Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2003 - Devam Ediyor Yok

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi, Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi

Verdiği Dersler

 • Doktora Proje Yazımı ve Akademik Sunum Teknikleri

 • Lisans Su Ürünleri İşleme Endüstrisi

 • Yüksek Lisans Su Ürünlerinden Numune Alımı ve Uygulanan Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Ambalajlama Materyalleri, Uygulama Yöntemleri ve Su Ürünlerinde Kullanımı

 • Lisans Genel Mikrobiyoloji

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Su Ürünlerinde Uygulanan Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri

 • Doktora Uluslararası Platformda Su Ürünleri İşleme Teknolojileri

 • Yüksek Lisans Su Ürünlerinde Fiziksel ve Kimyasal Kalite Parametreleri ve Belirlenmesi

 • Lisans Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

 • Doktora Su Ürünleri Marinat Teknolojisi