Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Serum Pentraxin 3 Concentration in Neonatal Sepsis

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES, vol.14, no.5, pp.219-222, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Benign Acute Childhood Myositis due to Toxoplasmosis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.83, no.7, pp.729, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of delivery mode on postpartum neonatal body temperatures

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, vol.29, no.3, pp.385-388, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Effects of Passive Smoking on the Six-Minute Walk Test in Obese Pediatric Cases

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, vol.6, no.4, pp.245-249, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Emotional characteristics of mothers of children admitted with anorexia complaint

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.13, no.4, pp.465-469, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Confirmation of Brain Death with Positron Emission Tomography

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, vol.9, no.1, pp.51-53, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Factors Affecting Anxiety Level in Adolescents Presenting to Emergency Department

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.6, no.2, pp.66-71, 2019 (Other Refereed National Journals)

FIRST MECONIUM TIME MAY BE A PREDICTIVE FACTOR FOR INFANTILE COLIC: A PROSPECTIVE STUDY

Cumhuriyet Medical Journal, vol.40, no.2, pp.106-114, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Blood Betatrophin Levels in Obese Children with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY & NUTRITION, vol.21, no.2, pp.111-117, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Serum ischemia-modified albumin levels in adolescent smokers

International Journal of Adolescent Medicine and Health, vol.30, no.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

The Characteristics of Non-Diabetic Mothers with Macrosomic Newborns

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.14, no.1, pp.23-29, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

The impact of childhood obesity on iron deficiency and its relationship with hepcidin, leptin, interleukin-6

Izmir Dr Behcet Uz Cocuk Hastanesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.179-184, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

A case of IVIG-resistant Kawasaki disease with gallbladder hydrops

Turkiye Klinikleri Pediatri, vol.24, no.2, pp.84-86, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirus Sıklığı

International Journal of Clinical Research, vol.2, no.1, pp.18-20, 2014 (Other Refereed National Journals)

Topikal steroid kullanımına bağlı iyatrojenik adrenokortikal yetmezlik

International journal of Clinical Research, vol.1, no.2, pp.74-75, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hepatic Cyst Associated With Congenital Hemihypertrophy

NeoReviews, vol.11, no.6, pp.335-338, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE EMISSIONAL CHARACTERISTICS OF MOTHERS WITHPOOR APPETITE-CHILDREN

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

PROBIOTICS AT CLINICAL PRACTICE

II. INTERNATİONAL SCİENCE CONGRESS OF MATERİALS AND POLYMERS, 9 - 12 November 2018

ERGENLERDE NONKARDİYAK GÖĞÜS AĞRISININ PSİKOSOSYAL ETMENLERLE İLŞKİSİ

62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 14 - 18 November 2018

CONFARMATION OF BRAIN DEATH WITH POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY

3. WORLD CONGRESS ON PEDIATRIC NEUROLOGY AND PEDIATRIC SURGERY, 1 - 02 October 2018

TRANSIENT SPLENIAL LESION PRESENTING WITH HYPERVENTILATION

TURKISH SOCIETY OF MAGNETİC RESONANCE 23 RD ANNUAL MEETİNG, 10 - 12 May 2018

Nonalkolik karaciğer yağlanması olan obez çocuklarda kan betatropin düzeyinin araştırılması

3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2017

OBEZ ÇOCUKLARDA RETİNA VE KOROİDİN OPTİK KOHORENS İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 49.ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 4 - 08 November 2015

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HERPES ENSEFALİTİ

4. KüÇAB NÖROLOJİ TOPLANTISI, Turkey, 16 - 17 May 2015

PRENATAL MATERNAL RISK FACTORS FOR INFANTILE COLIC

12. ULUSAL JINEKOLOJI VE OBSTETRIK KONGRESI, Turkey, 15 - 19 May 2014

PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 March 2014

HG:1,5 GR/DL YAŞAMLA BAĞDAŞIR MI?

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 March 2014

Normal ve Sezeryan Doğum Sonrası Bebeklerin Vücut Isıları

10. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 16 - 19 March 2014, pp.165

NORMAL VE SEZERYAN DOĞUM SONRASI BEBEKLERIN VUCUT ISILARI

10. ULUDAĞ PEDIATRI KIŞ KONGRESI, Turkey, 16 - 19 March 2014, pp.165-166

HB 1 5 g dl YAŞAMLA BAGDAŞIR MI

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Turkey, 16 - 19 March 2014, pp.46-47

Books & Book Chapters

ÖKSÜREN ÇOCUK

in: BÜTÜNCÜL TIP/ BİRİNCİ BASMAKTA VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ, AYDIN ÇİFCİ,ADEM ÖZKARA,SERKAN TURSUN,BULUT DEMİREL,MURAT KEKİLLİ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, pp.1866-1868, 2019

HUZURSUZ BEBEK

in: BÜTÜNCÜL TIP/ BİRİNCİ BASMAKTA VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ, AYDIN ÇİFCİ,ADEM ÖZKARA,SERKAN TURSUN,BULUT DEMİREL,MURAT KEKİLLİ, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, pp.1863-1865, 2019

OBESITY IN CHILDHOOD

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kuş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018