Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençleryolu Dergisinin Halk Bilimsel Açıdan İncelenmesi

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA "KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 19 September 2019

TAHTACILARIN YAZILI KAYNAKLARINDAN İMAM CAFER-İ SADIK BUYRUĞU’NUN İZMİR NÜSHASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, no.1, pp.870-879

Türk Sinemasında Mizahın Kullanılışına Bir Örnek: Kemal Sunal

Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresi, 6 - 08 October 2016, pp.361-366

Books & Book Chapters

Görme Engelli Âşıkların Gözünden Âşık Veysel

in: Âşık Veysel , Süleyman Fidan, Editor, Ihlamur, İstanbul, pp.284-299, 2023

İbrahim Kiraz’ın Cavurun Karısı Olmam Romanında Folklorik Temsiller

in: Küresel Dünyada Sosyal Bilimler: Sanat, Toplum Devlet ve Yönetişim, Doç. Dr. Nesrin ADA, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.35-58, 2021

NALLIHAN MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: çağdaş yaklaşımlar odağında TOPLUM ve KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI I , Aça Mustafa, Dinç Mustafa, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.307-334, 2020

Koronavirüs Salgınına Âşıkların Gözünden Bakmak

in: TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI -KÜLTÜREL OKUMALAR, Ünlü Osman, Altuntaş Ali Fuat, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.213-249, 2020

Metrics

Publication

15

Project

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals