Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Disorders of sex development

REVISTA INTERNACIONAL DE ANDROLOGIA, vol.11, no.3, pp.100-106, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Unexpected severe hepatotoxicity of ciprofloxacine: two case reports

DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, vol.34, no.2, pp.189-191, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Çanakkale Onsekiz Mart University kidneya transplant center results of renal artery duplication anomaly

Transplantation Reports, vol.4, no.2, pp.100028, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enurezisli erişkin hastalarda biofeedback tedavisinin etkinliği

Yeni Üroloji Dergisi, vol.11, no.2, pp.30-33, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effectiveness of Biofeedback Therapy in Adult Patients with Enuresis

Yeni Üroloji Dergisi, vol.11, no.2, pp.30-33, 2016 (Other Refereed National Journals)

Biofeedback in the Treatment of Nocturnal Enuresis: May Be an Alternative Method of Treatment?

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, no.5, pp.604-607, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

HUMAN OS PENİS

Central European Journal of Urology, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

FACTORS AFFECTING MORTALITY OF FOURNIER’xxS GANGRENE: REVIEW OF 70 PATIENTS

Anz Journal Of Surgery, vol.77, pp.43-48, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ENUREZİS SAPTANAN ERİŞKİN HASTALARDA BİOFEEDBACK TEDAVİSİNİN SONUÇLARI

ULUSLARASI KATILIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 October - 04 November 2018

MESANENİN BÜYÜK HÜCRELİ NÖROENDOKRİN KARSİNOMUI

ULUSLARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 2018, 31 October - 04 November 2018

POSTERİOR ÜRETRA RÜPTÜRÜ

ULUSLARARASI KATLIMLI ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, 31 October - 04 November 2018

Marjinal Donör Sonuçlarımız

ulusal nefroloji kongresi, Turkey, 03 October 2018

At nalı böbrekte transplantasyon

34. ULUSAL NEFROLOJi, HiPERTANSiYON,DiYALiZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESi, Turkey, 18 - 22 October 2017

Books & Book Chapters

İnterseks (Cinsel Gelişim Kusurları/DSD)

in: Güncel Üroloji 2. Baskı, Prof. Dr. M. Önder YAMAN, Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU, Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI, Editor, Nobel Yayınevi, pp.1003-1019, 2018

İnterseks (Cinsel Gelişim Kusurları)

in: Güncel Üroloji, İlker Seçkiner, Ömer Bayrak, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.717-727, 2016

Üremeyi Etkileyen Genital Anomaliler

in: Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi, Ramazan Aşçı, Selahittin Çayan, Fikret Erdemir, İrfan Orhan, Önder Yaman, Mustafa Faruk Usta, Muammer Kendirci, Oğuz Ekmekçioğlu, Ateş Kadıoğlu, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.11-20, 2013