Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Mikrobiyolojisi

  • Gıda Mühendisliği

  • Gıda Bilimleri

  • Gıda Mikrobiyolojisi

  • Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu

  • Mühendislik ve Teknoloji