Dr.Öğr.Üyesi

HİCRAN ÖZLEM ILGIN


Ezine Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Eğitim Bilgileri

2014 - 2018

2014 - 2018

Doktora

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Televizyon Dizilerinde Kent İmajı

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2014

2014

Yüksek Lisans

Öykü Formatlı Televizyon Reklamlarında Kültürel Kimlik Göstergeleri ve Anlamlandırma

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Pazarlama Ve Reklamcılık

2018 - 2019

2018 - 2019

Öğretim Görevlisi Dr.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu, Turizm Ve Otel İşletmeciliği

2011 - 2018

2011 - 2018

Öğretim Görevlisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu, Turizm Ve Otel İşletmeciliği

Yönetimsel Görevler

2016 - 2019

2016 - 2019

Bölüm Başkanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

2015 - 2019

2015 - 2019

MYO Müdür Yardımcısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kültür Sanat Haberciliği

Lisans

Lisans

Röportaj Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Halkla İlişkiler 1

Ön Lisans

Ön Lisans

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Ön Lisans

Ön Lisans

İletişim Bilgisi 2

Lisans

Lisans

Sosyal Psikoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Kampanya Planlaması

Ön Lisans

Ön Lisans

Halkla İlişkiler 2

Ön Lisans

Ön Lisans

Halkla İlişkilerin Çevresi ve Donanımı

Lisans

Lisans

Etkili İletişim Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Halkla İlişkiler

Ön Lisans

Ön Lisans

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Ön Lisans

Ön Lisans

Etkili ve Güzel Konuşma

Ön Lisans

Ön Lisans

İletişim

Ön Lisans

Ön Lisans

Halkla İlişkiler

Ön Lisans

Ön Lisans

Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik

Lisans

Lisans

Corporate Reputation Management of Tourism

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi

Ilgın H. Ö. , Ulupınar Ş. C.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.500-517, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sosyal Medyada Marka Kişiliği: BMW ve Mercedes Örneği

ILGIN H. Ö. , KONUK N.

Journal Of Emerging Economies And Policy, cilt.5, ss.43-50, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Almanya’da Yaşayan Türk Ailelerinin Yeni Medya Kullanımlarının İncelenmesi

KONUK N., ILGIN H. Ö.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.9, ss.533-545, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yükseköğretimde Sosyal Sorumluluk Projeleri Öğretmen Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

ILGIN H. Ö.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, cilt.11, ss.379-398, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları Bankalar Üzerine Bir İnceleme

ILGIN H. Ö. , ÇELİK Y., URUÇ H.

Sosyal Bilimler Metinleri, cilt.2019, ss.63-75, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Yeni Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üzerine Bir Analiz

ÇELİK Y., ILGIN H. Ö.

Yeni Medya Elektronik Dergisi, cilt.3, ss.164-177, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Destinasyon İmajı Araştırmaları Perspektifinden Marmaraereğlisi Üzerine Bir Değerlendirme

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

Sosyal Bilimler Metinleri, ss.2-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Küreselleşmenin Bir Yansıması Olarak Batı Kültürü Bağlamında Televizyon Dizileri

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.136-147, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

İmaj ve Kurumsal İmaj Bağlamında Kent İmajı

Ilgin H. Ö. , Ertekin I., Ataman Yengin D.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, cilt.8, ss.203-215, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Örgütsel İletişim Kuramları

Ertekin I., Ilgin H. Ö. , Ataman Yengin D.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, cilt.8, ss.297-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2017

2017

Social Responsibility Cognition In Higher Education

Ilgin H. Ö. , Ertekin I., Yengin D. A.

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, cilt.7, ss.686-696, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2017

2017

Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği Mardin Televizyon Dizileri Örneği

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

Papers on Social Science, ss.72-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

Sosyal Bilimler Metinleri, ss.729-738, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Televizyon Reklamına Umberto Eco Bağlamında Bir Bakış Bir Çözümleme Çalışması

ILGIN H. Ö.

