Prof.

ŞEREF ULUOCAK


Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Education Information

2000 - 2005

2000 - 2005

Doctorate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Post Graduate

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Sosyo-Bilişsel Ve Politik İletişim Süreçleri Açısından Bir Söylem Evreni Olarak Küreselleşme Ve Kollektif Bir Aidiyet Biçimi Olarak Ulusal Kimlikler Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi

Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı

1999

1999

Post Graduate

Doğa Bilimleri-Kültür Bilimleri Ayrımında Sosyolojik Açıdan Kuramlaştırma Sürecinin Tartışılması,

Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Sociology, General Sociology and Methodology, Political Sociology, Applied Sociology

Academic Titles / Tasks

2005 - Continues

2005 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

1998 - 2005

1998 - 2005

Research Assistant

Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilimdalı

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

2010 - Continues

2010 - Continues

Deputy Director of Research Institute

Canakkale Onsekiz Mart University, Çomü Rektörlük, Çomü Türk Dünyası Değerlerini Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı

2008 - 2011

2008 - 2011

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Courses

Under Graduate

Under Graduate

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Yöntem I

Under Graduate

Under Graduate

Sosyoloji Metinleri I

Under Graduate

Under Graduate

Beden Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Yöntem II

Under Graduate

Under Graduate

Tarihsel Sosyoloji

Under Graduate

Under Graduate

Felsefi Metinler

Under Graduate

Under Graduate

Kadın Araştırmaları

Under Graduate

Under Graduate

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyoloji Metinleri II

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Yöntem II

Under Graduate

Under Graduate

Tarihsel Sosyoloji (2.Öğretim)

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Yöntem II (2. Öğretim)

Under Graduate

Under Graduate

Bilgi ve Bilim Sosyolojisi

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Psikolojisi (II. Öğr)

Under Graduate

Under Graduate

Eğitim Psikolojisi (I. Öğr)

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Yöntem I (2.Öğretim)

Under Graduate

Under Graduate

Uygulamalı Sosyoloji

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Under Graduate

Under Graduate

Sosyoloji Literatürü

Under Graduate

Under Graduate

Çağdaş Sosyoloji Teorileri I

Under Graduate

Under Graduate

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Under Graduate

Under Graduate

Sosyal Bilimlerde Yöntem I

Under Graduate

Under Graduate

Çağdaş Sosyoloji Teorileri-I

Under Graduate

Under Graduate

Sosyoloji Tarihi II

Under Graduate

Under Graduate

Bitirme Ödevi

Under Graduate

Under Graduate

Kültürel Çalışmalar

Under Graduate

Under Graduate

Etik

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

2018

2018

BİLGİ SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN GERÇEKLİĞİN SOSYAL İNŞASI VE GADAMER HERMENEUTİĞİ

ULUOCAK Ş.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyak Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.135-157, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Bilgi Sosyolojisi Açısından Gerçekliğin Sosyal İnşası ve Gadamer Hermeneutiği

ULUOCAK Ş.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.135-157, 2018 (National Refreed University Journal)

2016

2016

RELATIONAL SOCIOLOGY MODELS' POSSIBLE EXPANSIONS IN SOCIOLOGY PRACTICE AND REFLEXIVITY IN TURKEY FROM THE VIEWPOINT OF SUBSTANTIALISM AND RELATIONALITY DICHOTOMY

ULUOCAK Ş.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.53, pp.101-153, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2014

2014

ÇANAKKALE MERKEZİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

GÖKULU G. , ULUOCAK Ş. , ASLAN C. , BİLİR O.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.34, pp.666-677, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Kazdağı Tahtacı Türkmen Kozmolojisinde Hakka Yürümek

ULUOCAK Ş.

Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Research Quarterly (Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi), no.71, pp.55-82, 2014 (International Refereed University Journal)

2014

2014

The Prevalance and Risk Factors for Violence Against Women A Field Study in Çanakkale Turkey Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Risk Faktörleri Çanakkale Türkiye de Bir Saha Çalışması

GÖKULU G. , ULUOCAK Ş. , BİLİR O.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.499-516, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri üzerine bir araştırma: Çanakkale Örneği

ASLAN C. , ULUOCAK Ş.

International Journal of Human Sciences - Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.174-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Çanakkale Yöresi Yörüklerinin “Türkmen” Algısına Yönelik Bir Saha Çalışması

ULUOCAK Ş. , ASLAN C.

FOLKLOR/EDEBİYAT, vol.2, pp.107-144, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2012

2012

Az Gelişmenin Müphemlikleri ve Sosyolojisi Açısından Cavit Orhan Tütengil

ULUOCAK Ş.

JOURNAL OF TURKISH STUDIES TÜRKLÜK BİLGİSİ ARAŞTIRMALARI, no.37, pp.227-247, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Sosyo-Kültürel Yapı ve Kültür Coğrafyası Kavramları Üzerine Yapılandırıcı Bakış Açısından Model Önerileri

ULUOCAK Ş.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.14, pp.253-278, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Sosyal Etkileşim Alanları Ve Sosyal Bilim Açısından Çatışkı (Antinomy) Ve İkiliklerin (Dichotomy) Ötesinde Model Arayışları: Sosyo-Yamalar (Socio-Patches)

ULUOCAK Ş.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.8, pp.321-358, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2004

2004

Küresel Bir Alanda Tanımlama İktidarı: Kimlik ve Bilgi Sosyolojisi

ULUOCAK Ş.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.1, pp.135-148, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2001

2001

Yöntemsel Uzlaşım Tasarımı Olarak Sosyolojik Açıdan Bütüncül Bir Kuram Oluşturma Stratejisi

ULUOCAK Ş.

III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar:Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 November 2001, pp.116

2001

2001

İnternet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’ daki Akademisyen Kullanıcılar

Görgün Baran A., Burcu E., ULUOCAK Ş. , Danacıoğlu N.

Bilişim Toplumuna Giderken Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk’ ta Etkiler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 March 2001, vol.14, pp.135-149

Books & Book Chapters

2019

2019

Kolektif Kimlik Örüntüsü Entegrasyonu Biçimi Olarak Toplumsal Cinsiyet: Olan ve Olması Gereken Boyutları ile Metodolojik ve Sosyo-Etik Bir Çerçeve Önerisi

ULUOCAK Ş. , YOLCU M. A.

in: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları, Mehmet Ali Yolcu, Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.1-13, 2019

2019

2019

Afet Sosyolojisi: Araştırmalarda Metodolojik Sayıltılar ve Tarihçe

ULUOCAK Ş.

in: Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi, Zerrin Sungur Taşdemir, Editor, Eskişehir Anadolu Yayınları Üniversitesi, Eskişehir, pp.100-119, 2019

2018

2018

Nüfus, Çevre ve Toplum

ULUOCAK Ş.

in: Toplumbilim - İçtimaiyat İlmi Umran, Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.315-330, 2018

2018

2018

Gündelik Gerçeklikte “Anlamın” Sosyal İnşası: Peter Berger ve Thomas Luckmann

ULUOCAK Ş.

in: Gündelik Hayat Sosyolojisi, Ali Esgin, Güney Çeğin, Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.269-304, 2018

2018

2018

Gündelik Gerçeklikte “Anlamın” Sosyal İnşası: Peter Berger ve Thomas Luckmann

ULUOCAK Ş.

in: Gündelik Hayat Sosyolojisi, Ali Esgin, Güney Çeğin, Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.269-304, 2018

2017

2017

"Küreselleşme ve Siyaset”

ULUOCAK Ş.

in: Dünyada ve Türkiye’de Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali ARSLAN ve Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.483-536, 2017

2017

2017

“Türkiye’de Gelir Zenginlik ve Yoksulluk”

ULUOCAK Ş.

in: Gerontoloji: Kapsam, Disiplinlerarası İşbirliği Ekonomi Politika, İsmail Tufan, Mithat Durak, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.339-386, 2017

2017

2017

“Nitel Verilerin Analizi ve Yorumlanması”

ULUOCAK Ş.

in: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Durmuş Ali ARSLAN ve Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.181-206, 2017

2016

2016

“Sosyolojik Açıdan Yoksulluk Olgusu”

ULUOCAK Ş.

in: Sosyoloji: Günlük Yaşamı Anlamak, Arslan A., Mustafa Çağlayandereli, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.153-178, 2016

2016

2016

“Bilim Olarak Sosyoloji ve Sosyolojik Düsünmek Üzerine Temel Temalar”

ULUOCAK Ş.

in: Turizmin Sosyal Psikolojik Dinamikleri, Cumhur Aslan, Erol Duran, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.191-222, 2016

2015

2015

Gerçekliğin Sosyal İnşası: Berger ve Luckmann

ULUOCAK Ş.

in: Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Cumhur Aslan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2015

2015

2015

Gündelik Yaşam Sosyolojisi Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve

ULUOCAK Ş.

in: Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Cumhur Aslan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2015

2015

2015

Sosyal Tabakalaşma Ölçekleri

ULUOCAK Ş.

in: Toplumsal Tabakalaşma, Erem Sarıkoca, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-30, 2015

2014

2014

Aile Sosyolojisi

ULUOCAK Ş.

in: Aile İçi İletişim, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2014

2014

2014

Aile Sosyolojisinde Metodoloji

ULUOCAK Ş.

in: Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2014

2014

2014

Siyasetin Sosyolojik Analizi

ULUOCAK Ş.

in: Siyaset Sosyolojisi, Nuray Karaca, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2014

2014

2014

Aile Sosyolojisinde Metodoloji

ULUOCAK Ş.

in: Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-23, 2014

2014

2014

Aile İçi İletişim

ULUOCAK Ş.

in: Aile Sosyolojisi, Nevin Güngör Ergan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-24, 2014

2013

2013

Çanakkale Yaşlı Atlası

ULUOCAK Ş. , BAKAR C. , ASLAN C. , GÖKULU G. , BİLİR O.

