Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2010 - 2010 Postgraduate

  Yasar University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2004 - 2007 Undergraduate

  Yasar University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Departmanlar Arası İlişkilerin Öncülleri Ve Sonuçları: Pazarlamanın Merkeziliğinin Ve Yeterliliklerinin Düzenleyici Etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2010 Postgraduate

  Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi: Türk Firmalarında Pazarlama Performans Ölçütlerinin Kullanımı

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 201210. Araştırma Yöntemleri Semineri

  Education Management and Planning , Detay Yayıncılık

 • 2009AB Hibe Programları ve Proje Yönetimi Döngüsü Aktif Uygulamalı Eğitim Semineri

  Education Management and Planning , Yaşar Üniversitesi AB Merkezi