Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin HPV Aşısına Yönelik Bilgi ve Tutumları

International Journal of Human Sciences, cilt.16, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

Researcher: Social Science Studies, cilt.6, ss.272-280, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge, opınıons and behavıors of the unıversıty students towards sexualıty and reproductıve health

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, cilt.2, ss.46-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychosocial And Behavioral Predictors For Prevention Of Obesity Among Adolescents: A Transtheoretical Model Perspective

International J. of Health Services Research and Policy, cilt.3, ss.22-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Mesleki Tercih Hakkında Düşünceleri

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.15-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Ortaokulda Farklı İki Yöntemle Verilen Diyabet Eğitiminin Karşılaştırılması

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akut Bakım Gereksinimi olan Çocukların Hemşirelik Bakımında Omaha Sistemi nin Kullanılması

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.22, ss.137-144, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebelik uygulamalarında malpraktis

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD 2018 Annual Congress: ICRE, Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

Hemşirelik Mesleğinin Geleceği: Öğrencilerin Beklentileri

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018

Hemşire-Hemşire İş-birliği Ölçeği nin Geçerlik Güvenilirliği

4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

ADOLESANLARDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE PSİKOSOSYAL VE DAVRANIŞSAL BELİRLEYİCİLER: TRANSTEORETİK MODEL PERSPEKTİF

2.Uluslarası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, İzmit/Kocaeli, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2017

Türkiye’de son yıllardaki cinsel istismar oranları ve genel bakış

4. Uluslararasi ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017

Adolesan Döneminde Obezite ve Önlenmesi

4. Uluslararasi ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 20 - 22 Nisan 2017

Hemşirelik Araştırma ve Uygulamalarında Transteoretik Modelin Kullanımı

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bodrum-Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Hemşirelerin Kuram ve Model Kullanım Durumunun incelenmesi Sistematik İnceleme

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2013

Akut Bakım Gereksinimi Olan Çocukların Hemşirelik Bakımında Omaha Sisteminin Kullanılması

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012