Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A GIS-based land evaluation model for peach cultivation by using AHP: a case study in NW Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.194, no.4, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Applying the Best-Worst Method for land evaluation: a case study for paddy cultivation in northwest Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.19, no.4, pp.3233-3246, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Suitable habitat modelling using GIS for orchids in the Black Sea Region (North of Turkey)

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, pp.1-11, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Soil Loss due to Sugar Beet Harvesting in Northwestern Turkey

JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION, vol.21, no.4, pp.2993-3001, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of agricultural land suitability with a multiple-criteria decision-making method in Northwestern Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.5, pp.1073-1088, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Suitable site selection for pistachio (Pistacia vera) by using GIS and multi-criteria decision analyses (a case study in Turkey)

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, vol.23, no.5, pp.7686-7705, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Impact of urbanization on soil loss: a case study from sod production

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.192, no.9, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Farklı Arazi Örtüsünün Arazi Degradasyonu Üzerine Etkileri: Çanakkale Çıplak Köyü Örneği

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.31, no.2, pp.180-193, 2021 (Other Refereed National Journals)

Sarımsak hasadıyla meydana gelen toprak kaybının belirlenmesi: Balıkesir-Altıeylül İlçesi Örneği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.9, no.1, pp.15-22, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Çiftçilerin Arazi Kullanım Türlerine Karar Vermelerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Kumkale Ovası Örneği

ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.2, pp.221-228, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Gelibolu Namaztepe Bölgesindeki Farklı Fizyografyalar Üzerindeki Toprakların Bazı Fiziko-kimyasal Özellikleri ve Sınıflandırılması

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-12, 2020 (National Refreed University Journal)

MEDALUS Yöntemi Kullanılarak Karacabey Tarım İşletmesi Toprak Kalite İndeksinin Değerlendirilmesi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.120-131, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toprak Verimliliğinin Değerlendirilmesinde Pedo-Jeolojik Yaklaşım

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.589-603, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dürmek Havzası Mansap Bölümü Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Belirlenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.39-47, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çanakkale İli Ezine İlçesi Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi

TÜRKİYE TARIMSAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.109-123, 2017 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The Properties and Comparison of The Vertisol Soils Formed on Different Physiographies

PONTE International Scientific Researchs Journal, vol.72, no.12, pp.150-170, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karamenderes Ovası, Truva Bölgesi Sağ Sahil Fluviyal Topraklarının Sınıflandırılması

TOPRAK SU DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.21-29, 2015 (Other Refereed National Journals)

Truva (Kumkale) Topraklarında Alınabilir Çinkonun Yersel ve Zamansal Değişimi

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.57-63, 2012 (National Refreed University Journal)

Arazi Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Edirne İli Havsa İlçesi Örneği

ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.26, no.3, pp.251-257, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Total heavy metal status of the soils in three different land use types

6 th International Conference on Sustainable Agriculture & Environment, Konya, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.487 Sustainable Development

Bandırma İlçesinde Arazi Degradasyonun Değerlendirilmesi

2. ULUSLARARASI BANDIRMA VE ÇEVRESİ SEMPOZYUMU (UBS’19), Balıkesir, Turkey, 17 - 19 September 2019, pp.2-10

Determining Groundwater Storage Potential With Cartographic Materials, Morphometric Analysis And GIS

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.543-550

Determination Spatial and Temporal variation of Groundwater Salinity in the Cukurova Plain, Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017

Ecological Risk Assessment of Soil Potential in Troy Historical National Park

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.66

Spatial and Temporal Changes of Potassium and Calcium with Geographical Information System (GIS) in Kumkale Plain

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017

Evaluation of Land Use Suitability A Case Study (Kalafat and Tevfikiye Villages-Çanakkale, Turkey)

Agrifood 2016, 27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.759-766 Sustainable Development

Edirne İli Meriç İlçesinin Arazi Kullanım Türlerinin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi

II. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2011, pp.464-469 Sustainable Development

İpsala’da Çeltik Yetiştiriciliği Yapılan Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

II. Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 November 2011, pp.318-325

Books & Book Chapters

Arenosols

in: The Soils of Turkey, Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Editor, Springer, pp.291-311, 2018

Gleysols

in: The Soils of Turkey, Kapur S., Akça E., Günal H., Editor, Sprınger, Cham, pp.313-320, 2018

Solonchaks and Solonchak-Like Soils

in: The Soils of Turkey, Selim KapurErhan AkçaHikmet Günal, Editor, Springer, pp.267-286, 2018

Vertisols

in: The Soils of Turkey, Selim Kapur Erhan Ekça Hikmet Günal, Editor, Springer, Cham, pp.169-206, 2018