Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Population Structure, Growth and Production of the Wedge Clam Donax trunculus (Bivalvia, Donacidae) in the West Marmara Sea, Turkey

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.14, sa.1, ss.221-230, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Macrozoobenthic Diversity of the Daradanelles

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, sa.11, ss.2341-2344, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidant Activity of Mytilus galloprovincialis and Ruditapes philippinarum

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, ss.150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale Boğazı’ndan Toplanan Yassı İstiridyelerin (Ostrea edulis L., 1758) Et Verimi ve Kondisyon İndeksi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.197-201, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelibolu Tuzlu Sardalyasının 4oC de Raf Ömrünün Belirlenmesi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.187-196, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çanakkale’de Geleneksel Balık İşlemeciliği

Dünya Gıda, ss.28-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The fishing gear used in commercial bivalve fishery in Turkey

SU URUNLERI DERGISI, cilt.34, sa.4, ss.415-421, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye'de Çift Kabuklu Yumusakça Sektöründe Uygulanan Prosedürler ve Durum Analizi

Dünya Gıda Dergisi, cilt.6, ss.78-87, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayramiç Baraj Gölü’nde (ÇANAKKALE) Yasayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Balıklarının Üreme Özellikleri

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Degisi, cilt.25, sa.2, ss.161-166, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Batı Marmara’da Kum Şırlanının (Donax trunculus L., 1758) Bazı Populasyon Parametreleri

Su Ürünleri Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.65-70, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Batı Marmara’da Beyaz Kum Midyesinin (Chamelea gallina L., 1758)Bazı Populasyon Parametreleri

Su Ürünleri Dergisi, cilt.27, sa.2, ss.65-71, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antioxidant Activity of Mytilus galloprovincialis and Ruditapes philippinarum

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.967-972

Long Term Monitoring of E. coli level in Economic Bivalve Species

4th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, ss.567-571

Long Term Bioaccumulation Monitoring of Chemical Contaminants in Mytilus galloprovincialis

International Conference on Science and Technology (ICONST 2018), Prizren, Kosova, 5 - 09 Eylül 2018, ss.120-121

Gelibolu Tuzlu Sardalyasının +4°C de Raf Ömrünün Belirlenmesi

II. Çanakkale Tarım Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 14 Aralık 2017 - 15 Aralık 2018, ss.48

Heavy Metal Concentration in Some Bivalve Species From The Southern Coast of Marmara Sea (TURKEY)

Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, Bulgaristan, 25 - 28 Kasım 2017, ss.113-114

Comparison of Physico-chemical parameters and composition of wild and suspended cultured Mediterranean mussels (Mytilus galloprovincialis) from Sea of Marmara

Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, Bulgaristan, 25 - 28 Kasım 2017, ss.120-121

Comparison of Physico-chemical parameters and composition of wild and suspended cultured mediterranean mussels (mytilus galloprovincialis) from sea of marmara

Jubilee International Scientific Conference Bulgaria of Regions 2017 Sustainable Regional Development Perspectives, Plovdiv, Bulgaristan, 25 - 28 Kasım 2017, ss.120-121

Heavy metal concentrations ln gone blvalve species from the Southern coast of the Marmara sea

Sustainable Regional Development Perspectlves, Plovdiv, Bulgaristan, 27 - 28 Ekim 2017

Effect Of Depuration On Manila Clam Ruditapes philippinarum Contaminated With Escherichia coli Salmonella typhimurium and Vibrio parahaemolyticus

40th International CIESM (Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la mer Mediterranee) Congress, Marseille, Fransa, 28 Ekim - 01 Kasım 2013

The Tools of Bivalve Fishing in Turkey and Their Effectiveness

Turkey-Japan Marine Forum: Harmonization of Biodiversity and Marine Industries, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2012, ss.58

Reproductıve biology of Donax trunculus l., 1758 (Bivalvıa: Donacidae) ın Marmara Sea

Aquaculture Europe 11- Mediterranean Aquaculture 2020, Rodos, Yunanistan, 18 - 21 Ekim 2011, ss.641

Çanakkale Ili Su Ürünleri Sektörüne Nesnel Bir Bakıs

Çanakkale tarımı sempozyumu (dünü, bugünü ve geleceği), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2011, ss.714-717

Kirleticilerin Su Ürünleri Üzerine Etkileri

Tarımsal Çevre ve Su Kirliligi Hizmetiçi Egitim Semineri, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2003, ss.134-138

Suların Biyolojik Kirlenmesi

Tarımsal Çevre ve Su Kirliligi Hizmetiçi Egitim Semineri, Çanakkale, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2003, ss.112-116

Kan Parametrelerinin Standardizasyonu Üzerine Bir Araştırma

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu-Hatay, Hatay, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2001, ss.129

Kan Parametrelerinin Standardizasyonu Üzerine Bir Araştırma

XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu-Hatay, Hatay, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2001, ss.129

Çanakkale Bogazı deniz suyunda aerob ve mikroaerofilik bakteriyel floranın arastırılması

Dogu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2000, ss.691-705

Çanakkale Bogazı plajlarındaki deniz suyunda aerob ve mikroaerofilik bakteriyel floranın arastırılması

Dogu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2000, ss.715-720

Kitap & Kitap Bölümleri

FISHERIES BY SPECIES - Bivalve Fisheries in Turkish Seas

THE STATE OF THE TURKISH FISHERIES, Adnan TOKAÇ, Ali Cemal GÜCÜ, Bayram ÖZTÜRK, Editör, Seba Digital Baskı Ve Matbacılık Turizm San. Tic. Ltd.Şti., İstanbul, ss.500-516, 2012