Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2020 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Serpil Gündoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

  Tez Savunma

 • Mayıs 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Özge Erçel, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,Yüksek Lisans Tezi

  Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

 • Ağustos 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Nursel Gülyenli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • Ekim 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Elcin Zobar,Trakya Universitesi,Saglık Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tez Savunma

  Elcin Zobar,Trakya Universitesi,Yuksek Lisans Tez Savunma

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Orhan Çakır, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tez Savunma

  Orhan Çakır,Yüksek Lisans Tez Savunma

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2019 - Devam Ediyor Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Kültürlerarası Hemşirelik Derneği

  Üye

 • 2018 - Devam Ediyor Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği

  Üye

 • 2013 - Devam Ediyor Türk Hemsireler Dernegi

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2019 Public Health Nursing

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 Researcher: Social Science Studies Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi