Doç.Dr.

BARIŞ USLU


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Tef., Plan. Ve Ek., Türkiye

2000 - 2006

2000 - 2006

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Communication, Climate and Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices in Universities, and Faculty's Academic Intellectual Leadership: A Structural Equation Modeling

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi Ve Denetimi

2011

2011

Yüksek Lisans

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları (MANİSA İl Örneği)

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Eğitim Yönetimi ve Teftiş

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2015 - 2018

2015 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2014 - 2015

2014 - 2015

Diğer

University of Sydney, Faculty Of Education And Social Work, Educational Administration And Leadership

2012 - 2015

2012 - 2015

Araştırma Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

The influence of universities' organizational features on professorial intellectual leadership

USLU B. , Welch A.

STUDIES IN HIGHER EDUCATION, cilt.43, sa.3, ss.571-585, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

The influence of organisational features in high-ranked universities: the case of Australia

USLU B.

JOURNAL OF HIGHER EDUCATION POLICY AND MANAGEMENT, cilt.39, sa.5, ss.471-486, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Faculty's Academic Intellectual Leadership within the Conditions of Modern Universities

USLU B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.184, ss.193-211, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Testing the Psychometric Features of the Academic Intellectual Leadership Scale in a University Environment

USLU B.

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, sa.6, ss.1605-1621, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

The Relationship between Learning Styles and Leadership Orientations of Pre-Service Teachers

ARSLAN H. , USLU B.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.173, ss.340-353, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The entrepreneurial university and academic discourses: The meta-synthesis of Higher Education articles

USLU B. , Calikoglu A., SEGGİE F. N. , Seggie S. H.

HIGHER EDUCATION QUARTERLY, cilt.73, sa.3, ss.285-311, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Küresel yayın ligi: Türkiye hangi kümede yer alıyor?

USLU B.

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.27, ss.182-203, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setine Göre Sıralamada Oluşan Farklılıklar

USLU B.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.457-470, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

The components of communication systems in universities: their influence on academic work life

USLU B.

TERTIARY EDUCATION AND MANAGEMENT, cilt.24, sa.1, ss.34-48, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Strategic actions and strategy changes in european universities: Clues from institutional evaluation reports of the european university association

USLU B.

European Journal of Higher Education, cilt.8, sa.2, ss.215-229, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2018

2018

Faculty's academic intellectual leadership: the intermediary relations with universities' organizational components

USLU B. , ARSLAN H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEADERSHIP IN EDUCATION, cilt.21, sa.4, ss.399-411, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Organizational Flexibility of Turkish Universities: Evaluations in the Institutional Reports of European University Association

USLU B.

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.7, sa.2, ss.231-255, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Faculty s Academic Inteleectual Leadership Predictive Relations with Several Organizational Characteristics of Universities

USLU B. , ARSLAN H.

Journal of Education and Science, cilt.5, sa.2, ss.125-135, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

İlköğretim okullarında müdürlerin paylaşılan liderlik rolleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri

USLU B. , BEYCİOĞLU K.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.32, sa.2, ss.323-345, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Öğretmen Adaylarının LiderlikYönelimlerinin İncelenmesi/Examining the Leadership Orientations of Pre-ServiceTeachers

ARSLAN H. , USLU B.

E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.42-60, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler acısından incelenmesi

USLU B. , BALCI E., COŞKUN USLU A.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.13-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

First-year success of student teachers: Interrelations with self-efficacy and social intelligence

USLU B. , GÜMÜŞ S.

4th International Higher Education Studies Conference, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.50-57

2018

2018

Which universities are more innovative? Re-examination of Reuters’ the Most Innovative University Rankings

USLU B. , Çalıkoğlu A.

The 3rd International Higher Education Studies Conference - IHEC 2018, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2018 Creative Commons License

2018

2018

Üniversitelerin inovasyon ekosistemindeki rolleri: Sarmal modeller ne söylüyor?

USLU B.

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı - IHEC 2018, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2018

2017

2017

Türk Üniversiteleri Genel Sıralamasının Belirleyicilerinin Ağırlandırılarak İncelenmesi

ÖZBAŞI D. , USLU B.

II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

2016

2016

Entrepreneurial university and entrepreneurship of academics

SEGGİE F. N. , USLU B.

