Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2012 - 2015 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

    Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

  • Haziran 2018 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ocak 2018 Yönetim Bilimleri Dergisi

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi