Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of the endocrine response of adipose tissue to sepsis in pinealectomised rats

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Tekirdağ, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Isolation And Culture Of Neural Stem/Progenitor Cells From Rat Subventricular Zone For Use In Neural Tissue Engineering

II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Durres, Arnavutluk, 9 - 12 Kasım 2018, ss.71-73

Genel anestezi ve cerrahi stres yanıtta proflaktik ozon terapinin nötrofillenfosit oranı ve iskemik modifiye albumin üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeks Ve Neostigminin QT Süresi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi (TARK 2014), Ankara, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2014

Ratlarda hiperbarik oksijen uygulamasına yağ dokunun endokrin ve immunolojik yanıtının incelenmesi

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi/2.Lipid Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

İnsan Fizyolojisi

Acil Yardım ve Afet Yöneticileri İçin Hastane Öncesi Acil Tıp, Nurcan Bıçakçı, Cüneyt Çalışkan, Hüseyin KOçak, Editör, Kongre Kitapevi, Ankara, ss.219-142, 2019