Duyurular & Dokümanlar

Mutual Information
Diğer
17.09.2019

The passward cannot be distributed.

mutual.f95 Creative Commons License

Regression with the complex values
Diğer
17.09.2019

The passward cannot be distributed.

complex_regression.f95 Creative Commons License

İstatistik_Ders_Notu
Ders Notu
17.09.2019

Öğrencilere şifreler verilecek

istatistik_2019_2020_DersNotu.pdf Creative Commons License

Inverse of a Complex matrix
Diğer
15.08.2019

The passward cannot be distributed.

complex_matris_inv.f95 Creative Commons License

Meteorolojiye Giriş
Ders Notu
1.03.2019

Şifre öğrencilere verilecek

Meteoroloji_ders_notlari.pdf Creative Commons License

Hidro_Meteoroloji
Ders Notu
1.03.2019

The passward cannot be distributed.

hidrometeoroloji_HTATLI.pdf Creative Commons License

FTN95 source code of the Holdridge Life Zones_Şifre_Verilmiyor!
Diğer
15.02.2019

The passward cannot be distributed!

hold_HTATLI.f95 Creative Commons License

Outstanding Contribution in Reviewing
Duyuru
8.01.2019
Klimatoloji_Meteoroloji_6
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_6.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_9
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_9.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_3
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_3.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_13
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_13.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_12
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_12.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_5
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_5.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_11
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_11.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_7
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_7.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_10
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_10.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_8
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_8.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_4
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_4.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_1
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_1.pdf Creative Commons License

Klimatoloji_Meteoroloji_2
Ders Notu
12.05.2018

The passward cannot be distributed.

Unite_2.pdf Creative Commons License

Canonical Correlation Analysis
Diğer
4.05.2018

The passward cannot be distributed.

cca_bul.f95 Creative Commons License

Reviewer_Certificate_2018_METEOROLOGICAL APPLICATIONS
Duyuru
22.03.2018
Reviewer_certificate_2016_JOURNAL OF HYDROLOGY
Duyuru
15.03.2018

Journal of Hydrology, Recognized Reviewer

Certificate.pdf Creative Commons License

Reviewer Certificate INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
Duyuru
15.03.2018
Reviewer_Certificate_Compuatational Intelegence Certificate
Duyuru
15.03.2018
Wiley_Reviewer_certificate_Meteorological Applications
Duyuru
15.03.2018
Recognized_Reviewer_2017_JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Duyuru
15.03.2018
Recognized_reviewer_2017_QUATERNARY_INTERNATIONAL
Duyuru
15.03.2018
Recognized_reviewer_2018_Journal_hydrology
Duyuru
15.03.2018
GCM_LİMİTLERİ
Sunum
28.12.2016

Genel Dolaşım Modelleri ne kadar güvenli? GCM_SINIRLARI.pdf Creative Commons License

KLİMATOLOJİ ÖĞRENMENİN ALTIN KURALLARI
Duyuru
28.01.2016

KLİMATOLOJİ ÖĞRENMENİN ALTIN KURALLARI meteorolojİ-matematik.pdf Creative Commons License

Coğrafyacı Neden Matematik Bilmek Zorundadır.
Diğer
15.01.2016

Coğrafyacılar için Matematik gerekli mi? MATH_GEO.pdf Creative Commons License

Fuzzy Makale
Diğer
2.01.2016
Bulanık Kümler
Diğer
2.01.2016
Statistical Downscaling
Diğer
31.12.2015
En İyi Hakemlik Ödülü
Duyuru
9.12.2015