAS 1770) HISTOLOGICAL OBSERVATIONS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.30, pp.4136-4143, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier

EFFECT OF WEANING TIME ON GROWTH AND SURVIVAL OF FRESHWATER ANGELFISH LARVAE (PTEROPHYLLUM SCALARE SCHULTZE, 1823)

Fresenius Environmental Bulletin, vol.29, no.102020, pp.9311-9317, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Larval Development of The Freshwater Angelfish Pterophyllum scalare (Teleostei: Cichlidae)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, no.4, pp.863-874, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Allometric Growth in Serpae Tetra (Hyphessobrycon serpae) Larvae

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, no.17, pp.2267-2270, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Early weaning of discus (Symphysodon spp) Larvae: Histological and Morphological observations.

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, no.63, pp.1-6, 2010 (Journal Indexed in SCI)

The General Profile of Aquarium Sector in Istanbul (Turkey)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, no.23, pp.2973-2978, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Public Aquariums in Turkey

Marine Science and Technology Bulletin, vol.9, no.9, pp.1-6, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Temperature on the Survival Rate of Tubifex tubifex (Müller,1774)

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.9, no.4, pp.2276-2283, 2019 (International Refereed University Journal)

Faklı Su Sıcaklıklarının Beni Balığı (Cyprinion Macrostomus) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkisi

Menba Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, pp.1-7, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sediment Yapısının Tubifex tubifex’in Biyokimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 26 - 27 April 2018, pp.129-134

Relation Between Environment And Aquaculture

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2053

TUBİFEX TUBİFEX İN KÜLTÜR ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

18. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 04 September 2015

DOKTOR BALIKLARININ GARRA RUFA YETİŞTİRİCİLİK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

18. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 04 September 2015

SERPAE TETRA HYPHESSOBRYCON SERPAE BALIĞININ ERKEN DÖNEM GELİŞİMİ

18. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, Turkey, 1 - 04 September 2015

Tubifex tubifex'in kültür şartlarının belirlenmesi

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015

Tubifex tubifex'in kültür şartlarının belirlenmesi

18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2015

"Morphological development of the doctor fish (Garra rufa) larvae"

39. Larval Fish Conference, Viyana, Austria, 12 - 17 July 2015, pp.141

AKVARYUM SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ULUSAL AKVARYUM BALIKÇILIĞI VE SORUNLARI ÇALIŞTAYI, Turkey, 30 - 31 October 2014

Akvaryum Sektörünün Mevcut Durumu Sorunlar ve Çözüm Önerileri

I. Ulusal Akvaryum Balıkçılığı ve SOrunları Çalıştayı, Antalya, Turkey, 30 - 31 October 2014, pp.11-19

Türkiye’de Akvaryumculuk Yapan İşletmelerin Yasal Sorumluluk Alanlarının Tespiti

Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 31 May - 02 June 2014, pp.160-161

Developmental stages and morphological characters of freshwater angelfish larvae (Pterophyllum scalare Schultze,1823)

1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, Cyprus (Kktc), 15 - 17 May 2014, pp.1

Alabalıklarda Prebiyotik Kullanımı.

III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 24 - 26 May 2013, pp.1

Reuse of Fish Wastewater in Hydroponics for Sustainable Production : Aquaponics

International Symposium on Sustainable Development, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2012, pp.1

Food effects on body size of rotifera

International Rotifer Symposium, Khonkhaen, Thailand, 16 - 23 January 2000, pp.1

Food effects on body size of rotifera

International Rotifer Symposium, Khonkhaen, Thailand, 16 - 23 January 2000, pp.1