Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

 • 2017 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik

 • 2016 - 2017 Yrd.Doç.Dr.

  Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

 • 2013 - 2016 Öğretim Görevlisi

  Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Okul Sağlığı Hemşireliği

 • Yüksek Lisans İş Sağlığı Hemşireliği

 • Lisans Hemşirelik Araştırmaları

 • Lisans Halk Sağlığı Hemşireliği

 • Lisans Hem.Özel Epidemiyoloji

 • Lisans Toplum Ebeliği

 • Lisans Uygulamali AÇSAP Hizmetleri

 • Lisans Çocuk Sağlıgı ve Hastalıkları

 • Lisans Kişilerarasi İliskiler