Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ergenlerin Problemli İnternet Kullanım Davranışları ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

istanbul Aydın Üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, ss.8388, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Gelişim seminer Çalışmalarının Öğretmenler tarafından Değerlendirilmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Cross Section of Practicing Teachers and Prospective Teachers Knowledge of First Aid

International Journal of Humanities Social Sciences and Education, cilt.2, sa.1, ss.286-293, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The communication styles used by teachers in numerical lessons

Sciencedirect Procedia social and Behavioral Sciences, cilt.116, ss.2485-2488, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Engineering education among 9-15 years old representing the disadvantaged sample group

15 th International History, Philosophy and Science Teaching Conference (IHPST2019) July 15- 19t, Selanik, Yunanistan, 15 - 19 Temmuz 2019

DEBATE FOOD ADDITIVES AS A SOCIO-SCIENTIFIC ISSUE

15th International Conference”History, Philosophy, and Science Teaching, 15 - 19 Temmuz 2019

Mühendis olmaya adım adım çocuk evleri örneklemi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2019

Okul Öncesi öğretmen adaylarının STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) uygulamalarında ihtiyaç duydukları bilgi ve beceriler

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2019

Okul öncesi fen eğitiminde eleştirel düşünme becerileri ve öğretmen eğitimine yönelik öneriler.

2. Uluslararası Öğretmen eğitimi ve akreditasyon kongresi., Rize, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2018

STEM Eğitiminin Okul Öncesi Dönemi Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2018

The Reflection of Inquiry Based Learning Practices on the Development of Communication Skills of Preschool Teacher Candidates

13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2018

Beyin Örnekleminde Biyoloji Dersinde STEM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Uygulaması

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Aksaray, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2018

Sosyo-Bilimsel Konuların Öğretiminde Öğretmen Görüşleri.

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, Aksaray, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2018

Investigating Elementary Teachers’ Cultural Competencies

3. International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, 12 - 14 Eylül 2017

Teachers’ Engagement in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)Education: a Case Study

3. International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, 12 - 14 Eylül 2017

Okul Terklerinin Nedenlerine Kesitsel Bakış

Sınıflar, Sınırlar,Ayrımlar III. Pierre Bourdieu Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2016

PROBLEM TABANLI ÖĞRETİM YAKLAŞIMI İLE DNA GEN VE KROMOZOM

ufmek, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, cilt.1

Kitap & Kitap Bölümleri

BİLİŞSEL GELİŞİM VE FEN EĞİTİMİ

Fen Öğretimi, Aysun Öztuna Kaplan, Editör, Nobel, Ankara, ss.197-257, 2020

Biology 10

Oran yayın Dağıtım, İstanbul, 2010