Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High Temperature Mechanical Behavior of MgAl2O4-YAG Eutectic Ceramic In Situ Composites by Float Zone Method

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, cilt.36, sa.8, ss.755-761, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mechanical Properties of the Directionally Solidified Ceramic Eutectic of Al2O3/Al16Ti5O34 Phase Structure

HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES, cilt.32, sa.3, ss.309-315, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effect of TiO2 doping on microstructural properties of Al2O3-based single crystal ceramics

JOURNAL OF CERAMIC PROCESSING RESEARCH, cilt.12, sa.1, ss.21-25, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fabrication of microporous ceramics from ceramic powders of quartz-natural zeolite mixtures

CERAMICS INTERNATIONAL, cilt.29, sa.8, ss.927-931, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of the Addition of Y2O3 on the Microstructure of Polycrystalline Alumina Ceramics

Proceedings, cilt.23, sa.2, ss.1407, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dolaşımlı akışkan yataklı termik santrallerde kömür özelliklerinin santral verimine etkileri

Enerji ve Çevre Dünyası, sa.144, ss.24-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation of the chemical strength of directionally solidified MgAl2O4-Y3Al5O12 eutectic ceramic materials at gas turbine conditions

Karaelmas Science and Engineering Journal, cilt.8, sa.1, ss.260-263, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Residual stress effect on Fatigue crack growth in Directionally Solidified YAG Spinel Eutectics

Applied Mechanics and Materials, cilt.752, ss.263-267, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microstructural Stability and Creep Behavior of Directionally Solidified MgAl2O4/Y3Al5O12 Eutectic Composite

Applied Mechanics and Materials, cilt.752-753, ss.189-193, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Kristal Seramiklerin Zırh Uygulamalarında Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Seramik Türkiye, ss.104-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Verneuil Alevli Ergitme Prosesi Temel Prensipler

Metal Dünyası, cilt.181, ss.116-120, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TiO2 Ergiyiğinden Rutil ve Anataz Fazlarının Çekirdeklenme Kinetiği

Seramik Türkiye, ss.112-119, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Al2O3-Y3Al5O12-ZrO2 Tek Kristalinde Katılaşma Mekanizmasının İncelenmesi

Metal Dünyası, cilt.168, ss.158-161, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Yönlü Katılaştırılmış Oksit Malzemelerin Mekaniksel Davranışları

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.25, sa.2, ss.200-208, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tek Yönlü Katılaştırlmış Oksit Malzemelerin Mekaniksel Davranışaları

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.200-208, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monokristalin Oksitlerin Verneuil Metodu ile Büyütülmesi

Seramik Türkiye, ss.128-135, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerli Taşların Flame-Fusion Metodu ile Katılaştırılması

Metal Dünyası, cilt.158, ss.109-111, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Hammadde Kaynaklarından Kordiyerit Seramik Üretimi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Metalurji Dergisi, cilt.145, ss.19-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çekirdeklenme Sıcaklığının Al2O3-Y2O3 Tozlarının Ötektik Yapısına Etkisi

Metal Dünyası, cilt.161, ss.125-128, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metastabl Alümina Tek Kristal Fazın Plazma Ark yada Flame Prosesi ile Katılaştırılmas

Makina ve Metal Teknolojileri Dergisi, ss.134-141, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ötektik Seramik Kompozitler ve Üretim Yöntemleri

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Metalurji Dergisi, cilt.143, ss.38-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

YER KAROSU BÜNYESiNDE SiNTERLEME SICAKLIĞININ GÖZENEK YAPISI VE DAĞILIMI ÜZERiNE OLAN ETKİLERi

4. ULUSLARARASI MARMARA FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.22-23

Alternatif Killerin Granit Karolarda Kullanım Olanaklarının Araştırılması

IV. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Kırklareli, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019

Sinterleme Sıcaklığının Al2O3-Y2O3 Tozlarının Özelliklerine Etkisi

TUBLOK 2019, Kırklareli, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2019, ss.10

The effect of the addition of Y2O3 on the microstructure of polycrystalline alumina ceramics

2nd International Research Conference on Sustainable Energy, Engineering, Materials and Environment (SEEME), Mieres, İspanya, 25 - 27 Temmuz 2018, ss.129-130

Gaz Türbin Komponentleri İçin Yeni Bir Malzeme: Yönlü Katılaştırılmış Ötektik Seramkler

9. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.1-3

Mechanical and Microstructural Behaviors of Directionally Solidified Al2O3/Al16Ti5O34 Eutectics

2nd International Conference on Mechanics and Control Engineering (ICMCE 2013), Beijing, Çin, 1 - 02 Eylül 2013, ss.224-229 identifier identifier

Verneuil Yakma Sisteminin Tasarımı ve Oksihidrojen Alev Formu ile Oksit Kristal Üretimi

12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.54-61

TiO2 ile Takviye Edilmiş Al2O3 Esaslı Tek Kristal Seramiklerin Karakteristik Özelliklerinin Safir ile Karşılaştırılması

15. International Metallurgical and Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2010, ss.2324-2331

Oksit tek kristaller için alev füzyon fırın tasarımı ve kontrol parametreleri

3. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2009, ss.2-9

Production of single crystal ß–Al2TiO5/Al6Ti2O13 phase with flame fusion method

Proceedings of the 1st International Ceramic, Glass, Porcelain, Enamel, Glaze and Pigment Congress (SERES09), Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2009, ss.1003-1011

Polikristal ve tek kristal Al2O3-Al2TiO5’in hazırlanması ve karakterizasyonu

7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi (IIMS09), Aydın, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2009, ss.401-406

Producing of eutectic single crystal Al16Ti5O34 ceramic with the oxyhydrogen fuelled non crucible casting technology

Proceedings of the 3rd International Foundry and Environment Symposium (IFES09), İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ocak 2009, ss.297-305

Çan yöresi için ileri teknoloji seramiklerinin önemi

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları, Çan Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 28 - 29 Ağustos 2008, ss.61-71

Doğalgazla dökme demir ergiten döner fırının oksijenle zenginleştirilmesi

2. Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.163-169

Alüminanın potasız Verneuil fırınında ergitilmesi

2. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakterler Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.189-198

Kuvars uçucu kül tozlarından düşük sıcaklıkta ß-kristobalit oluşumu

13. Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi (IMMC06), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2006, ss.260-264