Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Therapeutic effects of syringaldehyde on spinal cord ischemia in rabbits

Saudi medical journal, cilt.41, ss.341-350, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sphenoid sinusitis disguised by precocious puberty

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.69, ss.275-278, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Therapeutic effect of vitamin D-3 in a rat diffuse axonal injury model

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.33, ss.90-95, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lomber Dejeneratif Skolyoza Yaklaşım

Türk Nöroşiruji Dergisi, cilt.28, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alveolar hydatid disease of the spine causing paraplegia.

Neurosciences (Riyadh, Saudi Arabia), cilt.10, ss.180-2, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İŞ KAZASI SONRASI C4-5 C5-6 TRAVMATIK DISK HERNISI VE SPINAL SERVIKAL EPIDURAL HEMATOM OLGU SUNUMU

33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.266

KRONIK SUBDURAL HEMATOM NEDENIYLE OPERE OLAN HASTANIN PATOLOJI SONUCU TRANSIZYONEL MENENGIOMA GRADE 1 GELEN OLGU SUNUMU

33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.29, ss.263

TRAVMA SONRASI IZOLE BILATERAL NERVUS ABDUSENSPARALIZISI: OLGU SUNUMU

33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.265-266

Siringaldehid tedavisinin spinal kord iskemisi üzerine iyileştirici etkisi

Türk Nöroşirürji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, cilt.28, ss.105-106

Yüksekten düşme sonrası C7 korpus fraktürlü politravmalı olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 32.Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018, cilt.28, ss.216

LOMBER DİSKE BAĞLI NÖRODEFİSİT GELİŞEN GEBEDE MİKROCERRAHİ

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 08 Nisan 2016, cilt.26, ss.288

ASEMPTOMATİK LOMBER SPİNAL DAR KANALDA POZİSYONEL PARAPLEJİ

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, cilt.26

Kitap & Kitap Bölümleri

Sagittal Denge Bozukluğunda EnstrümanKurgusu ve Komplikasyonlar

SPİNAL CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR VE REVİZYON YAKLAŞIMLARI, Cüneyt Temiz, Serkan Şimşek, Kudret Türeyen, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Serdar Işık, Ahmet Dağtekin, Editör, BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Manakara, ss.287-295, 2018

Spinal Cerrahide Ameliyat PozisyonlarındanKaynaklanan Komplikasyonlar

SPİNAL CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR VE REVİZYON YAKLAŞIMLARI, Cüneyt Temiz, Serkan Şimşek, Kudret Türeyen, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Serdar Işık, Ahmet Dağtekin, Editör, BULUŞ Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic., Ankara, ss.29-38, 2018