18th International Conference on Higher Education (ICHE 2016), Paris, Fransa, 24 - 25 Ekim 2016

2016

2016

The entrepreneurial university and academic discourses: The meta‐synthesis of higher education articles

USLU B. , SEGGİE F. N.

The 4th International Conference on Academic Profession in Knowledge Society, Seul, Güney Kore, 20 - 22 Nisan 2016

2015

2015

Öğretim üyelerinin kişisel ve kurumsal özellikleri ile üniversitelerdeki bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik algıları

USLU B.

1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2015), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

2015

2015

Faculty’s personal and institutional features, and their academic intellectual leadership

USLU B.

The 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC 2015), İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

2015

2015

Interpreting universities’ organizational flexibility by using results in institutional evaluation reports of European University Association

USLU B. , COŞKUN USLU A.

The 22nd European Conference on Educational Research (ECER 2015), Budapest, Macaristan, 7 - 11 Eylül 2015

2013

2013

A unique contribution to lifelong learning in Turkey: Elginkan Foundation as a non-governmental organization

USLU B. , ÇEKİÇ O.

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.3125-3130 identifier

2013

2013

Öğretmen adaylarının yasam boyu öğrenme yeterlikleri

BİLİR B. , ÇEKİÇ O. , USLU B.

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013, ss.2425-2433

2013

2013

Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin incelenmesi

ARSLAN H. , USLU B.

VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

2013

2013

Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki yordayıcı ilişkiler

ARSLAN H. , USLU B.

22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

2013

2013

Perceptions of guidance and psychological counselor candidates on modern teacher’s qualifications

USLU B. , COŞKUN USLU A.

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

2013

2013

Research usage levels and lifelong learning competencies of elementary school teachers

USLU B.

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

2012

2012

Avrupa Birliği uyum surecinde Türk eğitim projeleri

USLU B. , COŞKUN USLU A.

IV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2012, ss.97-114

2012

2012

Eğitim yönetimi alanındaki akademisyenlerin günümüz okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin görüşleri

USLU B.

21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2012

2012

2012

Eğitim denetmenlerinin seçimi, istihdam unsurları ve yetiştirilmesine yönelik il eğitim denetmenlerinin görüşleri

USLU B.

IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

2012

2012

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

USLU B. , BALCI E., COŞKUN USLU A.

The 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (ICONTE 2012), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Work and unemployment in youth (Turkey)

USLU B.

Bloomsbury education and childhood studies, Y. Eryaman, K. Tilleczek, Editör, Bloomsbury Publishing, Londrina, ss.1-8, 2019

2018

2018

Öğretmen adaylarının üniversiteye giriş puanları ile KPSS puanlarının incelenmesi: Türk üniversitelerinin profili

BİLİR B. , USLU B. , ÖZTÜRK H. , ÇAĞATAY Ş. M.

Eğitim yönetimi araştırmaları, C. T. Uğurlu, K. Beycioğlu, S. Koşar, H. Kahraman, F. Köybaşı-Şemin, Editör, Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas, ss.337-347, 2018

2018

2018

Araştırma yöntemlerinde paradigma değişiklikleri

USLU B.

Eğitim yönetiminde araştırma, K. Beycioğlu, N. Özer, Y. Kodakçı, Editör, Pegem, Ankara, ss.3-23, 2018

2016

2016

The predictive relationship between organizational communication and climate in universities

USLU B. , ARSLAN H.

Contemporary approaches in education and communication, H. Arslan, M. A. Içbay,, A. J. Gallard, S. L. Ramos, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.15-28, 2016

2015

2015

The relationship between organisational communication and organisational climate in universities

USLU B. , ARSLAN H.

Contemporary approaches in education, K. Norley, M. A. Icbay, H. Arslan, Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.271-284, 2015

2015

2015

The relationship between organizational communication and organizational climate in universities

USLU B. , ARSLAN H.

Contemporary Appraoches in Education, Norley Kevin, İcbay Mahmet Ali, Arslan Hasan, Editör, Peter Lang Publisher, Frankfurt, ss.271-284, 2015

2014

2014

Research use levels and lifelong learning competencies of elementary school teachers

USLU B.

Multidisciplinary perspectives on education, H. Arslan, G. Rata, E. Kocayoruk, M. A. Icbay, Editör, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, ss.15-22, 2014


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 18

h-indeksi (WOS): 2