Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

β-Talasemi Majör Hastalarının Kraniyofasiyal Özellikleri: Ön Rapor (Craniofacial Features of β-Thalassemia Major Patients’: Preliminary Report)

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin (TAOMS) 28. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2021

Maxillary Midpalatal Sagittal Fracture: A Case Report

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi (AÇBİD) 14. Uluslararası Kongresi, Çanakkale, Turkey, 12 September 2021, vol.1, pp.23-25

ANALYSIS OF DENTİSTRY STUDENTS’S PERCEPTION OF SATISFACTION FOR DISTANCE EDUCATION; PILOT STUDY

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.70-71 Creative Commons License Sustainable Development

Characterization of QSM/nHAp-Based Biological Scaffolds with The Potential Use in Oral and Maxillofacial Region: Preliminary Study

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS) 27. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 September 2020, pp.95-96 Creative Commons License Sustainable Development

İzole İnfraorbital Kenar Fraktürü (Üç Olgu Raporu)

Oral Cerrahi Derneği’nin VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 May 2008

” Inverted Premolar Tooth: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress (Ağız ve Çene -Yüz Cerrahisi Birliği Derneği-AÇBİD)., 16 May - 20 June 2009

Complex Odontoma: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress (Ağız ve Çene -Yüz Cerrahisi Birliği Derneği-AÇBİD), 16 - 20 May 2009

Alveolar Clefts

Oral and Maxillofacial Surgery Society 3rd International Congress (Ağız ve Çene -Yüz Cerrahisi Birliği Derneği-AÇBİD), 16 - 20 May 2009

Odontojen Kaynaklı PreseptalOrbital Apse:İki Olgu Raporu”

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 29 - 02 October 2008

Periferik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

Oral Cerrahi Derneği’nin VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi., 24 - 29 May 2008

Maxiller Median Palatal Fraktürü:(Bir Olgu Sunumu)

Oral Cerrahi Derneği’nin VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 May 2008

Ektopik Dişler:Olgu Sunumları

Oral Cerrahi Derneği’nin VIII. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 24 - 29 May 2008

İzole Arcus Zigoma Fraktürlerinin Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 31 May - 04 February 2007

Ameloblastoma Olgularımızda Cerrahi Yaklaşımlarımız

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 31 May - 04 June 2007

Posttraumatic Mandibular Osteotomy (A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress (Ağız ve Çene -Yüz Cerrahisi Birliği Derneği-AÇBİD), 16 - 20 May 2007

A Clinical Study of the Temporomandibuler Joint

Oral and Maxillofacial Surgery Society 1st International Congress, 16 - 20 May 2007

Rendu Osler Weber Sendromu: Olgu Sunumu

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 May - 02 June 2006

Hatalı Tedavi Sonucu Gelişen Maloklüzyonun Mandibuler Osteotomi ile Düzeltilmesi: Olgu Sunumu

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 - 02 May 2006

Dev Hücreli Kemik Tümörleri ve Granülomları Üzerine Klinik Bir Çalışma

Oral Cerrahi Derneği’nin VII. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Turkey, 27 May - 02 June 2006

Prurigo Nodularis ile Birlikte Görülen Laguier-Hunziker Sendromu: Olgu Sunumu

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 May - 02 June 2006

Maksiler Posterior Bölgede Lokalize Osteoma: Vaka Raporu

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 May - 02 June 2006

Gecikmiş Bilateral Mandibuler Kondil Fraktürünün Tedavisi: Vaka Raporu

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı)., Turkey, 27 May - 02 June 2006

Liken Planus: Olgu sunumu

Oral Cerrahi Derneği’nin VII., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği’nin VIII. Ulusal Bilimsel Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 February - 02 June 2006

Dev Hücreli Çene Kemiği Lezyonları

13. Uluslararası Bilimsel Kongresi., 29 May - 02 June 2005

Books & Book Chapters

irtual Reality and Augmented Reality Applications In Oral and Maxillofacial Surgery

in: Diş Hekimliği Eğitiminde Yenilikçi Teknolojiler, İlgi Tosun, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.13-19, 2021

Diş Hekimliği Eğitiminde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

in: Güncel Ağız, Diş, Çene Cerrahisi ve Periodontoloji Çalışmaları, Servet Kesim, Mehmet Kürkçü, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, pp.21-36, 2021

Metrics

Publication

40

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals