Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017 Doktora

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2010 - 2010 Yüksek Lisans

  Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

 • 2004 - 2007 Lisans

  Yaşar Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Departmanlar Arası İlişkilerin Öncülleri Ve Sonuçları: Pazarlamanın Merkeziliğinin Ve Yeterliliklerinin Düzenleyici Etkisi

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2010 Yüksek Lisans

  Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi: Türk Firmalarında Pazarlama Performans Ölçütlerinin Kullanımı

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 201210. Araştırma Yöntemleri Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Detay Yayıncılık

 • 2009AB Hibe Programları ve Proje Yönetimi Döngüsü Aktif Uygulamalı Eğitim Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Yaşar Üniversitesi AB Merkezi