Prof.Dr.

ŞEREF ULUOCAK


Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Eğitim Bilgileri

2000 - 2005

2000 - 2005

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Sosyo-Bilişsel Ve Politik İletişim Süreçleri Açısından Bir Söylem Evreni Olarak Küreselleşme Ve Kollektif Bir Aidiyet Biçimi Olarak Ulusal Kimlikler Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı

1999

1999

Yüksek Lisans

Doğa Bilimleri-Kültür Bilimleri Ayrımında Sosyolojik Açıdan Kuramlaştırma Sürecinin Tartışılması,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Genel Sosyoloji ve Metedoloji, Siyaset Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

1998 - 2005

1998 - 2005

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilimdalı

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çomü Rektörlük, Çomü Türk Dünyası Değerlerini Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı

2008 - 2011

2008 - 2011

Bölüm Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem I

Lisans

Lisans

Sosyoloji Metinleri I

Lisans

Lisans

Beden Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem II

Lisans

Lisans

Tarihsel Sosyoloji

Lisans

Lisans

Felsefi Metinler

Lisans

Lisans

Kadın Araştırmaları

Lisans

Lisans

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Sosyoloji Metinleri II

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem II

Lisans

Lisans

Tarihsel Sosyoloji (2.Öğretim)

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem II (2. Öğretim)

Lisans

Lisans

Bilgi ve Bilim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi (II. Öğr)

Lisans

Lisans

Eğitim Psikolojisi (I. Öğr)

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem I (2.Öğretim)

Lisans

Lisans

Uygulamalı Sosyoloji

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Lisans

Lisans

Sosyoloji Literatürü

Lisans

Lisans

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem I

Lisans

Lisans

Çağdaş Sosyoloji Teorileri-I

Lisans

Lisans

Sosyoloji Tarihi II

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

Kültürel Çalışmalar

Lisans

Lisans

Etik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

RELATIONAL SOCIOLOGY MODELS' POSSIBLE EXPANSIONS IN SOCIOLOGY PRACTICE AND REFLEXIVITY IN TURKEY FROM THE VIEWPOINT OF SUBSTANTIALISM AND RELATIONALITY DICHOTOMY

ULUOCAK Ş.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, ss.101-153, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2014 - 2015

2014 - 2015

Masculinities, A Journal of Identity and Culture, Issue 1, February, August, 2014-2015 (Danışma Kurulu Üyeliği)

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

Sosyoloji Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2016

Ekim 2016

ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Hakemlik

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Haziran 2016

Haziran 2016

Sosyoloji Konferansları İstanbul Journal Of Sociological Studies, Sayı / Issue : 52, Yıl / Year : 2015-2.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2015), Güz/Fall 2015/75

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2013

Ağustos 2013

HUMANITAS, (2013), Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2011

Nisan 2011

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2008

Mart 2008

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2007

Aralık 2007

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1