İletişim

Adres Bilgileri

  • 146

  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 17100, Çanakkale, Türkiye (https://orcid.org/0000-0002-1960-0618)

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri