Assoc. Prof.

BARIŞ USLU


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Education Information

2011 - 2015

2011 - 2015

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Turkey

2008 - 2011

2008 - 2011

Postgraduate

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Tef., Plan. Ve Ek., Turkey

2000 - 2006

2000 - 2006

Undergraduate

Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Communication, Climate and Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices in Universities, and Faculty's Academic Intellectual Leadership: A Structural Equation Modeling

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2011

2011

Postgraduate

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları (MANİSA İl Örneği)

Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Educational Sciences, Administration and Supervision in Education

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2015 - 2018

2015 - 2018

Research Assistant PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2014 - 2015

2014 - 2015

Other

University of Sydney, Faculty Of Education And Social Work, Educational Administration And Leadership

2012 - 2015

2012 - 2015

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

The influence of universities' organizational features on professorial intellectual leadership

USLU B. , Welch A.

STUDIES IN HIGHER EDUCATION, vol.43, no.3, pp.571-585, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2017

2017

The influence of organisational features in high-ranked universities: the case of Australia

USLU B.

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION POLICY AND MANAGEMENT, vol.39, no.5, pp.471-486, 2017 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2016

2016

Faculty's Academic Intellectual Leadership within the Conditions of Modern Universities

USLU B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, no.184, pp.193-211, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

2015

2015

Testing the Psychometric Features of the Academic Intellectual Leadership Scale in a University Environment

USLU B.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.6, pp.1605-1621, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

The Relationship between Learning Styles and Leadership Orientations of Pre-Service Teachers

ARSLAN H. , USLU B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, no.173, pp.340-353, 2014 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Küresel yayın ligi: Türkiye hangi kümede yer alıyor?

USLU B.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.27, pp.182-203, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar

USLU B.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.8, no.3, pp.457-470, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

The components of communication systems in universities: their influence on academic work life

USLU B.

TERTIARY EDUCATION AND MANAGEMENT, vol.24, no.1, pp.34-48, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

2018

2018

Strategic actions and strategy changes in european universities: Clues from institutional evaluation reports of the european university association

USLU B.

European Journal of Higher Education, vol.8, no.2, pp.215-229, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

2018

2018

Faculty's academic intellectual leadership: the intermediary relations with universities' organizational components

USLU B. , ARSLAN H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEADERSHIP IN EDUCATION, vol.21, no.4, pp.399-411, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2017

2017

Organizational Flexibility of Turkish Universities: Evaluations in the Institutional Reports of European University Association

USLU B.

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, vol.7, no.2, pp.231-255, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

Faculty s Academic Inteleectual Leadership Predictive Relations with Several Organizational Characteristics of Universities

USLU B. , ARSLAN H.

Journal of Education and Science, vol.5, no.2, pp.125-135, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

İlköğretim okullarında müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri

USLU B. , BEYCİOĞLU K.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.323-345, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Öğretmen Adaylarının LiderlikYönelimlerinin İncelenmesi/Examining the Leadership Orientations of Pre-ServiceTeachers

ARSLAN H. , USLU B.

E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.42-60, 2013 (Other Refereed National Journals)

2012

2012

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler acısından incelenmesi

USLU B. , BALCI E., COŞKUN USLU A.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.13-24, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

First-year success of student teachers: Interrelations with self-efficacy and social intelligence

USLU B. , GÜMÜŞ S.

4th International Higher Education Studies Conference, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.50-57

2018

2018

Which universities are more innovative? Re-examination of Reuters’ the Most Innovative University Rankings

USLU B. , Çalıkoğlu A.

The 3rd International Higher Education Studies Conference - IHEC 2018, Kayseri, Turkey, 11 - 13 November 2018 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Üniversitelerin inovasyon ekosistemindeki rolleri: Sarmal modeller ne söylüyor?

USLU B.

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı - IHEC 2018, Kayseri, Turkey, 11 - 13 November 2018

2017

2017

Türk Üniversiteleri Genel Sıralamasının Belirleyicilerinin Ağırlandırılarak İncelenmesi

ÖZBAŞI D. , USLU B.

II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2017

2016

2016

Entrepreneurial university and entrepreneurship of academics

SEGGİE F. N. , USLU B.

18th International Conference on Higher Education (ICHE 2016), Paris, France, 24 - 25 October 2016

2016

2016

The entrepreneurial university and academic discourses: The meta‐synthesis of higher education articles

USLU B. , SEGGİE F. N.

The 4th International Conference on Academic Profession in Knowledge Society, Seul, South Korea, 20 - 22 April 2016

2015

2015

Öğretim üyelerinin kişisel ve kurumsal özellikleri ile üniversitelerdeki bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik algıları

USLU B.

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2015), İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2015

2015

2015

Faculty’s personal and institutional features, and their academic intellectual leadership

USLU B.

The 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC 2015), İstanbul, Turkey, 14 - 16 October 2015

2015

2015

Interpreting universities’ organizational flexibility by using results in institutional evaluation reports of European University Association

USLU B. , COŞKUN USLU A.

The 22nd European Conference on Educational Research (ECER 2015), Budapest, Hungary, 7 - 11 September 2015

2013

2013

A unique contribution to lifelong learning in Turkey: Elginkan Foundation as a non-governmental organization

USLU B. , ÇEKİÇ O.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.3125-3130 Sustainable Development identifier

2013

2013

Öğretmen adaylarının yasam boyu öğrenme yeterlikleri

BİLİR B. , ÇEKİÇ O. , USLU B.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.2425-2433

2013

2013

Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin incelenmesi

ARSLAN H. , USLU B.

VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013

2013

2013

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki yordayıcı ilişkiler

ARSLAN H. , USLU B.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

2013

2013

Perceptions of guidance and psychological counselor candidates on modern teacher’s qualifications

USLU B. , COŞKUN USLU A.

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

2013

2013

Research usage levels and lifelong learning competencies of elementary school teachers

USLU B.

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013

2012

2012

Avrupa Birliği uyum surecinde Türk eğitim projeleri

USLU B. , COŞKUN USLU A.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012, pp.97-114

2012

2012

Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin günümüz okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri

USLU B.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2012 Sustainable Development

2012

2012

Eğitim denetmenlerinin seçimi, istihdam unsurları ve yetiştirilmesine yönelik il eğitim denetmenlerinin görüşleri

USLU B.

IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 02 June 2012 Sustainable Development

2012

2012

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

USLU B. , BALCI E., COŞKUN USLU A.

The 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE 2012), Antalya, Turkey, 26 - 28 April 2012

Books & Book Chapters

2019

2019

Work and unemployment in youth (Turkey)

USLU B.

in: Bloomsbury education and childhood studies, Y. Eryaman, K. Tilleczek, Editor, Bloomsbury Publishing, Londrina, pp.1-8, 2019

2018

2018

Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili

BİLİR B. , USLU B. , ÖZTÜRK H. , ÇAĞATAY Ş. M.

in: Eğitim yönetimi araştırmaları, C. T. Uğurlu, K. Beycioğlu, S. Koşar, H. Kahraman, F. Köybaşı-Şemin, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, pp.337-347, 2018 Sustainable Development

2018

2018

Araştırma yöntemlerinde paradigma değişiklikleri

USLU B.

in: Eğitim yönetiminde araştırma, K. Beycioğlu, N. Özer, Y. Kodakçı, Editor, Pegem, Ankara, pp.3-23, 2018

2016

2016

The predictive relationship between organizational communication and climate in universities

USLU B. , ARSLAN H.

in: Contemporary approaches in education and communication, H. Arslan, M. A. Içbay,, A. J. Gallard, S. L. Ramos, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.15-28, 2016

2015

2015

The relationship between organisational communication and organisational climate in universities

USLU B. , ARSLAN H.

in: Contemporary approaches in education, K. Norley, M. A. Icbay, H. Arslan, Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.271-284, 2015

2015

2015

The relationship between organizational communication and organizational climate in universities

USLU B. , ARSLAN H.

in: Contemporary Appraoches in Education, Norley Kevin, İcbay Mahmet Ali, Arslan Hasan, Editor, Peter Lang Publisher, Frankfurt, pp.271-284, 2015

2014

2014

Research use levels and lifelong learning competencies of elementary school teachers

USLU B.

in: Multidisciplinary perspectives on education, H. Arslan, G. Rata, E. Kocayoruk, M. A. Icbay, Editor, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, pp.15-22, 2014


Citations

Total Citations (WOS): 18

h-index (WOS): 2