Sosyal Bilimler Dergisi/The Journal Of Social Science, cilt.3, ss.351-364, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Advergaming ve Marka İlişkisi

ILGIN H. Ö.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.3, ss.24-33, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Oteller Ve Yeni Medya: Zincir Otellerin Instagram Paylaşımları Üzerine Bir Analiz

ILGIN H. Ö. , DEMİRAL N. Ö. , ÇAVUŞGİL KÖSE B.

Kıtalararası Turzim Yönetimi Konferansı MTCON2020, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2020, ss.1642-1654

2019

2019

Marka İmajı ve Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya BMW ve Mercedes Örneği

ILGIN H. Ö. , KONUK N.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

2019

2019

New Media and Digital Surveillance Reflections

ILGIN H. Ö. , YENİCELER İ.

Communication And Technology Congress 2019, İstanbul, Türkiye, 17 Nisan 2019, cilt.1, ss.177-186

2019

2019

New Media Usage Of Universities For Corporate Communication The Case Of The TRNC Universities Instagram Usage

ILGIN H. Ö. , KONUK N.

Twenty Eighth Annual World Business Congress, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 12 - 16 Haziran 2019, cilt.28, ss.136-141

2019

2019

Kriz Yönetimi Ve Liderlik Ardern “They Are Us” Örneği

ILGIN H. Ö.

International Congress and Management, Economy and Policy Spring 2019, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mart 2019, ss.258-267

2018

2018

Sosyal Ağ ve Siyasal İletişim 2018 Genel Seçimler Üzerine Bir Araştırma

ILGIN H. Ö. , ÇELİK Y., GÜLAY S.

The Second Interrnational Conference on Current Trends in The Middle East, 5 - 08 Kasım 2018

2018

2018

Kurumsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya UygulamalarıBankalar Üzerine Bir İnceleme

ILGIN H. Ö. , ÇELİK Y., URUÇ H.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi- ICPESS 2018, Niğde, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.222

2018

2018

David Morley Televizyon İzleyici Araştırması Tekirdağ Örneği,2018

ILGIN H. Ö.

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi-ICPESS 2018, Niğde, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.223-224

2018

2018

Sosyal Sorumluluk Bağlamında Yükseköğretim Öğrencilerinde Milli Birlik Bilinci Gelişimi

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring / ICOMEP’xx18-Spring, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.62

2018

2018

Yükseköğretimde Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Sahadaki Yansımaları Öğretmen Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring / ICOMEP’xx18-Spring, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.63

2017

2017

Çevrimiçi Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress Of Management, Economy And Policy ICOMEP’17, 17 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Destinasyon İmajı Araştırmaları Perspektifinden Marmaraereğlisi Üzerine Bir Değerlendirme

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress Of Management, Economy And Policy ICOMEP’17, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Türk Televizyon Dizilerinde İstanbullu Kimliği Mardin Televizyon Dizileri Örneği

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.42-43

2017

2017

Yükseköğretimde Öğrenci Kulüplerine İlişkin Özgün Bir Proje Örneği

SIRIM V., ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.209

2017

2017

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Bir Örnek Uygulama MEMYO

SIRIM V., ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.211

2016

2016

Kent Markası Oluşum Sürecinde Tekirdağ Kent İmajı Üzerine Bir Alan Araştırması

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 Kasım 2016

2016

2016

Küreselleşmenin Bir Yansıması Olarak Batı Kültürü Bağlamında Televizyon Dizileri

ILGIN H. Ö. , URUÇ H.

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, 28 - 30 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluk Instagram’da sosyalsorumluluk Etiketi Üzerine Bir Analiz

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

Dijital Çağda Değişen Medya Düzeni ve İletişim, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.115-139, 2020

2020

2020

Sosyal Sorumluluk Alanı Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Y.Gürhan TOPÇU, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.67-82, 2020

2020

2020

Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Vefa Sosyal Destek Grubu Çanakkale Örneği

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

İletişimde Seçme Konular 1, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.387-413, 2020

2019

2019

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YENİ MEDYA VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME BAKIŞ AÇILARI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI

KONUK N., ILGIN H. Ö.

