Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ ŞİRKETLERİN KARLILIK ORANLARI (AKTİF KARLILIĞI VE ÖZKAYNAK KARLILIĞI) ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.6, ss.1943-1953, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ADLİ KARARLARIN ALINMASINDA ADLİ MUHASEBENİN ROLÜ: YARGI MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (JOSHASjournal), cilt.6, ss.1490-1498, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Perspektifinde Adli Muhasebecilik Mesleğine Bakış

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.10, ss.213-238, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Aldıkları Eğitim Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

6. International Vocational Schools Symposium, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.134-142

Kitap & Kitap Bölümleri

Pazarlama Bilgi Sistemi ve Muhasebe Bilgi Sistemi Işığında Pazarlama Muhasebesine Bakış

Sosyal ve Beşerı Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, PROF. DR. SERDAR ÖZTÜRK, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.479-498, 2020