Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Finans ve Pazarlama Perspektifinden Dijital Dönüşüm Etkinliği Ölçümü: MOORA Yöntemi Uygulaması

Akademik Hassasiyetler, vol.8, no.16, pp.457-472, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

A Brief Comparison of Big Data Analysis and Traditional Marketing Research

TroyAcademy, vol.6, no.2, pp.462-476, 2021 (National Refreed University Journal)

THE STUDY OF EVALUATION OECD MEMBER COUNTRIES BASED ON THE ENABLING TRADE INDEXES

Prizren Social Science Journal, vol.2, no.3, pp.86-93, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

THE STUDY OF EVALUATION BRICS-T COUNTRIES BASED ON THE GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX

JOURNAL OF LIFE ECONOMICS, vol.5, no.4, pp.127-140, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ECOTOURISM IN THE CASE OF SLOW ISLAND GOKCEADA

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.4, pp.157-172, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ExaminationOf Relationship Between Entrepreneurship Characteristics And Type A Personallity

Journal of Life Economic, vol.4, no.4, pp.103-124, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FINANCIAL TECHNOLOGIES (FINTECH) AND DIGITAL MARKETING IN THE BANKING SECTOR

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 5 - 06 July 2021, pp.130-131

The Study of Evaluation OECD Member Countries Based on The Enabling Trade Index

VI. International Multidisciplinary Congress of Euraisa, Rome, Italy, 4 - 06 September 2018, pp.78 Creative Commons License

Tüketicilerin Online Alışveriş Davranışları Hakkındaki Görüşleri Gökçeada Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.369-376 Creative Commons License

Algılanan Sosyal Desteğin İçgüdüsel Satın Alma Davranışı Üzereine Etkilerinin Belirlenmesi

III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.436-445 Creative Commons License

Tüketicilerin Reklamlara Yönelik Etik Algısının İncelenmesi: Gökçeada MYO Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

II. Uluslararası Doğunu Batısı Batının Doğusu Konferansı, Praha, Czech Republic, 4 - 06 July 2017, pp.453 Creative Commons License

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Görünüş Kaygılarının Belirlenmesi

”, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Erzincan, Turkey, 7 - 08 May 2015

Books & Book Chapters

Arama Motoru Pazarlaması

in: Turizm Pazarlamasında Dijital Dönüşüm, Osman Özdemir, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.47-64, 2021

A LITERATURE REVIEW ON FINANCIAL TECHNOLOGIES AND DIGITAL MARKETING INTERACTION

in: DİJİTAL GELECEK DİJİTAL DÖNÜŞÜM 2, İnci Erdoğan Tarakçı &,Bora Göktaş, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.335-350, 2021

Dijital Pazarlamada Sosyal Medya Uygulamaları

in: Dijital Pazarlama (Covid-19 Örnekleriyle), Gülnur Eti İçli,Nihat Kamil Anıl, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.140-162, 2021