Çanakkale Olay Gazetesi, Çanakkale, 2013

2013

2013

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

ULUOCAK Ş.

in: Sosyolojiye Giriş, İhsan Çapçıoğlu, Hayati Beşirli, Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.35-58, 2013

2013

2013

Şerif Mardin

ULUOCAK Ş.

in: Türk Sosyologları, Çağatay Özdemir, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.164-177, 2013

2012

2012

Gruplar ve Grup Dışı Birliktelikler

ULUOCAK Ş.

in: Davranış Bilimleri, Nevin Güngör Ergan, Birsen Şahin Kütük, Recai Çoştur, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.344-365, 2012

2012

2012

Az Gelişmenin Müphemlikleri ve Sosyolojisi Açısından Cavit Orhan Tütengil

ULUOCAK Ş.

in: Türk Düşünce Tarihi (The History of Turkish Thought), Cemal Kafadar, Selim S. Kuru, Günay Kut, Gönül A. Tekin, Guest Ed. Cemal Güzel, Mehmet Ölmez, Editor, Harvard University Press, Cambridge (MA), USA , Cambridge, pp.227-247, 2012

2012

2012

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

ULUOCAK Ş.

in: Sosyolojiye Giriş, Mevlüt Özben, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-25, 2012

2012

2012

Walter Benjamin’de Tahakkümsüzlük Etiği Projesi Olarak Tarih ve Sosyal Gerçeklik

ULUOCAK Ş.

in: Flanör Düşünce, Hüseyin Köse, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.176-207, 2012

2011

2011

Toplum ve Engelliler

ULUOCAK Ş. , ASLAN C.

Çanakkale Kitaplığı Akademibokhandeln Direkt, Çanakkale, 2011

2011

2011

Çanakkale’de Kadın Bakış Açısından Toplumsal Cinsiyet Rolleri

ULUOCAK Ş. , ASLAN C.

Çanakkale Kitaplığı Akademibokhandeln Direkt, Çanakkale, 2011

2011

2011

Sosyal Bilimsel Kuram Etiği: Gündelik Yaşamın Medyada Yeniden Üretim Süreçlerine İlişkin Eleştirel Bir Sosyo-Etik Model Önerisi

ULUOCAK Ş.

in: Medya Mahrem: Medyada Mahremiyet Olgusu ve Transparan Bir Yaşamdan Parçalar, Hüseyin Köse, Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.337-397, 2011

2010

2010

Sosyolojik Kuramlaştırma Mantığı ve Ontolojik Sayıltıları Üzerine Bir Tartışma

ULUOCAK Ş.

in: Sosyoloji Yazıları 3, Öğr. Gör. Hüseyin YALÇIN’a Armağan, Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin Kütük, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.449-460, 2010

2007

2007

Postmodern Dönemde Kolektif Kimlikler ya da Sosyo-Yamalar (Socio-Patches) Üzerine Düşünceler

ULUOCAK Ş.

in: İletişimin Issızlaşması, Hüseyin Köse, Editor, Yirmidört Yayınları, İstanbul, pp.212-238, 2007

2005

2005

Sarıkeçili Sosyo-Kültürel Ve Ekonomik Yapısı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

ULUOCAK Ş.

in: Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Aşiretinin)Sosyo-Kültürel Yapısı, Cihat Özönder, Erdal Aksoy, Gökhan V. Köktürk, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.99-120, 2005

Supported Projects

2012 - 2013

2012 - 2013

Çanakkale Yaşlılık Atlası

Project Supported by Other Official Institutions

ULUOCAK Ş.

2012 - 2013

2012 - 2013

Güney Marmara Sosyal Yapı Araştırması

Project Supported by Other Official Institutions

ULUOCAK Ş.

2004 - 2005

2004 - 2005

İlköğretim Okullarının 7. ve 8. Sınıflarında Cinsel Taciz ve Şiddet

Project Supported by Other Official Institutions

ULUOCAK Ş.

1997 - 1999

1997 - 1999

Türkiye'de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik Bir Analiz,

Project Supported by Other Official Institutions

ULUOCAK Ş.

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi

Publication Committee Member

2014 - 2015

2014 - 2015

Masculinities, A Journal of Identity and Culture, Issue 1, February, August, 2014-2015 (Danışma Kurulu Üyeliği)

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

1998 - Continues

1998 - Continues

Sosyoloji Derneği

Member

Scientific Refereeing

October 2016

October 2016

ÇOMÜ AÇASAM Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi Hakemlik

Other Indexed Journal

October 2016

October 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

June 2016

June 2016

Sosyoloji Konferansları İstanbul Journal Of Sociological Studies, Sayı / Issue : 52, Yıl / Year : 2015-2.

Other Indexed Journal

October 2015

October 2015

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, (2015), Güz/Fall 2015/75

Other Indexed Journal

July 2014

July 2014

HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Other Indexed Journal

February 2014

February 2014

HUMANITAS, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi/International Journal of Social Sciences

Other Indexed Journal

January 2014

January 2014

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Other Indexed Journal

August 2013

August 2013

HUMANITAS, (2013), Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi.

Other Indexed Journal

May 2013

May 2013

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi

Other Indexed Journal

April 2011

April 2011

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2010

April 2010

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2008

March 2008

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2007

December 2007

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2007

May 2007

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal