Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Gıda Kalite Kontrol Ve Analizi

  • 2010 - 2019 Öğretim Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Myo, Gıda İşleme

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans Gıda Mikrobiyolojisi