Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalışmaya Tutkunluk ve İş Yaşam DengesiArasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerine

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.13, sa.1, ss.59-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞBİRLİKÇİ REKABET AĞI İÇERİSİNDE FİRMALARIN REKABETÇİ DAVRANIŞLARI

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.10, ss.1-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Strategic Alliances in Gaining Sustainable Competitive Advantage: A Research in Mobile Communication Industry

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.10, sa.1, ss.53-77, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Firmanın İş Modeli Değişiminin Rekabetçiliğine Etkisi: Atlasjet’ten Atlasglobal’e

27.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019

ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK VE İŞ YAŞAM DENGESİ:BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

27. ULUSALYÖNETİM VEORGANİZASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.1000-1012

Strateji Oluşturma Sürecinde Rekabetçi Hamle Agresifliğinin Rolü

24. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016

Clustering Approach As a Regional Development Tool

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.503-513 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Value Creation through Social Alliances: Theoretical Considerations in Partnership Relationships

Handbook of Research on Managerial Solutions in Non Profit Organizations, Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko, Editör, IGI Global, 2016