İletişim Bilimleri Çalışmaları II, Aslıhan DOĞAN TOPÇU, Gürhan TOPÇU, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.27-42, 2019

2019

2019

Kurumsal İletişim Aracı Olarak Dijital Medya: Telekomünikasyon Firmalarının Dijital Medya Kullanımları

ILGIN H. Ö. , ÇELİK Y.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-2 Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ, Dr. Ertan ÖZÇOBAN, Dr. Dursun BALKAN, Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Editör, Gece Akademi, New-York, ss.184-202, 2019

2019

2019

Yeni Medyada Siyasal İletişim 2019 Yerel Seçimleri Tekirdağ Örneği

ÇELİK Y., ILGIN H. Ö.

Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019/2, Prof. Dr. Zafer GÖREN, Prof. Dr. Hasan BABACAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.338-353, 2019

2018

2018

Bir İletişim Öğesi Olarak Orta Asya’dan Anadolu’ya Renkler

ILGIN H. Ö.

İletişim Çalışmaları 2017, Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür Prof. Dr. Aytekin İşman, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.347-362, 2018

2018

2018

Belediyelerde Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Instagram İBB PR Üzerine Bir Analiz

ILGIN H. Ö.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar 2, Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Dr. Öğretim Üyesi Sena ÇOŞKUN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.53-68, 2018

2018

2018

Siyasi Liderlerin Instagram Kullanımları:2018 Genel Seçimleri Üzerine Bir İnceleme

ILGIN H. Ö. , ÇELİK Y.

Sosyal Bilimler Siyaset ve Yönetim, ÇAVUŞ Mustafa Fedai, COŞKUN M. Burhaneddin, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1-14, 2018

2018

2018

Kamu Bankası Çalışanlarının Örgütsel Motivasyon Analizine Maslow Penceresinden Bir Bakış Bir Odak Grup Çalışması

ILGIN H. Ö. , GÜLAY S., ÇELİK Y.

Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Yakllaşımlar-2018, Yüksel Akay ÜNVAN, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.22-33, 2018

2017

2017

A Look On Public Relations Education İn Turkey

YENĞİN D. A. , ILGIN H. Ö. , ERTEKİN İ.

CTC-2017 COMMUNİCATİON AND TECHNOLOGY CONGRESS, ÇANKAYA Özden, YENGİN, Hülya, YENGİN, Deniz, Editör, EDlearning EDİTOGRAFİCA s.r.l, Bologna, ss.69-87, 2017

2017

2017

A Unique Project Example Regarding Student Clubs in Higher Education in Turkey

ILGIN H. Ö. , ERTEKİN İ., YENĞİN D. A.

CTC- 2017 COMMUNİCATİON AND TECHNOLOGY CONGRESS, ÇANKAYA, Özden, YENGİN, Hülya, YENGİN, Deniz, Editör, EDlearning EDİTOGRAFİCA s.r.l, Bologna, ss.116-125, 2017

2017

2017

An Institutional Management Crisis Research In Social Media: Soma Case

ERTEKİN İ., ILGIN H. Ö. , YENĞİN D. A.

CTC 2017-COMMUNİCATİON AND TECHNOLOGY CONGRESS, ÇANKAYA, Özden, YENGİN, Hülya, YENGİN, Deniz, Editör, EDlearning EDİTOGRARAFİCA s.r.l, Bologna, ss.144-152, 2017

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

THE TURKİSH ONLİNE JOURNAL OF DESİGN, ART AND COMMUNİCATİON

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2020

Kasım 2020

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Business & Management Studies: An International Journal

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Yeni Medya ve Aile Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Aydın Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi