Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mekanik Ve Makine Elemanları, Su Ürünleri, Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Mekanik Ve Makine Elemanları, Su Ürünleri, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Farklı Doğal Katkı MAddeleri Kullanılarak Hazırlanan Hamsi Marinatlarının Raf Ömrü Sürelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri

 • 2004 Postgraduate

  Sarıçay Akarsuyu'nun ve Bazı Balıklarının Mikrobiyal Kalite Değişimleri Üzerine Bir Araştırma.

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri