Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Climate classification in Turkey: a case study evaluating Holdridge life zones

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, cilt.144, ss.661-674, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ANALYSIS OF TEMPORAL DIVERSITY OF PRECIPITATION ALONG WITH BIODIVERSITY OF HOLDRIDGE LIFE ZONES

Theoretical And Applied Climatology, cilt.144, ss.391-400, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Long-Time Memory in Drought via Detrended Fluctuation Analysis

WATER RESOURCES MANAGEMENT, cilt.34, sa.3, ss.1199-1212, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detrended cross-correlation patterns between North Atlantic oscillation and precipitation

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, cilt.138, ss.387-397, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Defining Holdridge's life zones over Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.36, sa.11, ss.3864-3872, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detecting persistence of meteorological drought via the Hurst exponent

METEOROLOGICAL APPLICATIONS, cilt.22, sa.4, ss.763-769, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Downscaling standardized precipitation index via model output statistics

ATMOSFERA, cilt.28, sa.2, ss.83-98, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Climatological evaluation of Haines forest fire weather index over the Mediterranean Basin

METEOROLOGICAL APPLICATIONS, cilt.21, sa.3, ss.545-552, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Statistical complexity in daily precipitation of NCEP/NCAR reanalysis over the Mediterranean Basin

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.34, sa.1, ss.155-161, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of the spectral clustering to determine coherent precipitation regions in Turkey for the period 1929-2007

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.31, sa.14, ss.2055-2067, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Empirical Orthogonal Function analysis of the palmer drought indices

AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY, cilt.151, sa.7, ss.981-991, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Use of the standardized precipitation index (SPI) and a modified SPI for shaping the drought probabilities over Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.29, sa.15, ss.2270-2282, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synchronization between the North Sea-Caspian pattern (NCP) and surface air temperatures in NCEP

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.27, sa.9, ss.1171-1187, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A statistical downscaling method for monthly total precipitation over Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, cilt.24, sa.2, ss.161-180, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear dynamics of hourly ozone concentrations: nonparametric short-term prediction

ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, cilt.34, sa.5, ss.833-835, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comment on "Grade estimation using fuzzy set algorithms"

MATHEMATICAL GEOLOGY, cilt.30, sa.8, ss.1033-1038, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYEDEKİ POTANSİYEL RÜZGÂR ENERJİ YOĞUNLUĞUNUN YENİDEN TANIMLANMASI

Journal of Awareness, cilt.3, sa.5, ss.739-750, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Forest fire risk analysis via integration of GIS, RS and AHP: The Case of Çanakkale, Turkey, Turkey

Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2127-2143, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Forest fire risk analysis via integration of GIS, RS and AHP: The Case of Çanakkale, Turkey

International Journal of Human Sciences, cilt.15, sa.4, ss.2127-2143, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni istatistik ölçek küçültme yöntemleri ve Türkiye için uygulamalar

İTÜ Dergisi-d Mühendislik Serisi, cilt.5, sa.1, ss.269-280, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günlük en büyük sıcaklıkların bulanık kümeler ile kestirimi

TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, cilt.25, sa.1, ss.1-9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prediction of Daily Maximum Temperatures Via Fuzzy Sets

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.25, ss.1-9, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A new fuzzy modeling approach for prediction the maximum daily temperature from a time series

TURKİSH JOURNAL OF ENGİNEERİNG AND ENVİRONMENTAL SCİENCES, cilt.23, sa.3, ss.173-180, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Drought Analysis Using Copulas with Respect to the Climate Scenarios AR5 RCP8.5

9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, cilt.1, ss.26-36

Meteo-Diversity of Precipitation via Gini-Simpson Index over Turkey

9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, cilt.1, ss.37-41

Dynamical Downscaling of Holdridge Life Zones over Turkey for Future Climate Change under RCP 8.5 Emission Scenario

9th International Symposium on Atmospheric Sciences – ATMOS 2019, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2019, cilt.1, ss.448-455

Changes Bio-Diversity via Holdridge Life Zones of Turkey

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITY RESEARCH, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, cilt.1, ss.288-297

Türkiye’deki Yaşam-Bölgelerinin Holdridge Yaşam-Zon Yöntemi İle Belirlenmesi

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM 3-6 October 2018, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.713-722

Forest Fires Susceptibility in South Marmara of Turkey Via Canadian Forest Fiıre Weather Index

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.37-54

Türkiye’deki Potansiyel Rüzgar Enerji Yoğunluğunun Yeniden Tanımlanması

2nd International Conference on Awareness, Çanakkale, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.91-100

Türkiye’deki Yaşam-Bölgelerinin Holdridge Yaşam-Zon Yöntemi İle Belirlenmesi

International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM 3-6 October 2018, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018, ss.713-722

Detrended Fluctuation Analysis of Drought Over Turkey

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME 2018), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.41

Power Law of Cross Correlation Between the North Atlantic Oscillation and Precipitation

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME 2018), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.40

Seasonal Temperature And Precipitation Trends in Turkey”, 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017

Seasonal Temperature And Precipitation Trends in Turkey”, 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.636-644

Meteorological Stations and Meteorological Services Established During the First World War in the Ottoman Emiıre

8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.724-731

Determining Risk of the Forest Fires In Çanakkale Via Geographic Information Systems and Analytic Hierarchy Process

8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.381-392

Classification of the Köppen And Holdridge Life Zones with Respect to the Climate Scenarios 4.5-RCP over Turkey

INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.651-657 Creative Commons License

Meteorologıcal Stations and Meteorological Services Established During the First World War in the Ottoman Empıre

INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.724-731 Creative Commons License

Investigation of Çanakkale Forest Fires by Canadian Forest Fire Weather Index

INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.372-380 Creative Commons License

Determining Risk of the Forest Fires In Çanakkale Via Geographic Information Systems and Analytic Hierarchy Process

INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.381-392 Creative Commons License

Investigation of Çanakkale Forest Fires by Canadian Forest Fire Weather Index

8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.372-380

Detection Climate-Change From A Seasonal Perspective Over Turkey

INTERNATIONAL 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.636-644 Creative Commons License

Türkiye Yağışlarının Spektral Kümeleme Yöntemi İle Sınıflandırılması

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, ss.627-635

Investigation Of Possible Climate Change Effects In Turkey by Mann-Kendall Trend Approach

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, ss.801-811

Türkiye deki Olası İklim Değişikliği Etkilerinin Mann Kendall Trend Yaklaşı İle İncelenmesi

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, ss.801-811

Classification of Turkish Rainfall Via Spectral-Clustering

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015, cilt.1, ss.627-635

Kırklareli İl Topraklarının Kuraklık Hassasiyet Analizi

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. Tekirdağ, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014

Analysis Specific Drought Years on Turkey via Palmer Drought Severity Index

6th Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2013, cilt.1, ss.312-321

Determination of precipitation regions of Turkey with the spectral clustering technique

National Geographical Congress with International Participitation, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, cilt.1, ss.1-10

Comparison of The Palmer Drought Severity Index with the Standardized Precipitation Index over Turkey

5th Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.231-239

Examination of the dry and wet conditions in Turkey via model output statistics (MOS)

5th Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, cilt.1, ss.219-230

Comparison of Missing Value Imputation Methods for Turkish Monthly Total Precipitation Data

9th International Conference Computer Data Analysis and Modeling: Complex Stochastic Data and Systems, Minsk, Belarus, 7 - 11 Eylül 2010, cilt.2, ss.137-140

Forecasting the Extreme Precipitation in Turkiye

Tenth Symposium on Stochastic Hydraulics. Fifth International Conference on Water Resources and Environment Research, Quebec City, Kanada, 5 - 07 Temmuz 2010, ss.1-3

Kuraklık ve yağış etkinliği indislerinin çölleşmenin belirlenmesi, nitelenmesi ve izlenmesindeki rolü

Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2010, cilt.1, ss.245-263

Meteorolojik Kuraklığın İzlenmesi İçin Yeni Standart Yağış İndisinin Türkiye Uygulaması

Kuraklık Ve Su YÖNETİMİ TOPLANTISI: 5. Dünya Su Forumu Hazırlık Süreci Türkiye Bölgesel Su Toplantısı, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008, cilt.1, ss.159-171

Drought Events of 2006/2007 in Turkey and Determination of its Association with Large-scale Atmospheric Variables by Logistic-regression

International Fourth Symposium on Atmospheric Sciences, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Mart 2008, cilt.1, ss.516-527

A NEW STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (NEW-SPI) FOR DETERMINING EXTREME DROUGHTS AND WET CONDITIONS: APPLICATION IN TURKEY

International Fourth Symposium on Atmospheric Sciences, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Mart 2008, cilt.1, ss.528-538

Türkiyede kuraklık olasılıklarının standartlaştırılmış yağış indisi (SPI) kullanılarak saptanması ve iklimsel değişkenlik açısından değerlendirilmesi

Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2007, cilt.1, ss.55-62

Temporal analysis of the North sea Caspian pattern index NCPI) : A semi emprical integration approach

Climate Change and the Middle East - Past, Present and Future, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2006, ss.1-10

YÖRÜNGE METODU İLE DİNAMİK SİSTEMİN ELDE EDİLMESİ

MANTIK, MATEMATİK ve FELSEFE IV. Ulusal Sempozyumu OLASILIK, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2006, cilt.1, ss.125-146

Analysis Mediterranean precipitation associated with the North Atlantic Oscillation Index (NAOI) via Hilbert-Huang Transformation

Conference On Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS-2006), Ohrid, Makedonya, 23 - 26 Mayıs 2006, ss.1-11

İstatistiksel Ölçek Küçültme Yöntemleri:Türkiye’ye Uygulamaları

Ulusal İklim Bilimleri Kollokyumu 2005 UİK 05, Mersin, Türkiye, 6 Nisan - 08 Ocak 2005, ss.1-15 Creative Commons License

Türkiye aylık toplam yağışlarının sınıflandırılması

IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2004, cilt.1, ss.117-128

Kuzey Atlantik salınımının yerel klimatolojilere etkisinin BBA (ICA) ile çözümlenmesi

11. Sinyal İşleme Ve Uygulamaları Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2003, cilt.1, ss.19-22

Verilerden model elde etmek için bir yöntem

III. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mart 2003, cilt.1, ss.161-165

İklim Çalışmalarında Uzaysal Ölçek Küçültme (Downscaling)Yöntemleri

Klimatoloji 2002, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2002, cilt.1, ss.71-88

Tarımsal Meteorolojide belirsizlik altında çıkarım

VII. Kültür Teknik Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 Kasım 1999, cilt.1, ss.292-299

Bulanık sinir ağları ile toprak su içeriğinin tahmini

II. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Kasım 1998, cilt.1, ss.37-42

Buharlaşma İle İlgili Çalışmaların Tarihi Gelişimi

Tarım ve Orman Meteorolojisi Sempozyumu'98, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 1998, cilt.1, ss.21-25

Göl Su Seviye Çalkantılarının Ortogonal-Olmayan Doğrusal Alt-Uzaylar Yaklaşımı İle Tanımlanması

II. Ulusal Hidroloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Haziran 1998, cilt.1, ss.266-274

Lake level modeling by neural fuzzy method and application

2nd Int. Sym. on Intelligent Manufacturing Systems (IMS’98), Kocaeli, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 1998, ss.391-397

Simulation of agricultural meteorological factors affecting evapotranspiration by fuzzy inference

2nd IFAC/ISHS/CIGR/EURAGENG Workshop on Control Applications in Post-Harvest and Processing Technology 1998 (CAPPT 98), Budapest, Macaristan, 3 - 05 Haziran 1998, ss.13-18 identifier

Air pollution control by fuzzy rule based modeling

10th Regional IUAPPA Conference, İstanbul, Türkiye, 23 - 26 Eylül 1997, ss.467-472 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZAMANSAL VE UZAYSAL ÖLÇEK KÜÇÜLTÜLMESİ

İklim Değişikliği ve Kentler Yapısal Çevre ve Yeşil Alanlar, Yıldız AKSOY, Editör, Özgür Öztürk Dakam Yayınları, İstanbul, ss.438-456, 2019

Muş İlinin Meterolojik Kuraklık Analizi

Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları, Dölek I.. , Editör, Yayınevi, Ankara, ss.25-39, 2016

Muş İlinin Meterolojik Kuraklık Analizi

Muş İli İçin Doğal Tehlike Kaynakları, Dölek İskender, Editör, YayınEvi, Ankara, ss.25-39, 2016

New Statistical Downscaling Methods and Applications

Lap Lambert Academic Publishing, Waldshut-Tiengen, 2013