Prof.Dr.

ŞEREF ULUOCAK


Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Eğitim Bilgileri

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Sosyo-Bilişsel Ve Politik İletişim Süreçleri Açısından Bir Söylem Evreni Olarak Küreselleşme Ve Kollektif Bir Aidiyet Biçimi Olarak Ulusal Kimlikler Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı

1999

1999

Yüksek Lisans

Doğa Bilimleri-Kültür Bilimleri Ayrımında Sosyolojik Açıdan Kuramlaştırma Sürecinin Tartışılması,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Siyaset Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

1998 - 2005

1998 - 2005

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilimdalı

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çomü Rektörlük, Çomü Türk Dünyası Değerlerini Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı

2008 - 2011

2008 - 2011

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem I

Lisans

Lisans

Sosyoloji Metinleri I

Lisans

Lisans

Beden Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem II

Lisans

Lisans

Tarihsel Sosyoloji

Lisans

Lisans

Felsefi Metinler

Lisans

Lisans

Kadın Araştırmaları

Lisans

Lisans

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyoloji Metinleri II

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem II

Lisans

Lisans

Tarihsel Sosyoloji (2.Öğretim)

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem II (2. Öğretim)

Lisans

Lisans

Bilgi ve Bilim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi (II. Öğr)

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi (I. Öğr)

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem I (2.Öğretim)

Lisans

Lisans

Uygulamalı Sosyoloji

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Lisans

Lisans

Sosyoloji Literatürü

Lisans

Lisans

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem I

Lisans

Lisans

Çağdaş Sosyoloji Teorileri-I

Lisans

Lisans

Sosyoloji Tarihi II

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

Kültürel Çalışmalar

Lisans

Lisans

Etik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

PREVALENCE OF FALLS AND ASSOCIATED RISK FACTORS AMONG AGED POPULATION: COMMUNITY BASED COSS-SECTIONAL STUDY FROM TURKEY

Cevizci S. , ULUOCAK Ş. , ASLAN C. , GÖKULU G. , BİLİR O. , BAKAR C.

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.23, sa.3, ss.233-239, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

THE PREVALANCE AND RISK FACTORS FOR VIOLENCE AGAINST WOMEN: A FIELD STUDY IN ÇANAKKALE, TURKEY

GÖKULU G. , ULUOCAK Ş. , BİLİR O.

TURKISH STUDIES, cilt.9/8, ss.499-516, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

BİLGİ SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN GERÇEKLİĞİN SOSYAL İNŞASI VE GADAMER HERMENEUTİĞİ

ULUOCAK Ş.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyak Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.135-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Bilgi Sosyolojisi Açısından Gerçekliğin Sosyal İnşası ve Gadamer Hermeneutiği

ULUOCAK Ş.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.135-157, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

RELATIONAL SOCIOLOGY MODELS' POSSIBLE EXPANSIONS IN SOCIOLOGY PRACTICE AND REFLEXIVITY IN TURKEY FROM THE VIEWPOINT OF SUBSTANTIALISM AND RELATIONALITY DICHOTOMY

ULUOCAK Ş.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, sa.53, ss.101-153, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

ÇANAKKALE MERKEZİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

GÖKULU G. , ULUOCAK Ş. , ASLAN C. , BİLİR O.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.7, sa.34, ss.666-677, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Kazdağı Tahtacı Türkmen Kozmolojisinde Hakka Yürümek

ULUOCAK Ş.

Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Research Quarterly (Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi), sa.71, ss.55-82, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

The Prevalance and Risk Factors for Violence Against Women A Field Study in Çanakkale Turkey Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Risk Faktörleri Çanakkale Türkiye de Bir Saha Çalışması

GÖKULU G. , ULUOCAK Ş. , BİLİR O.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, sa.8, ss.499-516, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma: Çanakkale Örneği

ASLAN C. , ULUOCAK Ş.

International Journal of Human Sciences - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.174-201, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması

ULUOCAK Ş. , ASLAN C.

FOLKLOR/EDEBİYAT, cilt.2, ss.107-144, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Az Gelişmenin Müphemlikleri ve Sosyolojisi Açısından Cavit Orhan Tütengil

ULUOCAK Ş.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI, sa.37, ss.227-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Sosyo-Kültürel Yapı ve Kültür Coğrafyası Kavramları Üzerine Yapılandırıcı Bakış Açısından Model Önerileri

ULUOCAK Ş.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.14, ss.253-278, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Sosyal Etkileşim Alanları Ve Sosyal Bilim Açısından Çatışkı (Antinomy) Ve İkiliklerin (Dichotomy) Ötesinde Model Arayışları: Sosyo-Yamalar (Socio-Patches)

ULUOCAK Ş.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.8, ss.321-358, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Küresel Bir Alanda Tanımlama İktidarı: Kimlik ve Bilgi Sosyolojisi

ULUOCAK Ş.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, sa.1, ss.135-148, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2001

2001

Yöntemsel Uzlaşım Tasarımı Olarak Sosyolojik Açıdan Bütüncül Bir Kuram Oluşturma Stratejisi

ULUOCAK Ş.

III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar:Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2001, ss.116

2001

2001

İnternet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’ daki Akademisyen Kullanıcılar

Görgün Baran A., Burcu E., ULUOCAK Ş. , Danacıoğlu N.

Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ ta Etkiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Mart 2001, cilt.14, ss.135-149

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kolektif Kimlik Örüntüsü Entegrasyonu Biçimi Olarak Toplumsal Cinsiyet: Olan ve Olması Gereken Boyutları ile Metodolojik ve Sosyo-Etik Bir Çerçeve Önerisi

ULUOCAK Ş. , YOLCU M. A.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Mehmet Ali Yolcu, Editör, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.1-13, 2019

2019

2019

Afet Sosyolojisi: Araştırmalarda Metodolojik Sayıltılar ve Tarihçe

ULUOCAK Ş.

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi, Zerrin Sungur Taşdemir, Editör, Eskişehir Anadolu Yayınları Üniversitesi, Eskişehir, ss.100-119, 2019

2018

2018

Nüfus, Çevre ve Toplum

ULUOCAK Ş.

Toplumbilim - İçtimaiyat İlmi Umran, Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Editör, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.315-330, 2018

2018

2018

Gündelik Gerçeklikte “Anlamın” Sosyal İnşası: Peter Berger ve Thomas Luckmann

ULUOCAK Ş.

Gündelik Hayat Sosyolojisi, Ali Esgin, Güney Çeğin, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.269-304, 2018

2018

2018

Gündelik Gerçeklikte “Anlamın” Sosyal İnşası: Peter Berger ve Thomas Luckmann

ULUOCAK Ş.

Gündelik Hayat Sosyolojisi, Ali Esgin, Güney Çeğin, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.269-304, 2018

2017

2017

"Küreselleşme ve Siyaset”

ULUOCAK Ş.

Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali ARSLAN ve Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.483-536, 2017

2017

2017

“Türkiye’de Gelir Zenginlik ve Yoksulluk”

ULUOCAK Ş.

Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İşbirliği Ekonomi Politika, İsmail Tufan, Mithat Durak, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.339-386, 2017

2017

2017

“Nitel Verilerin Analizi ve Yorumlanması”

ULUOCAK Ş.

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Durmuş Ali ARSLAN ve Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , Editör, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.181-206, 2017

2016

2016

“Sosyolojik Açıdan Yoksulluk Olgusu”

ULUOCAK Ş.

Sosyoloji: Günlük Yaşamı Anlamak, Arslan A., Mustafa Çağlayandereli, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.153-178, 2016

2016

2016

“Bilim Olarak Sosyoloji ve Sosyolojik Düsünmek Üzerine Temel Temalar”

ULUOCAK Ş.

Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri, Cumhur Aslan, Erol Duran, Editör, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.191-222, 2016

2015

2015

Gerçekliğin Sosyal İnşası: Berger ve Luckmann

ULUOCAK Ş.

Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Cumhur Aslan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2015

2015

2015

Gündelik Yaşam Sosyolojisi Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve

ULUOCAK Ş.

Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Cumhur Aslan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2015

2015

2015

Sosyal Tabakalaşma Ölçekleri

ULUOCAK Ş.

Toplumsal Tabakalaşma, Erem Sarıkoca, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-30, 2015

2014

2014

Aile Sosyolojisi

ULUOCAK Ş.

