Dr.Öğr.Üyesi

ŞERMİN ATAK ÇOBANOĞLU


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Eğitim Bilgileri

1994 - 2001

1994 - 2001

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

Cumhuriyet Döneminde Liberal Hareketlerin Türkiye'nin Orman Politikasına Etkisi: İzmir İli Özel ve Kamu Ormanlarında Koruma-Kullanma Dengesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1994

1994

Yüksek Lisans

Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Alternatif Yöntemler

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2012 - 2013

2012 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Bölümü, Şehir Ve Bölge Planlama

Yönetimsel Görevler

2018 - 2019

2018 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2013 - 2014

2013 - 2014

Dekan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2004 - 2010

2004 - 2010

Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Araştırma Ve Uygulama Merkezi

2004 - 2009

2004 - 2009

Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bölgesel Araştırmalar Ve İşletme Bilimleri Araştırma Merkezi

2005 - 2008

2005 - 2008

Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2004 - 2008

2004 - 2008

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bölgesel Araştırmalar Ve İşletme Bilimleri Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Karşılaştırmalı Anakent Yönetimleri

Lisans

Lisans

Türk Yönetim Tarihi

Lisans

Lisans

Kentleşme Politikası

Lisans

Lisans

Toplum Bilim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğu'da Kentleşme ve Kentliler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Balkanlarda Kentleşme ve Kentliler

Lisans

Lisans

Türkiye'nin Çevre Sorunları

Lisans

Lisans

Toplum Bilim

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Evaluation of the Changes in the Agricultural Sector with Common Economic Indicators in Turkey during the Last Decade

TAN S. , TAN S. S. , ŞENGÜL Ü. , ATAK Ş.

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.6, sa.2, ss.588-595, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The evaluation of the changes in the agricultural sector with common economic indicators in Turkey during the last decade

TAN S. , Atak Ş. , ŞENGÜL Ü. , TAN S. S.

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.6, ss.588-595, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2014

2014

Bütüncül ve Önleyici Bir Çevre Yönetimi Yaklaşımı Olarak Temiz Üretim Yaklaşımı ve Türkiye de Uygulanması

ATAK Ş. , Fidan E. T.

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, sa.596, ss.59-69, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Süreçleri ve Yeşil Projeler

ATAK Ş. , FİDAN E. T.

Ar Ge ve İnavasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Rasim Akpınar, Editör, KitapAna Yayınları, İzmir, ss.5-13, 2015

2015

2015

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Mahalle Yönetimlerinde Değişim

ATAK Ş. , BEK N.

İdari ve Mali Açıdan Yerel Yönetimler, MEHMET MECEK, MESUT DOĞAN, BEKİR PARLAK, Editör, BEKAD Yayınları, Antalya, ss.173-183, 2015

2015

2015

Yerel Yönetimlerde Mal ve Hizmet Satın Alınması ve İhale İşlemleri

ATAK Ş. , BEK A.

İdari ve Mali Açıdan Yerel Yönetimler, MEHMET MECEK, MESUT DOĞAN, BEKİR PARLAK, Editör, BEKAD Yayınları, Antalya, ss.553-564, 2015

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2002 - 2006

2002 - 2006

İzmir Yerel Gündem 21 Yürütme Kurulu Üyeliği

Üye

1996 - 2006

1996 - 2006

İzmir Yerel Gündem 21 Kent Toprağında Mahalle Muhtarlığının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Zerrin Toprak Karaman, Hasan Baykal vd.

Üye

1994 - 2002

1994 - 2002

İzmir Yerel Gündem 21-IULA EMME İşbirliği ile İzmir'de Yerel Gündem 21 Çalışmaları

Üye

1996 - 1998

1996 - 1998

İzmir Yerel Gündem 21 Kent Toprağında Mülkiyet Çalışma Grubu Üyeliği Semahat Özdemir Başkanlığında

Üye

Ödüller

Kasım 2018

Kasım 2018

Üçüncülük Ödülü-Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Bağlamında Bisiklet Paylaşım Sistemlerinin İncelenmesi: Çanakkale Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

Şubat 1994

Şubat 1994

1993 Yılı Şevket Bilgin Araştırma Ödülü İkincilik Ödülü

Yeni Asır Gazetesi