Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’de Sivil-Asker İlişkilerinin Siyasete Etkisi

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.6, ss.3179-3196, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye’de Pandemilerle Mücadele: Risk ve KrizYönetimi Bağlamında Bir Değerlendirme

Troyacademy, cilt.5, sa.2, ss.329-362, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALGI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DIŞPOLİTİKA DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Route Educational Social Science Journal, cilt.7, sa.9, ss.289-309, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NİZAMÜLMÜLK’ÜN TÜRK-İSLAM YÖNETİM GELENEĞİNEYAPTIĞI KATKILAR

Managementand Political Sciences Review, cilt.2, sa.2, ss.29-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerelde Yönetişim Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Örneği

Gaziantep University Journal of Social Sciences, cilt.18, sa.1, ss.256-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dönüşümü ve Yerel Yönetimler

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.51-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn-i Haldun’un Devlet Teorisi Ve Yönetimine İlişkin Öngörülerinin Türk-İslam Devletleri Üzerinden Yorumlanması

Route Educational Social Science, sa.34, ss.547-561, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paralel Devlet Yapılanmasının Kamu Kurumlarına Sirayeti ve Bürokratik Vesayet Darbesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.79-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of the president’s office for Disaster and Emergency Management Agency (AFAD) in the migration process in Turkey

Moldavian Journalof International Lawand International Relations, sa.13, ss.36-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kent Kimliği İle İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1673-1688, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijitalleşen Kamu Hizmetleri Açısından Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, cilt.22, ss.1921-1931, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yunanistan’ın Devlet Ve Kamu Yönetimi Yapısı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.1189-1201, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algı Üzerine Kurulu Yönetsel Bir Anlayış: Algı’nın Yönetimi

International Journal Of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies (IDEAstudies, cilt.3, sa.5, ss.228-238, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulgaristan’da Yerel Yönetimler

Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), cilt.3, sa.4, ss.11-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamaları Kilis Belediyesi Örneği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.77-88, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Açısından Sosyal Yardım Yönetimine Yönelik Bir Değerlendirme

Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, sa.13, ss.190-206, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performans Değerlendirmede 360 Derece Yöntemi Ve Kahramanmaraş’ta Okul Yöneticilerine Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

International Journal Of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, cilt.1, sa.1, ss.29-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Değişimin Bir Simgesi Olarak “Stratejik Planlama Ve Yönetimi”

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, cilt.2, sa.3, ss.69-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriyelilerin Ekonomik Etkisi: Kilis İli Örneği

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.9, ss.143-173, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgi Ekonomisi Ve Kamu Yönetimine Etkileri

İnönü University International Journal of Social Sciences, cilt.3, sa.1, ss.83-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksulluk Sorunu Yeni Yoksulluk Kavramı Çerçevesinde Gezi Parkı Olayları ve Kamu Yöneticilerine Bazı Öneriler

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.231-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİĞİ

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Türkiye, 12 - 13 Eylül 2019, ss.88-101

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞME VE E-DEVLETİN GÜVENLİĞİ

13. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13), Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.1538-1546

ARAP BAHARI: HEDEFLER VE ULA ŞILAN SONUÇLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.39-49

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KRİZ YÖNETİMİ İLKELERİ VE STRATEJİLERİNE YÖNELİK BİR İNCELEME

3rd INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.30-38

ALGI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA DIŞ POLİTİKA DİNAMİKLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

ATLAS 4. INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.30-47

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONSTRÜKTİVİST YAKLAŞIM VE BİR ALGI YÖNETİMİ ARACI OLARAK KAMU DİPLOMASİSİ

ATLAS 4. INTERNATIONAL CONGRESSON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.48-57

Türkiye’de Cumhuriyetle Birlikte Siyasal Hakların Kazanılmasında Kadın

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1046-1054

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Algısında Kadının Yeri

Zeugma II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 18 - 20 Ocak 2019, ss.1039-1045

Azerbaycan Ve Türkiye Siyasal Sistemlerinin Karşılaştırılması

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.64-73

Türkiye’de Kamu Yönetimi Politikalarına Yansıması Açısından Sosyal Devlet Uygulamalarının Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyum, Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.725-734

Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Algısına İlişkin Farkındalık Düzeyleri Üzerine Birİncelenme: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.52-63

Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.74-81

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Kamu Yönetimine Yansımaları

İKSAD II- Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.1040-1018

Türk Kamu Yönetiminde Yönetici Kadınların Oransal Olarak Değerlendirilmesi

İKSAD II- Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2018, ss.1029-1039

Güncel Gelişmeler Bağlamında, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türk Yerel Yönetim Sisteminin İncelenmesi

12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Kırıkkale, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.635-643

Yönetimde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kriz Yönetimine Teorik Bir Bakış

VII. Uluslararası Sempozyum İdealden Gerçeğe Toplum, Siyaset Ve Ekonomi, Malatya, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2018, ss.82-89

Yeni Bir Yönetim Modeli Olarak Değişim Yönetimi Ve Bunun Kamu Yönetimine Etkileri

II. Uluslararası Multidisiplinler Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 04 Mayıs 2018, cilt.3, ss.323-334

Türkiye’de Sığınmacı Yönetimi Ve Kamusal Hizmetler Açısından Oluşturulan Geçici Barınma Merkezleri: Kahramanmaraş Örneği

I. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi Ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.72-73

Türkiye’de Göçün Yönetilmesi Sürecinde Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) Rolü

11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Uluslararası Göç Ve Mültecisorununun Çözümünde Kamuyönetiminin Rolü, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017, ss.163-182

Turgut Özal Dönemi Türk Dış Politikasında Avrasyacılığın Yeri ve Önemi

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi IV, Malatya, Türkiye, 11 Mayıs - 14 Temmuz 2017, ss.645-664

Yerel Yönetimlerin Kentsel Su Yönetim Faaliyetlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analizi

Uluslararası Kentsel Su Ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.986-992

Türk Kamu Yönetiminde Göçün Yönetilme Süreci

2. Uluslararası Ortadoğu Konferansları- Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.621-634

Yerel Yönetimlerin Sığınmacılara Sunduğu Hizmetlerin Yerelde Algılanma Biçimi Kilis Belediyesi Örneği

2. Uluslararası Ortadoğu Konferansları- Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2016, ss.453-462

Madde Bağımlılığı İle Mücadelede Yerel Yönetimler Ve Sosyal Belediyecilik

1. Uluslararası Madde Bağımlılığı Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 18 - 20 Aralık 2015, ss.153-163

Sosyalizmden Kapitalizme, Geçiş Ekonomilerinin Hukuki Normlarında Neo-Liberal İzler: Azerbaycan

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015, ss.235-258

Türkiye’de Kadınların Yerel Yönetimlerde Temsili

1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2015, ss.154-155

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Çerçevesinde Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün Etkililiği

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-II Küresel Değişim ve Demokratikleşme, Malatya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2012, ss.102-128

Sosyal Yardımlar Açısından Malatya ve Yoksulluk Haritası

Ulusal Sempozyumlar II- Sürdürülebilir Kentleşme Ve Kentlilik, Malatya, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2011, ss.203-230

Kitap & Kitap Bölümleri

DEFTERDAR SARI MEHMET PAŞA’NIN YÖNETİMALANINA KATKILARI “DEVLET ADAMLARINA ÖĞÜTLERESERİNİN ANALİZİ”

KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYEVE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IV, Yunus Emre TANSÜ, Editör, İKSAD, Ankara, ss.253-293, 2020

Türk Kamu Yönetiminde Sosyal Yardım Yönetimi

Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, 2019

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında En İyi E-Yönetişim Uygulamaları

E-Yönetişim, Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan, Editör, Beta Basım Yayın, İstanbul, ss.459-488, 2019

Etkin Kamu Yönetiminin T ürk Kamu Kamu Yönetimine Yansımaları

Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Değerlendirmeler Cilt 3, Orhan ÇOBAN, Ali ERBAŞI, Enderhan KARAKOÇ, Fehmi KARASİOĞLU, Ayşe ÇOBAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.275-292, 2019

Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm Ve E-Devlet İlişkisi

E-Yönetişim, Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan, Editör, Beta BasımYayın, İstanbul, ss.69-82, 2019

E-Governance Concept in Public Administration Theory

Contemporary Debates on Politics and Public Administration in the Postmodern Era, Ömer Ugur,Kadir Caner Doğan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.185-200, 2019

Devlet Bakanlıkları

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLIKLAR TARİHİ, M. Altunok, H. Altunok, F. Bakırcı, F. G. Gedikkaya, A. Aydın, Editör, TİAV, AREM, Ankara, ss.219-252, 2019

Fransa

Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan Aykaç,Hatice Altunok,Fatma Gül Gedikkaya, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.187-210, 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler

Türkiye’de Devlet Politikaları, Işıl Arpacı,Osman Ağır, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.225-257, 2018

Türkiye’de Göç Yönetimi

Türkiye’de Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Alanında Güncel Tartışmalar, Osman Ağır, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.115-138, 2017

Kazakistan Cumhuriyeti Ombudsmanı

Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleri, Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.123-136, 2016

Hindistan Ombudsmanı

Karşılaştırmalı Ombudsman İncelemeleriHindistan Ombudsmanı, Bekir Parlak, Kadir Caner Doğan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.137-148, 2016

Eski Yunan Çağdaşı Uygarlıklarda Siyasi Düşünce

Siyasi Düşünceler Tarihi, Önder Kutlu, Betül Karagöz Yerdelen, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.81-94, 2015

Kadınların Yerel Yönetimlerde Temsili: Kilis İli Örneği

Türkiye’de ve Dünyada Kadın Araştırmaları, Gülseren Ağrıdağ, Editör, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, ss.529-535, 2015

Türk Kamu Yönetiminde Personel Ve Yönetici Olarak Kadının Varlığı: Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Örneği

Türkiye De Ve Dünyada Kadın Araştırmaları, Gülseren Ağrıdağ, Editör, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, ss.7-14, 2015

Postmodern Düşünceye Geçiş

Siyasi Düşünceler Tarihi, Önder Kutlu, Betül Karagöz Yerdelen, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.337-352, 2015

Küreselleşmenin Kamusal Sosyal Politikalarda Yaptığı Değişim Ve Siyasal Partilere Etkileri

Küreselleşme, Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler, Gökhan Tuncel, Editör, Bilsam Yayınları, Malatya, ss.179-210, 2013

Ansiklopedide Bölümler

Kahramanmaraş Ansiklopedisi 3. Cilt (4 İlçe İdari Yapı)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Basımevi, ss.192-512, 2018

Kahramanmaraş Ansiklopedisi 2. Cilt

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Basımevi, ss.13-83, 2017