General Information

Institutional Information: Çanakkale Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik, Ebelik
Research Areas: Midwifery, Nursing, Public Health Nursing, Health Sciences

Names in Publications: Sögüt Cangöl Seda

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

51

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

SEDA CANGÖL SÖGÜT

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

 

Balıkesir Üniversitesi Bandırma SYO Hemşirelik Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 2016 yılında  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında, Erasmus programı kapsamında, IPG-Instıtuto Politecnico Guarda School of Health Science Nursing  Department/Portekiz’de Erasmus Ders Verme Hareketliliği programına katılmıştır. 2009-2010 yılları arasında, Edirne Lalapaşa TSM’de 2010-2013 yılları arasında, Edirne Devlet Hastanesi’nde pediatri kliniğinde hemşire olarak görev yapmıştır. 2013-2016 yılları arasında  Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde  Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2016 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü’nde görev yapmaktadır. Alanında ulusal ve uluslararası makaleleri, kitap bölümleri, projeleri ve bildirileri bulunmaktadır.  Adölesanlarda sağlığın korunması ve geliştirilmesi, okul sağlığı hemşireliği, hemşirelikte araştırma ve toplum hemşireliği ve toplum ebeliği ilgi alanlarıdır. Adölesan sağlığı, Sağlığı geliştirme, Aşı karşıtlığı, Sağlık okuryazarlığı, Toplum ruh sağlığı, İnternet bağımlılığı, Kadın sağlığı konularında çalışmaktadır. Türk Hemşireler Derneği, Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği, Kültürlerarası Hemşireler Derneği üyesidir.

 

 

Contact

Email
sedacangol@comu.edu.tr
Web Page
https://avesis.comu.edu.tr/sedacangol
Office Phone
+90 286 218 1397
Office
Sağlık Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Kat