Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum Pentraxin 3 Concentration in Neonatal Sepsis

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES, cilt.14, ss.219-222, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Benign Acute Childhood Myositis due to Toxoplasmosis

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.83, ss.729, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of delivery mode on postpartum neonatal body temperatures

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.29, ss.385-388, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does intrauterine tobacco exposure increase the pain perception of newborns?

JOURNAL OF PAIN RESEARCH, cilt.9, ss.319-323, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effects of Passive Smoking on the Six-Minute Walk Test in Obese Pediatric Cases

JOURNAL OF CLINICAL RESEARCH IN PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY, cilt.6, ss.245-249, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Confirmation of Brain Death with Positron Emission Tomography

JOURNAL OF PEDIATRIC INTENSIVE CARE, cilt.9, ss.51-53, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Factors Affecting Anxiety Level in Adolescents Presenting to Emergency Department

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.6, ss.66-71, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FIRST MECONIUM TIME MAY BE A PREDICTIVE FACTOR FOR INFANTILE COLIC: A PROSPECTIVE STUDY

Cumhuriyet Medical Journal, cilt.40, ss.106-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Blood Betatrophin Levels in Obese Children with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY HEPATOLOGY & NUTRITION, cilt.21, ss.111-117, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum ischemia-modified albumin levels in adolescent smokers

International Journal of Adolescent Medicine and Health, cilt.30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Characteristics of Non-Diabetic Mothers with Macrosomic Newborns

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.14, ss.23-29, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The impact of childhood obesity on iron deficiency and its relationship with hepcidin, leptin, interleukin-6

Izmir Dr Behcet Uz Cocuk Hastanesi Dergisi, cilt.6, ss.179-184, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A case of IVIG-resistant Kawasaki disease with gallbladder hydrops

Turkiye Klinikleri Pediatri, cilt.24, ss.84-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hepatic Cyst Associated With Congenital Hemihypertrophy

NeoReviews, cilt.11, ss.335-338, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PROBIOTICS AT CLINICAL PRACTICE

II. INTERNATİONAL SCİENCE CONGRESS OF MATERİALS AND POLYMERS, 9 - 12 Kasım 2018

THE EMISSIONAL CHARACTERISTICS OF MOTHERS WITHPOOR APPETITE-CHILDREN

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 Kasım 2018

ERGENLERDE NONKARDİYAK GÖĞÜS AĞRISININ PSİKOSOSYAL ETMENLERLE İLŞKİSİ

62. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2018

CONFARMATION OF BRAIN DEATH WITH POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY

3. WORLD CONGRESS ON PEDIATRIC NEUROLOGY AND PEDIATRIC SURGERY, 1 - 02 Ekim 2018

HG:1,5 GR/DL YAŞAMLA BAĞDAŞIR MI?

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014

PRİLOKAİNE BAĞLI METHEMOGLOBİNEMİ OLGUSU

10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ, Türkiye, 16 - 19 Mart 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

ÖKSÜREN ÇOCUK

BÜTÜNCÜL TIP/ BİRİNCİ BASMAKTA VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ, AYDIN ÇİFCİ,ADEM ÖZKARA,SERKAN TURSUN,BULUT DEMİREL,MURAT KEKİLLİ, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, ss.1866-1868, 2019

HUZURSUZ BEBEK

BÜTÜNCÜL TIP/ BİRİNCİ BASMAKTA VE AİLE HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL TANI VE TEDAVİ, AYDIN ÇİFCİ,ADEM ÖZKARA,SERKAN TURSUN,BULUT DEMİREL,MURAT KEKİLLİ, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, ss.1863-1865, 2019

OBESITY IN CHILDHOOD

SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kuş, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, 2018