Aile İçi İletişim, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2014

2014

2014

Aile Sosyolojisinde Metodoloji

ULUOCAK Ş.

Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2014

2014

2014

Siyasetin Sosyolojik Analizi

ULUOCAK Ş.

Siyaset Sosyolojisi, Nuray Karaca, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2014

2014

2014

Aile Sosyolojisinde Metodoloji

ULUOCAK Ş.

Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-23, 2014

2014

2014

Aile İçi İletişim

ULUOCAK Ş.

Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-24, 2014

2013

2013

Çanakkale Yaşlı Atlası

ULUOCAK Ş. , BAKAR C. , ASLAN C. , GÖKULU G. , BİLİR O.

Çanakkale Olay Gazetesi, Çanakkale, 2013

2013

2013

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

ULUOCAK Ş.

Sosyolojiye Giriş, İhsan Çapçıoğlu, Hayati Beşirli, Editör, Grafiker Yayınevi, Ankara, ss.35-58, 2013

2013

2013

Şerif Mardin

ULUOCAK Ş.

Türk Sosyologları, Çağatay Özdemir, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.164-177, 2013

2012

2012

Gruplar ve Grup Dışı Birliktelikler

ULUOCAK Ş.

Davranış Bilimleri, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Recai Çoştur, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.344-365, 2012

2012

2012

Az Gelişmenin Müphemlikleri ve Sosyolojisi Açısından Cavit Orhan Tütengil

ULUOCAK Ş.

Türk Düşünce Tarihi (The History of Turkish Thought), Cemal Kafadar, Selim S. Kuru, Günay Kut, Gönül A. Tekin, Guest Ed. Cemal Güzel, Mehmet Ölmez, Editör, Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, ss.227-247, 2012

2012

2012

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

ULUOCAK Ş.

Sosyolojiye Giriş, Mevlüt Özben, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-25, 2012

2012

2012

Walter Benjamin’de Tahakkümsüzlük Etiği Projesi Olarak Tarih ve Sosyal Gerçeklik

ULUOCAK Ş.

Flanör Düşünce, Hüseyin Köse, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.176-207, 2012

2011

2011

Toplum ve Engelliler

ULUOCAK Ş. , ASLAN C.

Çanakkale Kitaplığı Akademibokhandeln Direkt, Çanakkale, 2011

2011

2011

Çanakkale’de Kadın Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Rolleri

ULUOCAK Ş. , ASLAN C.

Çanakkale Kitaplığı Akademibokhandeln Direkt, Çanakkale, 2011

2011

2011

Sosyal Bilimsel Kuram Etiği: Gündelik Yaşamın Medyada Yeniden Üretim Süreçlerine İlişkin Eleştirel Bir Sosyo-Etik Model Önerisi

ULUOCAK Ş.

Medya Mahrem: Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, Hüseyin Köse, Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.337-397, 2011

2010

2010

Sosyolojik Kuramlaştırma Mantığı ve Ontolojik Sayıltıları Üzerine Bir Tartışma

ULUOCAK Ş.

Sosyoloji Yazıları 3, Öğr. Gör. Hüseyin YALÇIN’a Armağan, Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin Kütük, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.449-460, 2010

2007

2007

Postmodern Dönemde Kolektif Kimlikler ya da Sosyo-Yamalar (Socio-Patches) Üzerine Düşünceler

ULUOCAK Ş.

İletişimin Issızlaşması, Hüseyin Köse, Editör, Yirmidört Yayınları, İstanbul, ss.212-238, 2007

2005

2005

Sarıkeçili Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Yapısı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

ULUOCAK Ş.

Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Aşiretinin)Sosyo-Kültürel Yapısı, Cihat Özönder, Erdal Aksoy, Gökhan V. Köktürk, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.99-120, 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2014 - 2015

2014 - 2015

Masculinities, A Journal of Identity and Culture, Issue 1, February, August, 2014-2015 (Danışma Kurulu Üyeliği)

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Sosyoloji Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2016

Ekim 2016

ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Hakemlik

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2016

Haziran 2016

Sosyoloji Konferansları İstanbul Journal Of Sociological Studies, Sayı / Issue : 52, Yıl / Year : 2015-2.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2015), Güz/Fall 2015/75

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

HUMANITAS, (2013), Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2008

Mart 2008

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2007

Aralık 2007

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi