Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Firmanın İş Modeli Değişiminin Rekabetçiliğine Etkisi: Atlasjet’ten Atlasglobal’e

27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Turkey, 18 - 20 April 2019

ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK VE İŞ YAŞAM DENGESİ:BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

27. ULUSALYÖNETİM VEORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.1000-1012

Strateji Oluşturma Sürecinde Rekabetçi Hamle Agresifliğinin Rolü

24. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Turkey, 29 - 31 May 2016

İşbirliği ve Rekabet İkilemi: İşbirlikçi Rekabet Ağının Firmaların Rekabetçi Davranışına Etkisi

14. Ulusal Bölge Bilimi ve Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.100-121

Rekabetçi Çevrede Rekabetçi Hamlelerin Özellikleri ve Misillemenin Belirlenebilirliği Üzerine Bir Araştırma

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 May 2014 - 16 May 2015, pp.100-121

How to Achieve Value Creation in Social Alliances: A Research in Mobile Communication Industry

7th International Symposium on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 May 2012, pp.227-258

Clustering Approach As a Regional Development Tool

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.503-513 identifier

Books & Book Chapters

Value Creation through Social Alliances: Theoretical Considerations in Partnership Relationships

in: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko, Editor, IGI Global, 2016

Avrupa Birligi (AB) Enerji Endüstrisinin Genel Durumu ve Enerji Politikaları

in: Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Doç.Dr. İ.Hakkı Eraslan, Editor, Uluslararası Rekabet Akademik Araştırmalar Yayınevi, İstanbul, pp.929-952, 2011

Metrics

Publication

28

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

36

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals