Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of calcination and sintering temperature on porosity and microstructure of porcelain tiles

MATERIALPRUEFUNG/MATERIALS TESTING, vol.64, no.3, pp.391-400, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Effects of sintering temperature on the microstructural properties of Al2O3–Y2O3 powder mixtures

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH, vol.113, pp.1-9, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

High Temperature Mechanical Behavior of MgAl2O4-YAG Eutectic Ceramic In Situ Composites by Float Zone Method

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, vol.36, no.8, pp.755-761, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mechanical Properties of the Directionally Solidified Ceramic Eutectic of Al2O3/Al16Ti5O34 Phase Structure

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, vol.32, no.3, pp.309-315, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of TiO2 doping on microstructural properties of Al2O3-based single crystal ceramics

JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, vol.12, no.1, pp.21-25, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Fabrication of microporous ceramics from ceramic powders of quartz-natural zeolite mixtures

CERAMICS INTERNATIONAL, vol.29, no.8, pp.927-931, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of the Addition of Y2O3 on the Microstructure of Polycrystalline Alumina Ceramics

Proceedings, vol.23, no.2, pp.1407, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dolaşımlı akışkan yataklı termik santrallerde kömür özelliklerinin santral verimine etkileri

Enerji ve Çevre Dünyası, no.144, pp.24-30, 2018 (Other Refereed National Journals)

An investigation of the chemical strength of directionally solidified MgAl2O4-Y3Al5O12 eutectic ceramic materials at gas turbine conditions

Karaelmas Science and Engineering Journal, vol.8, no.1, pp.260-263, 2018 (Other Refereed National Journals)

Residual stress effect on Fatigue crack growth in Directionally Solidified YAG Spinel Eutectics

Applied Mechanics and Materials, vol.752, pp.263-267, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Microstructural Stability and Creep Behavior of Directionally Solidified MgAl2O4/Y3Al5O12 Eutectic Composite

Applied Mechanics and Materials, vol.752-753, pp.189-193, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Verneuil Alevli Ergitme Prosesi Temel Prensipler

Metal Dünyası, vol.181, pp.116-120, 2008 (Other Refereed National Journals)

TiO2 Ergiyiğinden Rutil ve Anataz Fazlarının Çekirdeklenme Kinetiği

Seramik Türkiye, pp.112-119, 2007 (Other Refereed National Journals)

Al2O3-Y3Al5O12-ZrO2 Tek Kristalinde Katılaşma Mekanizmasının İncelenmesi

Metal Dünyası, vol.168, pp.158-161, 2007 (Other Refereed National Journals)

Tek Yönlü Katılaştırılmış Oksit Malzemelerin Mekaniksel Davranışları

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.25, no.2, pp.200-208, 2007 (National Refreed University Journal)

Monokristalin Oksitlerin Verneuil Metodu ile Büyütülmesi

Seramik Türkiye, pp.128-135, 2007 (Other Refereed National Journals)

Değerli Taşların Flame-Fusion Metodu ile Katılaştırılması

Metal Dünyası, vol.158, pp.109-111, 2006 (Other Refereed National Journals)

Farklı Hammadde Kaynaklarından Kordiyerit Seramik Üretimi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Metalurji Dergisi, vol.145, pp.19-21, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çekirdeklenme Sıcaklığının Al2O3-Y2O3 Tozlarının Ötektik Yapısına Etkisi

Metal Dünyası, vol.161, pp.125-128, 2006 (Other Refereed National Journals)

Metastabl Alümina Tek Kristal Fazın Plazma Ark yada Flame Prosesi ile Katılaştırılmas

Makina ve Metal Teknolojileri Dergisi, pp.134-141, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ötektik Seramik Kompozitler ve Üretim Yöntemleri

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Metalurji Dergisi, vol.143, pp.38-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CaCO3 İlavesinin Al/Al2O3 Kompozit Köpüklerinin Mekanik Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

6. Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2021, pp.1

YER KAROSU BÜNYESiNDE SiNTERLEME SICAKLIĞININ GÖZENEK YAPISI VE DAĞILIMI ÜZERiNE OLAN ETKİLERi

4. ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.22-23 Sustainable Development

Alternatif Killerin Granit Karolarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması

IV. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Kırklareli, Turkey, 14 - 15 November 2019

Sinterleme Sıcaklığının Al2O3-Y2O3 Tozlarının Özelliklerine Etkisi

TUBLOK 2019, Kırklareli, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.10

The effect of the addition of Y2O3 on the microstructure of polycrystalline alumina ceramics

2nd International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (SEEME), Mieres, Spain, 25 - 27 July 2018, pp.129-130

Gaz Türbin Komponentleri İçin Yeni Bir Malzeme: Yönlü Katılaştırılmış Ötektik Seramkler

9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 November 2015, pp.1-3

Mechanical and Microstructural Behaviors of Directionally Solidified Al2O3/Al16Ti5O34 Eutectics

2nd International Conference on Mechanics and Control Engineering (ICMCE 2013), Beijing, China, 1 - 02 September 2013, pp.224-229 identifier identifier

Verneuil Yakma Sisteminin Tasarımı ve Oksihidrojen Alev Formu ile Oksit Kristal Üretimi

12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.54-61

TiO2 ile Takviye Edilmiş Al2O3 Esaslı Tek Kristal Seramiklerin Karakteristik Özelliklerinin Safir ile Karşılaştırılması

15. International Metallurgical and Materials Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2010, pp.2324-2331

Oksit tek kristaller için alev füzyon fırın tasarımı ve kontrol parametreleri

3. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2009, pp.2-9

Production of single crystal ß–Al2TiO5/Al6Ti2O13 phase with flame fusion method

Proceedings of the 1st International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress (SERES09), Eskişehir, Turkey, 12 - 14 November 2009, pp.1003-1011

Polikristal ve tek kristal Al2O3-Al2TiO5’in hazırlanması ve karakterizasyonu

7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi (IIMS09), Aydın, Turkey, 25 - 27 February 2009, pp.401-406

Producing of eutectic single crystal Al16Ti5O34 ceramic with the oxyhydrogen fuelled non crucible casting technology

Proceedings of the 3rd International Foundry and Environment Symposium (IFES09), İstanbul, Turkey, 28 - 29 January 2009, pp.297-305

Çan yöresi için ileri teknoloji seramiklerinin önemi

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Çan Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 28 - 29 August 2008, pp.61-71

Doğalgazla dökme demir ergiten döner fırının oksijenle zenginleştirilmesi

2. Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.163-169

Alüminanın potasız Verneuil fırınında ergitilmesi

2. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakterler Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2007, pp.189-198

Kuvars-mordenit hammaddelerinden gözenekli seramik üretimi

6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu (IIMS07), İzmir, Turkey, 1 - 03 February 2007, pp.395-398

Kuvars uçucu kül tozlarından düşük sıcaklıkta ß-kristobalit oluşumu

13. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi (IMMC06), İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2006, pp.260-264