Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Investigation of Pre-Service Preschool Teachers' Projects Using The Many-Facet Rasch Model

International Journal of Progressive Educatio, cilt.15, ss.157-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An examination of educational inputs with the data envelopment analysis: The example of ICILS 2013

Educational Policy Analysis and Strategic Research, cilt.14, ss.129-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation of Pre-Service Preschool Teachers’ Projects Using The Many-Facet Rasch Model

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.157-173, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Rank-order Judgments Scaling to Determine Students' Evaluation Preferences

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.63-80, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PowerPoint’in Derste Kullanılmasına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.27, ss.1237-1246, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study on the Development of an Attitude Scale Towards the Use of PowerPoint in Classroom

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.26, ss.1237-1246, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.352-364, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Content Balancing and Item Selection Method on Ability Estimation in Computerized Adaptive Tests

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.21-36, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

BİLGİSAYAR ORTAMINDA BİREYE UYARLANMIŞ TEST UYGULAMASINA VE KAĞIT KALEM TESTİNE KATILAN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Journal of International Social Research, cilt.9, ss.1270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Computer Literacy Test as Computerized Adaptive Testing

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.6, ss.218-237, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilgisayar Okuryazarlığı Testinin Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Olarak Geliştirilmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.6, ss.218-237, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu SBS Örneği

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.4, ss.76-101, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterliklere ilişkin algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, cilt.46, ss.25-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PISA 2009 Okuma Anketinde Türk Öğrencilerin Okuma ile İlgili Maddelere Verdikleri Yanıtların İncelenmesi

Siirt Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.14, ss.339-362, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrenci Projelerinin Çok Yüzeyli Rasch Modeli İle Değerlendirilmesi

12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Rize, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Öğrencilerin Değerlendirme Tercihlerinin Sıralama Yargılarına Göre Ölçeklenmesi

2. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Başarı Testinin Madde Tepki Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilmesi

2. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Veri Zarflama Yöntemi İle Eğitim Girdilerinin İncelenmesi: ICILS 2013 Örneği

6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyum, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018

Türk Üniversiteleri Genel Sıralamasının Belirleyicilerinin Ağırlandırılarak İncelenmesi

II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Lisansüstü Eğitime Giriş Puanlarının Akademik Başarıyı Yordama Gücünün İncelenmesi

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 Mayıs - 05 Ağustos 2016

Adaptation of Research Self efficacy Scale into Turkish Reliability and Validity

11. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1 - 04 Eylül 2016

Teacher Education Students Academic Misconduct Behaviors

International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, 13 - 15 Mayıs 2015

Madde Tepki Kuramına Göre Bir Test Geliştirme Çalışması Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Testi

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, cilt.1

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test ve Kağıt Kalem Testi Uygulamalarına Katılan Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kogresi (Uluslararası Katılımlı), Türkiye, 9 - 13 Haziran 2014

Üniversite Öğrencilerinin Akış Deneyimlerinin İncelenmesi

22.Ulusal Eğitim Bilimleri kurultayı, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

Çoktan Seçmeli Testlerde Kayıp Veri Sorunu SBS Örneği

22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2013

PISA 2009 Okuma Anketinde Türk Öğrencilerin Okuma ile İlgili Maddelere Verdikleri Yanıtların İncelenmesi

V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Örneklem Belirleme

Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Kürşad Yılmaz, Recep Serkan Arık, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.102-126, 2019

Role of Research and Knowledge Creation in Higher Education (Turkey)

Bloomsbury Education and Childhood Studies, Yunus Eryaman (Regional Editor) and W. James Jacob (Editor in Chief), Editör, Bloomsbury Academic, London, 2019

Ölçme Aracı Geliştirme ve Uygulama Süreci

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Gübeş, N.Ö. ve Özberk, E.H., Editör, Lisans yayıncılık, İstanbul, ss.103-120, 2018

Adaptation of Research Self-efficacy Scale into Turkish: Reliability and Validity

Communication Media Researches, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Christian.Ruggiero, Editör, E-BWN, ss.569-580, 2017

Balkan Ülkelerinde PISA Uygulamasına Katılan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Göstergelere Ait Özelliklerin İncelenmesi: 2006-2015

Balkan Eğitim Araştırmaları 2017, Hikmet Asutay, Editör, Trakya Üniversitesi basım, Edirne, ss.453-464, 2017