Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2017 - 2018 Research Assistant PhD

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2011 - 2017 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2007 - 2011 Research Assistant

  Yasar University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İşletme

Courses

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Undergraduate Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Undergraduate Perakende Yönetimi

 • Undergraduate Pazarlama Araştırmaları

 • Postgraduate Pazarlama Stratejileri ve Pazarlamanın Yeniden Yapılandırılması