Asst. Prof.ŞERMİN ATAK ÇOBANOĞLU


Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, Public Administration, Urbanization and Environmental Problems

Metrics

Publication

36

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

9

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 2001

1994 - 2001

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

1991 - 1994

1991 - 1994

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

1987 - 1991

1987 - 1991

Undergraduate

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

Cumhuriyet Döneminde Liberal Hareketlerin Türkiye'nin Orman Politikasına Etkisi: İzmir İli Özel ve Kamu Ormanlarında Koruma-Kullanma Dengesi Sustainable Development

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

1994

1994

Postgraduate

Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Alternatif Yöntemler

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Political Science, Public Administration, Urbanization and Environmental Problems

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2012 - 2013

2012 - 2013

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

Managerial Experience

2018 - 2019

2018 - 2019

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2013 - 2015

2013 - 2015

Deputy Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2013 - 2014

2013 - 2014

Vice Dean

Canakkale Onsekiz Mart University, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

2004 - 2010

2004 - 2010

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2004 - 2009

2004 - 2009

Assistant Manager of Research and Application Center

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2005 - 2008

2005 - 2008

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2004 - 2008

2004 - 2008

Deputy Head of Department

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

2003 - 2006

2003 - 2006

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Dokuz Eylul University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

Doctorate

Doctorate

Karşılaştırmalı Anakent Yönetimleri

Undergraduate

Undergraduate

Türk Yönetim Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Toplum Bilim

Undergraduate

Undergraduate

Kentleşme Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Balkanlarda Kentleşme ve Kentliler

Undergraduate

Undergraduate

Toplum Bilim

Postgraduate

Postgraduate

Ortadoğu'da Kentleşme ve Kentliler

Undergraduate

Undergraduate

Türkiye'nin Çevre Sorunları

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

Küresel Kent Olgusu ve Ortadoğu'daki Yansımaları

Atak Çobanoğlu Ş. (Consultant)

G.Alışkan(Student)

2012

2012

Postgraduate

Ekolojik Topluma Geçişte Sanayinin Dönüşümü

Atak Çobanoğlu Ş. (Consultant)

E.Türker(Student)

2008

2008

Doctorate

Sağlıklı Kent Planlaması Açısından Isparta

Atak Çobanoğlu Ş. (Consultant)

İ.Başaran(Student)

Advising Graduates (Non-Thesis)

2004

2004

Masters (Non-Thesis)

Tamamlayıcı Bir Denetim Yöntemi Olarak Türkiye'de Ombudsmanlık

Atak Çobanoğlu Ş. (Consultant)

N.BAYRAKTAR(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2017

2017

Yeni Bölgeselleşme Çerçevesinde İzmir Sanayisindeki Mekansal Değişimin Dönemsel Analizi

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., YÜCEBAŞ E.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.72, no.3, pp.745-764, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Sustainable Cultural Heritage Management: Example of Troy Archaeological Site

ERDOĞAN M., ATAK ÇOBANOĞLU Ş.

Gastroia: journal of Gastronomy and Travel Research, vol.3, no.1, pp.34-55, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Atak Çobanoğlu Ş., Erdoğan M.

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.4, pp.21-28, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

"Küresel Kent Olgusu ve Ortadoğu'daki Yansımaları"

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Alışkan G.

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1111-1112, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Avrupa’da Akıllı Kent Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Çanakkale’nin Akıllı Kente Dönüşümünün Analizi

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Gül A.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1553-1565, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Türkiye Gökçeada'da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli

ŞENGÜL Ü., TAN S., ATAK ÇOBANOĞLU Ş.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.6, pp.41-55, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2014

2014

The Role of Organic Agriculture Potential in the Rural Development of Turkey: The Case of Gökçeada

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., TAN S., ŞENGÜL Ü.

Humanities and Social Science, vol.11, no.1, pp.661-685, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2014

2014

Bütüncül ve Önleyici Bir Çevre Yönetimi Yaklaşımı Olarak Temiz Üretim Yaklaşımı ve Türkiye de Uygulanması

ATAK Ş., Fidan E. T.

Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.596, pp.59-69, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Hatay İli Yayladağı Barınma Merkezinde Suriyeli Kadınlara Yönetil Hizmetlerin Değerlendirilmesi

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Çelik D.

KAYFOR17 Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, vol.1, no.1, pp.361-380

2019

2019

Çarşı ve Mahallelerde Yardımcı Genel Kolluk Hizmeti Olarak Bekçilik

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Bek A.

13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-KAYSEM 13, Gaziantep, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.1, no.1, pp.1769-1780

2019

2019

Belediye Zabıtasının Kent Güvenliği Algısı: Çanakkale Belediyesi Örneği

ERDOĞAN M., ATAK ÇOBANOĞLU Ş.

13.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu-KAYSEM 13, Gaziantep, Turkey, 17 - 20 April 2019, vol.1, no.1, pp.1199-1209

2018

2018

Orta Ölçekli Kentlerde Sosyal Belediyecilik

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Onar A.

1.Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2018, vol.1, pp.506-519

2018

2018

Sürdürülebilir Kent İçi Ulaşım Bağlamında Bisiklet Paylaşım Sistemlerinin İncelenmesi

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Akhan A. E.

1.Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2018, vol.1, pp.379-394 Sustainable Development

2018

2018

Bütünleşik Kırsal Kalkınma Perspektifinden Troya Milli Parkı Alanının Değerlendirilmesi

ERDOĞAN M., ATAK ÇOBANOĞLU Ş.

5. Kentsel ve Çevresel Sorunlar Politikalar Kongresi, Aksaray, Turkey, 18 - 20 October 2018

2018

2018

Sürdürülebilir Kültürel Miras Yönetimi: Troya Örenyeri Örneği

ERDOĞAN M., ATAK ÇOBANOĞLU Ş.

7th International Conference on Business Administration, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.180-190

2017

2017

Şengül Ü., Tan S., Atak Ş., Şengül A.B., "Türkiye Gökçeada'da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli",

ŞENGÜL Ü., TAN S., ATAK ÇOBANOĞLU Ş., ŞENGÜL A. B.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.1-9, Macedonia, 1 - 04 November 2017, pp.1 Sustainable Development

2014

2014

Türkiye'de Tarım Politikalarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Gökçeada Örneği

ATAK Ş., TAN S., ŞENGÜL Ü.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.695-698

2014

2014

Gökçeada'da Yenilenebilir enerji Kaynaklarının Potansiyeli

ATAK Ş., Şengül Ü., Tan S., Şengül B.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.191-199 Sustainable Development

2014

2014

Şengül Ü., Tan S., Atak Ş., Şengül A.B., "Türkiye Gökçeada'da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli",

ŞENGÜL Ü., TAN S., ATAK ÇOBANOĞLU Ş., ŞENGÜL A. B.

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Üsküp, MAKEDONYA, 1-3 Temmuz 2014, pp.1-9, Üsküp, Macedonia, 1 - 03 July 2014, pp.1-9 Sustainable Development

2012

2012

Kadın Yoksulluğuna Karşı Geliştirilen Politikaların Değerlendirilmesi

ATAK Ş., Yücebaş E.

Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2012, pp.421-425

2011

2011

Kentlerde Otopark Sorunu ve Otomotiv Sektörü İlişkisi

ATAK Ş.

12.Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkey, 11 May 2011 - 12 May 2012, pp.314-319

2008

2008

Effects of Global Climate Change on Poverty and Sollution Suggestions"

Erdoğan M., Atak Ş., Yönten Balaban A.

Global Conference on Global Warming, İstanbul, Turkey, 10 - 11 July 2008, pp.100-120 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Conservation of Industrial Cultural Heritage and Advantage to Tourısm: Case of Çanakkale

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., ŞENGÜL Ü.

in: Industrial Heritage in the Urban Identity and Memory Axis, Karadağ Arife, Baykal Füsun, Editor, Ege University Publications, İzmir, pp.503-523, 2021

2015

2015

Yerel Yönetimlerde Mal ve Hizmet Satın Alınması ve İhale İşlemleri

ATAK Ş., Bek A.

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler, Mecek M., Doğan M., Parlak B., Editor, Bekad Yayınları, Antalya, pp.553-564, 2015

2015

2015

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Süreçleri ve Yeşil Projeler

ATAK Ş., Fidan T. E.

in: ARGE ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Akpınar Rasim, Editor, Kitapana, İzmir, pp.5-13, 2015

2015

2015

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Mahalle Yönetimlerinde Değişim

ATAK Ş., BEK N.

in: İdari ve Mali Açıdan Yerel Yönetimler, MEHMET MECEK, MESUT DOĞAN, BEKİR PARLAK, Editor, BEKAD Yayınları, Antalya, pp.173-183, 2015

2004

2004

Türkiye Uygulamasında Çevresel Etki Değerlendirilmesi

ATAK Ş.

in: Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Marin C.M., Yıldırım U., Editor, Beta Yayınları, Ankara, pp.515-532, 2004

2002

2002

Türkiye'de Mahalle Yönetimi

ATAK Ş., Palabıyık H.

in: Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Parlak B., Özgür H., Editor, Alfa Yayınevi, İstanbul, pp.285-315, 2002

2001

2001

Sürdürülebilir Ormancılık ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

ATAK Ş., Hitay A., Güres M. N.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Yayını, İzmir, 2001 Sustainable Development

2000

2000

21.Yüzyıla Girerken Mahalle Yönetimi Ed.Zerrin Toprak

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Palabıyık H., Karaman Z. T. , Öner Ş.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı İzmir Yerel Gündem 21 Anadolu Anadolu Yayınları, İzmir, 2000

2000

2000

21.Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası

ATAK Ş., Karaman Z. T. , Yıldız A., Pektaş E. K.

İzmir Büyükşehi Belediyesi Yerel Gündem 21 Yayını, İzmir, 2000

1998

1998

"Kent Toprağında Mülkiyet" Çalışma Grubu 2 Yıllık Raporu

ATAK ÇOBANOĞLU Ş., Özdemir S.

in: İzmir'Kentleşme, Çevre ve Göç Sorunları, Kentleşme Raporu, 1998., Ed.İzmir Yerel Gündem 21 Yürütme Kurulu Üyeleri, Editor, İzmir Yerel Gündem 21 Anadolu Yayınları, İzmir, pp.20-30, 1998 Sustainable Development

Supported Projects

1999 - 2000

1999 - 2000

21.Yüzyıla Girerken Sendikalar-İzmir Yerel Gündem 21-Alan Araştırması Sorumlusu

Project Supported by Other Official Institutions

ATAK ÇOBANOĞLU Ş.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2002 - 2006

2002 - 2006

İzmir Yerel Gündem 21 Yürütme Kurulu Üyeliği

Member

1996 - 2006

1996 - 2006

İzmir Yerel Gündem 21 Kent Toprağında Mahalle Muhtarlığının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Zerrin Toprak Karaman, Hasan Baykal vd.

Member

1994 - 2002

1994 - 2002

İzmir Yerel Gündem 21-IULA EMME İşbirliği ile İzmir'de Yerel Gündem 21 Çalışmaları

Member

1996 - 1998

1996 - 1998

İzmir Yerel Gündem 21 Kent Toprağında Mülkiyet Çalışma Grubu Üyeliği Semahat Özdemir Başkanlığında

Member